U bent hier: Home

Verkiezingen

25-09-2023

Geert Wilders deelnemer aanslagen 9/11

by De Gewone Man — last modified 25-09-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Politici zoals Geert Wilders die na 21 jaar en alles wat er is gepubliceerd nog altijd menen dat het officiële verhaal over de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 de waarheid is, zijn deelnemers aan die aanslagen. Het is gewoon uit het hoofd en op het oog uit te rekenen dat de mainstream versie van die gebeurtenis met geen mogelijkheid de waarheid kan zijn. Wet van behoud van energie, actie is tegenovergestelde reactie, soortelijke massa van staal en alluminium zijn allemaal vaststaande natuurkunde-feiten die objectief bewijzen dat wat politicus Thierry Baudet stelt en beweert over dat ‘event’ de waarheid is.

Geert Wilders deelnemer aanslagen 9/11  Geert Wilders kan ook gewoon even kijken op de website en het YouTube-kanaal van Architects & Engineers for 9/11 Truth. Architecten en Engineers zijn personen die dagelijks beroepshalve Twin Towers ontwerpen en bouwen. De nieuwe Twin Towers zijn ook ontworpen en gebouwd door Architecten en Engineers. Wanneer stalen gebouwen zoals de Twin Towers met welhaast de valsnelheid loodrecht in het eigen fundament instorten na een inslag met een passagiersvliegtuig kan en mag gesteld worden dat de Architecten en Engineers die deze gebouwen hebben ontwikkeld, een zeer slechte prestatie hebben geleverd. Ook moeten er dan internationaal grote zorgen bestaan om stalen gebouwen omdat die blijkbaar na een brand pardoes volledig tot en met de begane grond kunnen instorten.

De Torens van de Twin Towers zijn overigens bijna volledig opgegaan in stof. Ze zijn ‘dustified’. De immense stalenbalken waarmee de torens van de Twin Towers waren opgetrokken zijn veranderd in stofwolken. Kennelijk is het te veel gevraagd voor Geert Wilders om te bedenken dat een brand niet in staat is stalenbalken om te zetten in stof. Vuur kan staal doen smelten. Gesmolten staal is geen stof. Toch is er bijna niks overgebleven van die enorme stalenbalken waaruit de torens van de Twin Towers waren opgetrokken. Geert Wilders die ondanks alle publicaties van onder andere Architects & Engineers for 9/11 Truth nog altijd het officiële verhaal ondersteunt, faciliteert daarmee de terroristen die deze aanslagen feitelijk hebben gepleegd. Geert Wilders zit ook achter de aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waarbij de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld.

18-09-2023

Veel erger met Gideon van Meijeren

by De Gewone Man — last modified 18-09-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Het is veel erger met politicus Gideon van Meijeren dan iedereen denkt. Zijn strafvervolging voor opruien en dronken rijden is niets vergeleken met de terreurdaden die hij medepleegt. Gideon van Meijeren zit in bestuurlijke commissies tegenover de persoon die hij verdenkt van coronabedrog, en Gideon van Meijeren doet niet wat hij in zo'n geval behoort te doen. Dat het coronabedrog een vorm van terrorisme is, wordt ook betoogd door degene die het coronatribunaal voorbereidt.

Overal ter wereld is er niemand die gewoon doet wat er gedaan moet worden in verband met het coronabedrog, en dat is goed met feiten onderbouwde aangifte doen bij de politie, want iedereen die kennis heeft van deze vorm van bedrog is wettelijk verplicht aangifte te doen, omdat dat in het Wetboek van Strafvordering staat.

Dat Gideon van Meijeren concludeert dat de democratie niet functioneert, is zijn schuld, want hij handhaaft niet de democratische wet. Gideon van Meijeren gaat met een hele of halve zwelling in zijn broekje demonstreren bij de voorleesmiddag van een 'drag queen' en vergeet naar het politiebureau te gaan om aangifte te doen van de misdrijven waarvan hij Jaap van D. verdenkt.


Jaap van D. is een gewone ambtenaar. Artikel 119 van de Grondwet is niet op hem van toepassing. Er geldt geen eigenlijke of oneigenlijke immuniteit voor deze ambtenaar, dus niets staat zijn strafvervolging in de weg indien hij daadwerkelijk de misdrijven pleegt waarvan Gideon van Meijeren hem verdenkt.

Dat Gideon van Meijeren geen aangifte doet, is onderdeel van zijn 'live action roleplay' en zijn bijdrage aan de volledige realisatie van de doelen van de terroristische beweging die achter de coronacrisis zit.

Door een karikatuur te maken van de democratie en zelf de regels ervan niet te handhaven en deze actief te ondermijnen in het belang van de kwaadaardige elite waartegen Forum voor Democratie zegt te strijden, heeft Gideon van Meijeren schuld aan de coronacrisis.

Het ondermijnen van de democratie door zelf de regels van de democratie die op hem van toepassing zijn actief niet te handhaven en daardoor medeplichtig te zijn aan de terroristische coronacrisis, is waarin Gideon van Meijeren uitblinkt.

11-09-2023

Kiezen tussen de slechtsten

by De Gewone Man — last modified 11-09-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Met de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer wordt het ontegenzeggelijk kiezen tussen de slechtsten. Er staat geen enkele persoon op een kieslijst die de feiten respecteert. Allemaal geloven ze in klimaatverandering als gevolg van uitstoot van CO2 door mensen en hun bedrijven. Of ze zijn antisemiet. Zoals Thierry Baudet en Geert Wilders cum suis. Ook denken de meeste politici die zich verkiesbaar hebben gesteld dat de aanslagen in de Verenigde Staten 11 september zijn gepleegd door plofmoslims met vliegtuigen. Gewoon uitrekenen dat CO2 en die vliegtuigen niet de oorzaak kunnen zijn van respectievelijk opwarming van de aarde en het instorten van de torens van de Twin Towers kunnen de verkiesbare politici niet.

Ze kunnen geen van alle rekenen of begrijpend lezen of überhaupt iets begrijpen. Toch hebben ze allemaal onderwijs gehad op te minste basisniveau dus de basiswetten van de natuurkunde en de biologie kunnen ze kennen. In de wonderlijke wereld van de politiek lijkt het soms alsof de logica in een parallel universum is verdwenen. Kiezers kunnen zich afvragen of politici soms een masterclass in 'Hoe je De Realiteit Negeert' hebben gevolgd. Meeste van hun uitspraken lijken te zijn ontsnapt uit een sciencefictionfilm. De sommetjes zijn eenvoudig te maken. De cijfers waarvan kan worden uit gegaan staan op internet.

De totale massa van de aardse atmosfeer is ongeveer 5,15 x 10^18 kilogram. In pre-industriële tijden bedroeg het CO2-gehalte ongeveer 280 deeltjes per miljoen (ppm), wat overeenkomt met ongeveer 0,028% van de atmosfeer. Tegenwoordig is het CO2-gehalte aanzienlijk gestegen en ligt het rond de 415 ppm, ofwel ongeveer 0,0415% van de atmosfeer. Het exacte cijfer kan van jaar tot jaar variëren, maar een ruwe schatting is dat de totale menselijke CO2-uitstoot sinds 1750 ergens in de buurt van de 25,45 miljard metrische ton ligt. Dit betekent dat van de actuele hoeveelheid CO2 in de atmosfeer (2,12425 x 10^15 kilogram) 1,196% (25,45 miljard metrische ton) afkomstig is van door mensen bewerkstelligde emissie. Als er al sprake is van stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde sinds 1750 dan is dit voor 1,196% de schuld van mensen.

Volgens IPCC-rapporten en klimaatgegevens is de gemiddelde wereldwijde temperatuur gestegen sinds het midden van de 18e eeuw (1750) tot nu. Het is moeilijk om een exact cijfer te geven omdat het afhangt van het referentiejaar en de gebruikte gegevenssets, maar in het meest recente IPCC-rapport van 2021 wordt geschat dat de gemiddelde wereldwijde temperatuur sinds 1750 met ongeveer 1,2 graden Celsius is gestegen. Van die 1,2 graden Celsius komt 1,196% voor rekening van de door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot. Dat staat gelijk aan  0,0144 graden Celsius. Dus mensen hebben met al hun industrialisatie sinds de  18e eeuw (1750) tot nu de gemiddelde temperatuur op aarde verhoogd met 0,0144 graden Celsius. Dit is zo weinig dat het mag worden verwaarloosd.

Toch beweren politici dat de temperatuurstijging van 1,2% sinds 1750 hoofdzakelijk moet worden hoofdzakelijk toegeschreven aan menselijke activiteiten, met name de uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2) als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen, en andere menselijke activiteiten. Voor politici is die 0,0144 graden Celsius een van de belangrijkste indicatoren van door de mens veroorzaakte klimaatverandering en heeft aanzienlijke gevolgen voor het milieu, waaronder smeltende ijskappen, stijging van de zeespiegel, extremere weersomstandigheden en verstoring van ecosystemen. Ook als het gaat om de aanslagen in de VS 11 september 2001 kunnen politici niet rekenen. De energie van de impact van de vliegtuigen, de energie van de brandstof en van de kantoorbrand zijn onvoldoende om de torens van de Twin Towers te laten instorten. Dat sommetje staat hier. Het gevolg van het slechte rekenwerk van politici is dat ze de daders van die aanslagen ondersteunen en bijdragen aan weerzinwekkende oorlogen in Moslimlanden. Het gevolg van het CO2-beleid is opwarming van de aarde, hongersnood en een zuurstof arme atmosfeer.

04-09-2023

AUB OOK NIET ROB JETTEN!

by De Gewone Man — last modified 04-09-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Na de Klimaatpaus met Overgewicht moet ook D66 leider Rob Jetten het niet worden. Opgeleid aan de Radboud Universiteit. Een master en bachelor Public Administration. Dat is de universitaire studie waarbij de student leert alles te vergeten wat hij heeft geleerd op school en alleen nog te geloven in nepnieuws en desinformatie. Het masterprogramma in Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit richt zich op het functioneren en de structuur van organisaties die verband houden met openbaar bestuur.

In de jaren vooraf zijn opleiding aan de Radboud Universiteit heeft D66 leider Rob Jetten biologieles op school gehad over de bloemetjes en de bijtjes. Net als de Klimaatpaus met Overgewicht heeft Rob Jetten kennelijk gespijbeld toen het onderwerp van de fotosynthese en CO2 voor het examen werd behandeld in de klas. Het leven als gewone man wordt er niet makkelijker van nu politici de basisfeiten en basiskennis die zij gehad hebben op school en delen met iedereen, niet respecteren. Met een strak gezicht stelt en beweert Rob Jetten dat CO2-uitstoot van mensen verantwoordelijk is voor klimaatverandering.

Iedereen met internet en een rekenmachine zoals Rob Jetten kan uitrekenen dat opwarming van de aarde niet kan worden veroorzaakt door de uitstoot van menselijk CO2 omdat deze hoeveelheid te klein daarvoor is vergeleken met de natuurlijk aanwezige hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. De kans op bijdrage aan klimaatverandering door CO2 uitstoot door menselijk toedoen is te verwaarlozen. Messen en al hun vervoer en ondernemingen stoten zo weinig CO2 uit afgezet tegen de CO2 die reeds natuurlijk aanwezig is in de Atmosfeer dat het geen enkel significant verschil maakt. Personen die reductie van CO2 bepleiten werken feitelijk aan het voorbereiden van uithongering en vergassing van de wereldbevolking.

28-08-2023

NIET DE KLIMAATPAUS! PLEASE!

by De Gewone Man — last modified 28-08-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Hoedt u voor de Klimaatpaus met Overgewicht die vanuit Brussel namens PvdA/Groenlinks het milieu in Nederland komt verpauperen. Personen die bepleiten dat CO2-uitstoot van mensen en bedrijven oorzaak is van klimaatverandering hebben niet opgelet op school en leveren verhoogd risico op het maken van fout op fout. Meer CO2 verzorgt dat de zomers minder heet zullen zijn. Ook neemt dan de kans toe op bosbouw in gebieden waar nu niks groeit. Stikstof helpt daar ook bij.

De Klimaatpaus met Overgewicht heeft kennelijk gespijbeld van school toen de juffen en meesters vertelde over de bijtjes en de bloemetjes, en dat zuurstof wat mensen nodig hebben wordt gemaakt door bomen bij en tijdens hun omzetting onder zonlicht van CO2 in zuurstof en koolstof voor de bomen om te groeien. Dat wordt fotosynthese genoemd. Daarbij past een biochemische reactie met een isgelijkteken erin. Wat zoveel betekent als dat er evenwicht is. De formule ziet er als volgt uit:

6 H2O

+

6 CO2

C6H12O6

+

6 O2

 Deze formule bewijst objectief dat reductie van CO2 in de atmosfeer leidt tot reductie van zuurstof in de atmosfeer. Bij voldoende CO2 reductie leidt dit ertoe dat de aarde uitdroogt en iedereen wordt vergast op verstikking door gebrek aan zuurstof. Personen als de Klimaatpaus met Overgewicht die bepleiten dat CO2 reductie noodzakelijk is en/of daarbij angst zaaien imponeren feitelijk uitvoerders te zijn van een terroristische agenda met genocidale trekken. Meer CO2 en stikstof in de atmosfeer bevordert het CO2 opnemend vermogen van bomen en bevordert de groei van bomen en levert meer schaduw waardoor de aarde minder opwarmt.

 

21-08-2023

Dat is pech. Mark Rutte weg.

by De Gewone Man — last modified 21-08-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Grote pech voor iedereen. Mark Rutte stopt ermee. De langst zittende minister-president. Zoals hij het land heeft geregeerd is ongelofelijk. Al die jaren. De rots in de branding. Beter is er niet. Onvergelijkbaar ook. Klasse apart. Verkiezingen betekenen niks zonder Mark Rutte. Er is geen vergelijkbare. Iedereen zal Mark Rutte nog missen. De vervroegde Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 zijn zinloos zonder Mark Rutte.

De aankondiging van Mark Rutte, de langstzittende premier in de geschiedenis van Nederland, om zich niet verkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023, heeft voor een schokgolf gezorgd en roept serieuze vragen op over de toekomst van het land. Met zijn vertrek dreigt Nederland een periode van onzekerheid tegemoet te gaan, aangezien de politieke stabiliteit en ervaring die Rutte heeft gebracht, in twijfel worden getrokken. Zijn rol als boegbeeld van de Nederlandse politiek heeft invloed gehad op zowel nationaal als internationaal niveau. Het gebrek aan zijn leiderschap kan gevolgen hebben voor de economie, het buitenlands beleid en de cohesie van de samenleving.

Mark Rutte staat bekend om zijn pragmatisme, compromisbereidheid en politieke behendigheid. Zijn jarenlange leiderschap heeft de Nederlandse politiek gestuurd door turbulente tijden, zoals met de recente uitdagingen van de COVID-19-pandemie. Zijn vermogen om coalities te smeden en verschillende belangen te verenigen, heeft bijgedragen aan een stabiele politieke omgeving die gunstig is geweest voor zowel het bedrijfsleven als de burgers. Met zijn vertrek komt de vraag naar voren of zijn opvolger in staat zal zijn om dezelfde mate van stabiliteit en bekwaamheid te handhaven.

Een ander zorgpunt is het economische landschap van Nederland. Rutte's economische beleid was gericht op fiscale discipline, stimulering van ondernemerschap en bevordering van handel. Deze aanpak heeft de Nederlandse economie veerkrachtig gehouden en heeft geleid tot een van de laagste werkloosheidscijfers in Europa. Zijn vertrek kan leiden tot een verschuiving in economisch beleid, met mogelijk onzekere gevolgen voor bedrijven en investeerders. Bovendien zal het verlies van Rutte's internationale netwerk en diplomatieke vaardigheden invloed hebben op de handelsbetrekkingen en het aantrekken van buitenlandse investeringen.

Op het gebied van buitenlands beleid heeft Nederland onder Rutte een assertieve rol gespeeld op het wereldtoneel, met een focus op mensenrechten, internationale samenwerking en duurzaamheid. Zijn diplomatieke inspanningen hebben Nederland gepositioneerd als een betrouwbare partner en een stem voor ethische kwesties. Zonder Rutte aan het roer kunnen deze inspanningen verzwakken en kan Nederland mogelijk zijn invloed in internationale fora verminderen. De afwezigheid van zijn leiderschap kan ook gevolgen hebben voor de manier waarop Nederland omgaat met geopolitieke uitdagingen, zoals de opkomst van populistische bewegingen, complotdenkers en de groeiende rivaliteit tussen wereldmachten.

Een ander punt van zorg is de sociale cohesie binnen Nederland. Rutte's beleid van inclusiviteit en tolerantie heeft bijgedragen aan een samenleving die diversiteit waardeert en respecteert. Zijn nadruk op het vinden van gemeenschappelijke grond en het vermijden van polarisatie heeft geholpen om tegenstellingen te overbruggen en sociale spanningen te verminderen. Zijn vertrek kan leiden tot een politiek vacuüm dat ruimte biedt voor extremistische opvattingen en verdeeldheid. Het is van groot belang dat zijn opvolgers de sociale cohesie blijven bevorderen en streven naar een inclusieve samenleving waarin alle burgers zich vertegenwoordigd voelen.

Daarnaast is er de kwestie van leiderschapssuccessie binnen zijn eigen partij, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Rutte's charismatische en vastberaden persoonlijkheid heeft de VVD gevormd en gedefinieerd, en zijn vertrek laat een aanzienlijke leegte achter. Het proces van het vinden van een nieuwe partijleider en mogelijk een nieuwe premier heeft niet geleid tot een aantrekkelijke kandidaat die als waardige opvolger het stokje over neemt, wat op zijn beurt de stabiliteit van de Nederlandse regering kan ondermijnen.

Nederland staat voor een onzekere toekomst nu Mark Rutte zich niet verkiesbaar heeft gesteld voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Zijn politieke ervaring, leiderschap en pragmatisme hebben bijgedragen aan een periode van stabiliteit en economische welvaart voor het land. Zijn vertrek roept vragen op over de continuïteit van deze stabiliteit en de impact op de economie, het buitenlands beleid en de sociale samenhang. Het is van cruciaal belang dat Nederlandse politici en burgers zich bewust zijn van deze uitdagingen en samenwerken om een toekomst te creëren die trouw blijft aan de kernwaarden van het land en de belangen van zijn burgers beschermt.

17-03-2021

Gewone Man adviseert Mark Rutte

by De Gewone Man — last modified 17-03-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De Gewone Man stemt Mark Rutte. Beter is er niet op de lange lijst wannabe’s die het land menen te moeten besturen. De verstandigste keuze is te kiezen op de minst slechte van de slechten. Dat is zonder meer Mark Rutte. Mark Rutte is bekend met Europa. En Europa is bekend met hem. Dat Mark Rutte niet alles goed doet zoals de aanpak van de Coronacrisis is niet zijn schuld. Mark Rutte wordt geadviseerd door personen die beter moeten weten.

Baudet, Wilders, Kaag, PvdA, SP, GroenLinks of iets nieuws is allemaal niet de oplossing. Om uiteenlopende redenen. Baudet begrijpt gewoon niet dat hij allang doeltreffende maatregelen had kunnen nemen door gewoon aangifte te doen in verband met Coronabedrog. De bekende Kwakzalver Motie van Baudet is afgewezen op basis van adviezen waarvan Baudet moet weten dat die geen feitelijke grondslag bezitten. Dus ergens in het Overheidsapparaat zijn bepaalde personen niet goed bezig. Niemand van de kieslijst, ook de Pipo's van Viruswaarheid niet met hun partij, neemt de maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bestrijding van de uitbraak van Covid19 en de pandemie van het virus Sars-cov-19.

Wat iedereen nodig heeft is handhaving van het Zelenko-protocol. Dat bestaat uit een paar geneesmiddelen waaronder HCQ. Niemand van de kieslijst ook Baudet niet heeft gratis HCQ voor iedereen in het verkiezingsprogramma staan. Had iedereen vanaf het begin van de pandemie gewoon toegang gekregen tot HCQ dan was er helemaal geen pandemie geweest en was het afgelopen jaar gegaan zoals het was gegaan zonder Coronacrisis. En had alles niet meer gekost dan 255 miljoen Euro. Ieder weldenkend mens kan zien dat er sprake is van een plandemie. Wanneer alle Wappies van Wappiestan eindelijk collectief en individueel aangifte doen kan het Kabinet de strafvervolging faciliteren bij gebreke waarvan Mark Rutte onwetend blijft.

30-12-2020

Massamoord van het CDA

by De Gewone Man — last modified 30-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het is officieel. Afgelopen jaar zijn 13.000 Nederlanders gestorven aan Covid19. De minister die de geneesmiddelen kwakzalverij noemt die de pandemie van het virus Sars-cov-2 snel, veilig, goed en goedkoop bestrijden is Hugo de Jonge van het CDA. Het was te verwachten. De partij die christelijk sociaal denkend achter George Bush stond om politiek en niet militair in te stemmen met de oorlog zonder geldige reden in Irak kan niks goeds brengen. Ze zijn nogal zelfgenoegzaam bij het CDA terwijl het CDA aan de verkeerde kant staat van de geschiedenis en meer dan dat. Het lijkt zelfs een agenda uit te voeren wat is gericht op de vernietiging van groepen mensen.

Het meest bizarre aan de gehele Coronacrisis is dat er geen bewijs bestaat van het bestaan van het virus Sars-cov-2. En dat niemand zich daarvan iets aantrekt. Sterker er bestaat  objectief bewijs geleverd door virologe Marion Koopmans van het OMT waaruit blijkt dat het virus Sars-cov-2 'man made' is want ze schrijft dat de werkwijze voor bestrijding van de pandemie van het virus is gebaseerd op synthetisch RNA.

Bij het CDA kunnen ze niet lezen. En hebben ze niks bijgeleerd sinds de pre-history. Het CDA is een partij van kortzichtigen die niet het fatsoen bezitten om gewoon respect te hebben voor feiten, de mensheid en de Staat. Dat het CDA niet voortgaand wordt afgekeurd door iedereen is krankzinnig. Misschien wel de meest misdadige club van Nederland is een vereniging op zogenaamd Christelijke grondslag wat zich CDA noemt.

Ook Bijbels gezien is het zorgelijk dat personen van de Christenheid zo veel ruimte krijgen in de politiek en het bestuur. Meeste mensen weten niet zo goed hoe het zit met de Christenen en de Bijbel. Dit komt omdat de zogenaamd Christelijke wereld in West Europa sinds den beginnen van de Kerk is geleid door Satan persoonlijk. De Duivel is de baas in de kerk in Europa. Dat is makkelijk te zien. Lucifer gebruikt personen en organisaties om zijn doel te bereiken. En list en bedrog om zieltjes te winnen. Zo vertelt de kerk het verhaal van de kruisigingsdood van Jezus Christus. Hij zou zijn geofferd ter verlossing van de zondige mensheid. De Bijbel laat een diametraal ander beeld zien van de kruisiging en bewijst objectief keihard in alle vertalingen dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven.

25-12-2020

Broddelwerk CDA

by De Gewone Man — last modified 25-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Dat het CDA bewindslieden heeft voorgebracht die nog een glimlach op het gezicht toveren zoals Dries Van Agt staat er niet aan in de weg het broddelwerk van het CDA te benoemen. Welbeschouwd gerelateerd aan de doelstellingen van de partij heeft het CDA hoegenaamd niks te zoeken in het Parlement of Kabinet of überhaupt in de politiek. Het CDA is een vereniging met rechtspersoonlijkheid. De partij aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor politiek handelen. Dat de partij niet de Bijbel als richtsnoer heeft bewijzen de ongefundeerde en ongeloofwaardige standpunten en beweringen van de partij over de dood van Jezus Christus.

Jezus Christus is niet gestorven. Het staat gewoon in de Bijbel. Jezus Christus voorspelt het zelf verwijzend naar Jona en na de schijnexecutie bewijst hij voor zijn volgers dat zijn profetie is uitgekomen. De volgers van Jezus dachten verschrikt van angst en vrees een geest te zien waardoor het CDA gelooft dat Jezus Christus is gestorven voor Onze zonden. Überhaupt dit geloof van het CDA doet vrezen voor wat betreft het vermogen van leden van het CDA begrijpend te lezen. Welke vader offert zijn enige geboren zoon voor de zonden van de mensheid? Gd is Almachtig. En Jezus Christus is Volmaakt.

De enige volmaakte persoon in het universum wordt door de Almachtige Gd geofferd om te repareren dat de mensen onvolmaakt zijn omdat ze als volmaakte personen eeuwig levend in het paradijs zich niet aan de rules of engagement wilde houden en een verbond sloten met Satan. Feitelijk stelt en beweert het CDA daarmee dat Onze Lieve Heer op het achterhoofd gevallen moet zijn. Volgens de statuten van het CDA streeft de vereniging naar een maatschappij waarin de Bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van alles wordt gediend. Dat is mooi gezegd. De Bijbelse gerechtigheid houdt in dat alle zondaars naar de Hel gaan en alleen trouwe volgers van profeet Jezus Christus recht hebben als volmaakt mens terug te keren naar het Paradijs op Aarde.

Het CDA legt volgens de statuten van de club de politieke overtuiging vast in een Programma van Uitgangspunten. Had het CDA nu aan de goede kant van Het Woord gestaan dan hadden de leden collectief en individueel begrepen dat zij volgens de regels van de Bijbelse gerechtigheid geen politieke overtuiging behoren te bezitten. De Bijbel is duidelijk over het CDA. Dat is Grote Hoer die Het Beest berijdt. Dat het zo slecht gaat met Nederland de wereld en Europa is de schuld van het CDA. Na Paars kreeg het CDA de macht en sindsdien gaat het helemaal mis in Afghanistan en het Midden Oosten en in Libië en in Syrië en in de VS en nu in Nederland met Corona. Het is een minister van het CDA die de oplossing voor snelle, veilige, goede en goedkope bestrijding van de pandemie van het virus kwalificeert als kwakzalverij en tegelijk een miljarden contract tekent voor vaccins zittend voor een schilderij wat volgens bronnen Auschwitz en zes miljoen slachtoffers voorstelt, gemaakt door de broer van de minister van het CDA.

14-12-2020

Jaap van Dissel gijzelt Kabinet

by De Gewone Man — last modified 14-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het corrupte Algemeen Dagblad laat zondag 13 december 2020 goed zien dat het Kabinet is gegijzeld door Jaap van Dissel. Het Catshuisberaad wordt bijgepraat over de Coronacrisis door RIVM-directeur Jaap van Dissel waarna strenge maatregelen worden aangekondigd. De Coronacrisis duurt inmiddels 9 maanden. Via de sociale media heeft het RIVM en Jaap van Dissel een stortvloed aan objectieve informatie ontvangen waaruit evident blijkt dat het Kabinet door het RIVM onwetend wordt gehouden over de oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus.

Het meest belangrijke voor het Kabinet om te weten in verband met het Coronacrisis is dat er geneesmiddelen bestaan die snel, veilig, goed en goedkoop de pandemie van het virus bestrijden.

En dat het RIVM waaronder begrepen Jaap van Dissel de burgers onrechtmatig afhoudt van deze geneesmiddelen. Het RIVM wordt daarbij geholpen door de grote groep aan Mainstream journalisten en hun media, de leden van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Bovendien moet het inmiddels ook Jaap van Dissel duidelijk zijn dat Sars-cov-2 een computervirus is. Het is voorspeld middels computermodellen en nog niet volgens de Gouden Standaard geïdentificeerd in de echte mensenwereld.

Dat de rechtspraak recent de vorderingen van Viruswaarheid heeft afgewezen in verband met de PCR-test betekent niet dat er geen sprake is van PCR-test-bedrog.  RIVM directeur Jaap van Dissel wentelt zich in leugens en bedrog en haalt daarmee het fundament onder de samenleving vandaan. Bovendien bewerkstelligt hij wantrouwen in het Kabinet, Parlement en autoriteiten anderszins. Door het onrechtmatige werk van het RIVM ontstaan er spanningen in de samenleving, komen bevolkingsgroepen tegenover elkaar te staan en is de basis gelegd voor intrinsiek conflictueuze tweedelingen.

08-12-2020

De misdrijven van Geert Wilders

by De Gewone Man — last modified 08-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Geert Wilders dient gezien te worden als dader van de aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waarbij de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld. Twee anderen zijn zwaargewond geraakt. Geert Wilders is daarbij geholpen door wijlen arabist Hans Jansen en Mainstream journalisten en hun media. Onder andere GeenStijl heeft het nog altijd over “eindelijk maakt FITNA slachtoffers”. Dat Geert Wilders nog vrij rondt loopt komt omdat onderdelen van de Staat der Nederlanden met terrorisme worden bedreigd om de Blonde Geit ongemoeid te laten.

De beweging die bedreigt om Geert Wilders straffeloos zijn gang te laten gaan is opgericht te Basel 1897 door de bekende Oostenrijkse journalist en atheist Theodor Herzl. Theodor Herzl is de held van Geert Wilders. En de man die de  final solution of the jewish question met treinen, deportaties, slavernij en kampen en al op de internationale agenda heeft gezet. De beweging van de held van Geert Wilders is de grote initiator van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Dat juist GeenStijl de grootste helper is van Geert Wilders wordt eenvoudig verklaard door het feit dat GS een product is van de Telegraaf.

Wie bij en tijdens de verkiezingen van 2021 de stem uitbrengt op Geert Wilders stemt op de man die de grote daders van het bombardement op Rotterdam als zijn helden ziet. Die stemt op de persoon die schuldig is aan aanslagen tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Een stem op Geert Wilders is een stem op de beweging die as we speak de volgende Holocaust voorbereidt. Een stem op Geert Wilders is een stem voor de man die bij en tijdens gewapend conflict in Moslimlanden zijn vrije meningsuiting bewust misbruikt om de gewapende en gewelddadige Jihad uit te lokken tot agressie tegen Nederland en bondgenoten.

Foto vmvklu.

06-12-2020

De verlosser leeft

by De Gewone Man — last modified 06-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Collectieve dyslectie zal eraan in de weg staan dat de Christenen in de Politiek niet zien en begrijpen dat Jezus Christus leeft en hij niet is gestorven voor de zonden van de mensheid. Het staat gewoon in de Bijbel. De Christenen zijn van zichzelf afhankelijk voor verlossing. Jezus Christus is helemaal niet gestorven blijkt objectief uit Het Woord. Hij leeft. Hij zit levend naast Gd in de Hemel. Of is ergens op aarde. Dat Jezus Christus na zijn zogenaamde dood gezien zou zijn in India is dus helemaal niet zo vreemd. Iedereen kan Hem dagelijks tegen het lijf lopen zonder Hem te herkennen.

In het algemeen zijn Christenen in de Politiek slecht in begrijpen van feiten. Alsof ze allemaal nog nooit naar school zijn geweest en gewoon niet weten wat optellen en aftrekken is.

Als voorbeeld omdat het aanspreekt: de torens van de Twin Towers zijn van STAAL de vliegtuigen van ALUMINIUM. Waarom zegt niemand in de Tweede Kamer gewoon wat de feiten zijn en dat het verschil in soortgelijke massa tussen deze metalen dermate groot is dat het officiële verhaal bij de beelden van die aanslagen domweg onmogelijk is. Technisch niet mogelijk zonder vooraf geplaatste zware explosieven op strategische locaties op de kern en in het fundament van de torens van de Twin Towers.

Hoe vriendschappelijk is het bondgenootschap wanneer bondgenoten de feiten niet respecteren en als ware Free Riders, of beter gezegd, als ware uitvreters de terroristen behulpzaam zijn die de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 daadwerkelijk hebben gepleegd. De Christenheid, dat is de Christien in de Politiek, heeft daaraan maling omdat het in die aanslagen de Bijbels voorspelde Rapture herkent wat volgens de Hersenkronkels der Papen een voorbode is van de naderende verlossing die volgt op de Eind Tijd en dus de totale ondergang van de mensheid. Jezus Christus verlost alleen zij die hem volgen. En derhalve geloven wat de Bijbel zegt, dat hij niet is gestorven. Zoals in de Islam.

04-12-2020

Christenterroristen op kruistocht

by De Gewone Man — last modified 04-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse politiek is vergeven van de personen die zich doelbewust schuldig maken aan oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven. Ongeremd. Ook in het binnenland maken zij zich schuldig aan deze misdrijven. Zij noemen dit Kinderbescherming. Dat is eufemistisch taalgebruik. De politiek ambtsdragers die zich schuldig maken aan deze misdrijven kunnen op basis van de grondwet alleen door zichzelf worden vervolgd. Kenmerkend eigenschap van de terroristen in de Nederlandse politiek is Christendom.

Zogenaamde Christendom. De juiste term is Christenheid. De Nederlandse politiek is tot de nok afgeladen met Christenterroristen. Deze personen stellen en beweren dat zij militair moeten optreden in verband met Islamitisch terreur en voor de veiligheid, zoals bijvoorbeeld bij de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de oorlog in Irak. Dat deze aanslagen meer weg hebben van de door de Christenheid gedroomde Rapture in plaats van een aanslag van plofmoslims blijkt uit het feit dat de Christenterroristen de natuurkunde-feiten weigeren te respecteren die objectief bewijzen dat het officiële verhaal bij de beelden van die aanslag gewoonweg niet kan. Technisch onmogelijk.

Dan natuurlijk de oorlog zonder geldige reden in Irak. Het zijn allemaal Christenen die aan deze oorlog deelnemen. En die het zijn gestart. Christenen. Het zijn Christenen die besloten hebben tot dat terrorisme. Het zijn Christenen die in Irak genocide plegen met massa vernietigingswapens. Niet alleen Irak. Ook in Afghanistan. En Syrië. En Libië. In Libië is slavernij weer normaal omdat Christelijke politiek ambtsdragers besloten tot de moord op de hoofd van deze bevriende Staat. Dan de Kinderbescherming. Staat ook bol van de Christenen. De Kinderbescherming is de grootste kindermisbruiker in Nederland. Rooft en misbruikt kinderen voor geld en laat ze gedwongen verdwijnen.

Vervolgens Corona. De verantwoordelijke minister is Christen van het CDA. Van huis uit onderwijzer. Met zijn beruchte Kwakzalver-motie legt hij het fundament voor binnenlandse genocide. Bewust houdt hij burgers af van geneesmiddelen die snel, veilig en goedkoop de pandemie van het virus bestrijden. In het voordeel van industriële belangen. Industriële genocide in Europa heeft zich 75 jaar geleden voor het laatst plaatsgehad. Ook toen werd er nauwe samen gewerkd met Christenen. Nog verder terug in de tijd stonden Christenen aan de basis van inquisitie en heksenjacht. Christenen bezitten een lange geschiedenis van excessief op mensen gericht geweld. En pretenderen morele superioriteit. Hun werk verraadt een kwaadaardige vorm van Satanisme.

02-12-2020

Mordechay Krispijn gecontroleerde oppositie

by De Gewone Man — last modified 02-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Hilfe! Mordechay Krispijn van Viruswaarheid gaat de politiek in voor de partij waarvan zijn vrouwtje de voorzitter is. Nu vindt hij het tijd. Niet vreemd want Bas Philippini is tweede man en straks gaat die er met zijn prooi vandoor. Vrij en Sociaal heet zijn partij. Laat ze links liggen. Die kwasten verraden iedereen al vanaf het begin van de crisis. Eindeloos veel rechtszaken die ze doelbewust verliezen en waarbij ze het kennelijk opzettelijk moeilijk maken voor anderen om de pandemie van het virus te bezweren.

De hele club van Viruswaarheid die nu via Vrij en Sociaal aan de verkiezingen deelneemt heeft het steeds over de feiten die niet belangrijk zijn. De mondkapjes. De anderhalve meter. Het recht om een feestje te vieren.

Het enige wat echt van belang is in verband met Corona is dat er gewoon goedkope goedwerkende geneesmiddelen bestaan die 15 Euro kosten per kuur en vrijwel 100% kans geven op genezing binnen vijf dagen. Die vaccins zijn helemaal niet nodig. Op de IC liggen ook niet. Die hele viruswaanzinnige club communiceert dat geen enkele keer. Zo nu en dan wordt het terloops genoemd. En het betrekt de huisarts die het recept heeft in een kort geding tegen YouTube wat wordt verloren waardoor het verhaal over de succesvolle veilige en goedkope geneesmiddelen onvoldoende de wereld in wordt geholpen.

De lieden van Viruswaarheid zijn vanaf het begin op de hoogte gebracht van wat er speelt allemaal en dat het verstandig is een bepaalde professionele werkwijze te kiezen omdat de vorm waarmee georganiseerde misdaad bij de Overheid bestreden wordt dwingend is. Die jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid kan dat allemaal weten want hij is cum laude afgestudeerd op strafrecht. Viruswaarheid wil de waarheid niet vertellen omdat ze denken dat het publiek het niet aankan. Hebben ze letterlijk gezegd. Meerdere keren. Viruswaarheid heeft niks anders gedaan dan de oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus uitstellen. Die Mordechay Krispijn houdt ook al bijna een jaar lang steeds het zelfde ingestudeerde NLP verkoop praatje wanneer hij kritiek krijgt op zijn gepruts. Die Morry vindt dat hij het in de politiek heel wat beter zal doen dan andere Kamerleden. De man bakt er nu al niks van. Hij heeft helemaal niks bereikt.

30-11-2020

De vergissing van Lodewijk Asscher

by De Gewone Man — last modified 30-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

In de hal van de Rechtbank Amsterdam bij en tijdens een pauze van de eerste strafzaak tegen politicus Geert Wilders oreerde Martin Bosma dat Adolf Hitler socialist was. Daarmee suggererend dat de Jodenhaat van links komt. De overgrootvader van Lodewijk Asscher was Abraham Asscher. Samen met David Cohen was hij in 1933 oprichter van Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen. In 1941 waren zij de voortzetters van de Joodse Raad. De geschiedenisboekjes leren dat zij zo een instrument werden van de Duitsers in de deportatie van tienduizenden Joodse Nederlanders.

De feiten zijn dat de Duitse bezetter het instrument was in handen van de beweging der Zionisten waarvan tot op de dag van vandaag de belangen worden gediend door bestuurder Lodewijk Asscher en zijn PvdA.

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging is op een aantal relevante punten fundamenteel anders dan wordt onderwezen in Nederland. De Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging is het werk van de Zionisten. Asscher en Cohen waren daarmee bekend. De Zionisten bij monde van Henri Edersheim, de voorzitter den Nederlandschen Zionisten Bond,  predikten al in 1914 dat zij strijden tegen assimilatie van Joden. En in 1896 heeft de grote Zionistische leider Theodor Herzl zijn visie op de Endlösung gepubliceerd.

Dat de kijk van de Zionisten op de Joden de leidraad is voor de Nazi’s houdt Lodewijk Asscher bewust achter zijn ellebogen. David Cohen was nota bene actief in de Nederlandse Zionistische bond. Joden zijn handhavers van de Drie Eden. Altijd geweest. Assimilerende Joden zijn consequent beschermd. Duitsland hield van de 'Ebenbürtig Juden'. Lodewijk Asscher is jurist. Ooit was hij knappe kop bij het IVIR. Juist hij dient te weten dat Joden en Zionisten verschillen als dag en nacht. Juist Lodewijk Asscher dient iedereen te onderwijzen in het feit dat handhaving van de Drie Eden elementair is voor een veilig en vredig Joods volksbestaan. En dat in het Jodendom geen Joodse Staat bestaat. En dat Joden in de Diaspora leven. En dat Palestina, Heilig is voor de Joden.

28-11-2020

Thierry Baudet en Adolf Eichmann

by De Gewone Man — last modified 28-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Er is een foto van Thierry Baudet die associaties wekt met Adolf Eichmann bij en tijdens zijn proces in Jeruzalem. Thierry Baudet en Adolf Eichmann hebben met elkaar gemeen dat zij dezelfde persoon als held bewonderen. Net als Thierry Baudet was Adolf Eichmann volger van de Zionisten. Thierry Baudet kan dit weten want hij is geschiedkundige. De feiten blijken uit de documenten die worden bewaard in de bibliotheken van de faculteiten die hij heeft moeten studeren om zijn diploma’s te behalen. Thierry Baudet weet heel precies hoe het zit met de Zionisten en hun Jodenvervolging. Hij neemt kennelijk bewust deel.

Ook Adolf Eichmann was goed gekleed. Adolf Eichmann sprak Hebreeuws. In Jeruzalem 1961 is hij geëxecuteerd door zijn vrienden en bondgenoten die daarmee hun collectieve schuld aan de Jodenvervolging verhelen.

De idee van de deportatie van Joden middels veewagons en hun slavernij komt van journalist Theodor Herzl die met zijn publicatie ‘a Solution to the Jewisch Question’ in 1896 de Endlösung op de politieke agenda heeft gezet. Bovendien is journalist Theodor Herzl schrijver van ‘Der Ewige Jude’. 

De Holocausteducatie wereldwijd staat bol van het terrorisme gerelateerde bedrog gepleegd door Mainstream journalisten en hun media. De beweging die statelijk en militair acterend de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust bewerkstelligd heeft, wordt en werd geleid en gemanaged door journalisten. Bovendien is de prominente journalist Theodor Herzl de oprichter.

Thierry Baudet met zijn boreale ambities heeft hiervan weet waardoor zijn antisemitisme hem extra wordt nagedragen. Zijn trappenhuizen staan vol met boeken. De publicaties waarin de Zionistische leiders persoonlijk objectief bewijzen dat zij en niemand anders dan zij de grote voortrekkers zijn van de Endlösung en de Holocaust van 1940-1945 deelt hij niet met het grote publiek.

Thierry Baudet zwijgt over wat hij weet en behoort te weten en dient mee te delen aan het publiek. Daarom imponeert Thierry Baudet als een tegenwoordige leider van de statelijk en miltair acterende beweging die is opgericht te Basel 1897 met het oorlogdoel wereldmacht om te wentelen en slavernij her in te voeren en de finale Holocaust ten uitvoer te leggen om de Eerste Prins der Zionisten te Jeruzalem te kunnen laten kronen tot Koning van alle Joden.

Foto Elekes Andor

26-11-2020

Alle Kamerleden wieberen

by De Gewone Man — last modified 26-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Nu Thierry Baudet van Forum voor Democratie wordt onttroond door een Dikke Mevrouw In Burka is het tijd voor alle Kamerleden om te wieberen. Gewoon alle leden van de Tweede Kamer vervangen bij en tijdens aanstaande verkiezingen met nieuwe gezichten. De Tweede Kamer imponeert sinds Paars als een terroristische organisatie. Dat de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de politiek ambtsdragers in Moslimlanden door de Hoge Raad als ambtsmisdrijven worden beschouwd betekent niet dat deze misdaden niet zijn gepleegd. Het is niet alleen geweld in het buitenland. Ook maken Kamerleden zich schuldig aan binnenlandse agressie.

Door ziende blind en horende doof te blijven in verband met de georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg en de Kinderbescherming, en het Cornabedrog zonder omhaal te accepteren terwijl de bewuste misleiding door het OMT en RIVM evident is, maken de leden van de Tweede Kamer zich schuldig aan menschenroof en binnenlandse internationale misdrijven.

Het kan dan best zo zijn dat betrokkenen louter met consent van henzelf strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, alleen dat staat er niet aan in de weg dat de ambtslieden collectief en individueel fatsoenlijkheidshalve vrijwillig het bijltje erbij neerleggen.

Het kan namelijk ook anders. De onderscheidenlijke politieke partijen zijn de leveranciers van de bewindslieden en Kamerleden die voortgaand ernstig wanpresteren. Inzoomend op de zogenaamd Christelijke partijen die het voortouw nemen in verband met internationaal terrorisme en oorlogsmisdaden in Moslimlanden, leert dat de doelstellingen van deze partijen juist de Eindtijd dichterbij brengen met Armageddon en de Apocalyps. En dat alle partijen eigenlijk zwaar antisemitisch zijn. Politieke partijen hebben er meer van weg een schakel te zijn tussen de onderwereld en de georganiseerde misdaad bij de Overheid dan wat anders. Ook lokale overheden zijn hiermee besmet. Bewijst Annabel Nanninga van FvD.

24-11-2020

Nederlandse politiek extreem antisemitisch

by De Gewone Man — last modified 24-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse politiek kent in ieder geval een lijstduwer en een lijsttrekker die de grote initiator van de Holocaust als held zien. Dit zijn Thierry Baudet van Forum voor Democratie. En Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid. Gezien de hang van het Nederlands bestuur naar het Zionisme is de hele politiek van links tot rechts vergeven van de antisemieten. Het brisante aan het geheel is dat de Nederlandse politiek ook historici in het midden heeft waaronder begrepen premier Mark Rutte en oppositieleider Thierry Baudet. Het is eenvoudig wat betreft antisemitisme: Joden zijn per definitie anti-Zionistisch.

De bedoelde held van Thierry Baudet en Geert Wilders is een bekende Oostenrijkse journalist die te Basel 1897 de statelijk en militair acterende beweging heeft opgericht die de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd. Zowel Thierry Baudet als Geert Wilders en minister-president Mark Rutte zijn hiermee bekend.

Het is moeilijk voor te stellen dat Thierry Baudet en Geert Wilders niet weten wie zij als held kiezen. En Mark Rutte is net als Thierry Baudet geschiedkundige. De officiële originele documenten die objectief bewijzen dat de held van Thierry Baudet en Geert Wilders de Endlösung inclusief Holocaust heeft bedacht, staan gewoon op de plank in de bibliotheken van de faculteiten geschiedenis van de Universiteiten in Nederland.

Bovendien zijn er Universiteiten die de documenten al eeuwen geleden online hebben gezet op internet. Bovendien is er een website gemaakt speciaal ten behoeve van het Holocaustonderwijs in Nederland om iedereen bij te spijkeren in verband met de feiten en omstandigheden die iedereen bewust wordt onthouden in het door de Overheid geregisseerde onderwijs in Nederland. De Holocaust is zo goed geslaagd in Nederland omdat de Zionisten in Nederland zo goed hebben samengewerkt met de Mainstream journalistiek en media. En het bestuur. Ook vandaag zijn het Zionisten die de Politie en de Rechtspraak en Defensie en bestuur trainen in wat normaal is. Nederland bewijst met zijn Israëlpolitiek zuiver antisemitische doelen te dienen.

20-11-2020

Thierry Baudet kluns of gevaarlijk

by De Gewone Man — last modified 20-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Thierry Baudet heeft ontegenzeggelijk talenten. Anders was hij niet de leider van Forum voor Democratie. Hij heeft de looks. Spreekt zijn talen. En hij heeft geschiedenis en rechten gestudeerd. Hij is zelfs dr. Dit betekent dat hij meer heeft gestudeerd dan de gemiddelde academicus. Bovendien speelt hij piano. Onlangs is een video met inbreng in de 2e Kamer van Wybren van Haga over mondkapjes, verwijderd van YouTube. Thierry Baudet verontwaardigd. En roept iedereen op hem te stemmen want hij wil “een anti-censuurwet voor behoud vrije internet”. Had Thierry Baudet echt geschiedenis gestudeerd en niet herkauwd wat hem is voorgeschoteld dan had hij begrepen wat er aan de hand is allemaal.

De Coronamaatregelen zijn het werk van de beweging van de held van Geert Wilders. Deze held is een atheistische journalist die te Basel 1897 de beweging heeft opgericht die de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd ten behoeve van oppermacht voor de vrienden van Big Tech. YouTube, Facebook, Twitter, de NOS, allemaal nemen ze bewust deel aan het opzettelijk stelselmatig bedriegen van burgers en bestuur in het belang van de beweging van de held van Geert Wilders. Deze journalist die is gestorven in 1904 was ook de held van Adolf Eichmann.

Historicus Thierry Baudet kan dit allemaal weten want de objectieve feiten blijken uit de authentieke documenten die worden bewaard in de bibliotheken van de faculteiten waar Thierry Baudet zijn doctoraal geschiedkunde met vlag en wimpel heeft gehaald. Het is een beetje vervelend allemaal voor bepaalde personen waarmee vooral juist de Joden worden bedoeld dat historicus Thierry Baudet met zijn pretenties de hele tijd zo verdomd weinig historisch besef bezit. Of Baudet bezit dit besef wel en zwijgt bewust over wat gezegd moet worden over de helden van Geert Wilders in relatie tot de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en de Coronamaatregelen.

16-11-2020

Doodstraf voor SGP

by De Gewone Man — last modified 16-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Best gek dat een partij waarvan de leden de grootste kans maken op de doodstraf in verband met hun oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Irak, pleit voor herinvoering van de doodstraf. Op de ene of andere manier lijkt de Christenheid te veronderstellen dat het moralistisch en anderszins ver verheven staat boven de Maffia. Dat is niet het geval. Leden van de zogenaamd Christelijke partijen in Nederland begaan de zwaarste misdrijven denkbaar, misbruik makend van macht gelegenheid en middelen. Strak in het pak, de haartjes netjes gekamd en ABN articulerend vergast de Christenheid de mensheid op de hel op aarde.

De Eind Tijd en de Apocalyps zijn de natte droom van zogenaamde Christenen in de politiek. Deze wappies geloven dat er een periode bestaan zal waarin het heel erg slecht gaat met alles en iedereen en dat daarna De Verlosser verschijnt en het goed wordt gescheiden van het kwaad. De mafkezen van de Christenheid geloven ook dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven. Stelt u zich eens voor. Jezus Christus is de Zoon van Gd. Geofferd door Hem om ons te verlossen van onze zonden. Kennelijk is Onze Lieve Heer op het achterhoofd gevallen. Wie offert nou zijn zoon om anderen van hun zonden te verlossen.

Het toeval wil dat in de Bijbel de Profeet Jezus Christus verwijzend naar Jona voorspelt dat hij niet zal sterven. Met voorspellingen van Profeten in de Bijbel is het aldus gesteld dat deze uitkomen. Altijd. Na zijn zogenaamde dood verschijnt Jezus Christus in vlees en bloed voor zijn volgers die verschrikt van angst en vrees denken een geest te zien. Deze volgers zijn de Apostelen die door de Christenheid worden nagepraat terwijl de echte Christen naar de Profeten luistert en hen volgt. Het staat woordelijk in de Bijbel dat het geloof van de SGP geen enkele grondslag heeft in Het Woord. De leden van de SGP zijn bij hun partij het slechtst af.

Document acties

Share |