U bent hier: Home

Verkiezingen

04-12-2020

Christenterroristen op kruistocht

by De Gewone Man — last modified 04-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse politiek is vergeven van de personen die zich doelbewust schuldig maken aan oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven. Ongeremd. Ook in het binnenland maken zij zich schuldig aan deze misdrijven. Zij noemen dit Kinderbescherming. Dat is eufemistisch taalgebruik. De politiek ambtsdragers die zich schuldig maken aan deze misdrijven kunnen op basis van de grondwet alleen door zichzelf worden vervolgd. Kenmerkend eigenschap van de terroristen in de Nederlandse politiek is Christendom.

Zogenaamde Christendom. De juiste term is Christenheid. De Nederlandse politiek is tot de nok afgeladen met Christenterroristen. Deze personen stellen en beweren dat zij militair moeten optreden in verband met Islamitisch terreur en voor de veiligheid, zoals bijvoorbeeld bij de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de oorlog in Irak. Dat deze aanslagen meer weg hebben van de door de Christenheid gedroomde Rapture in plaats van een aanslag van plofmoslims blijkt uit het feit dat de Christenterroristen de natuurkunde-feiten weigeren te respecteren die objectief bewijzen dat het officiële verhaal bij de beelden van die aanslag gewoonweg niet kan. Technisch onmogelijk.
><br>Dan natuurlijk de oorlog zonder geldige reden in Irak. Het zijn allemaal Christenen die aan deze oorlog deelnemen. En die het zijn gestart. Christenen. Het zijn Christenen die besloten hebben tot dat terrorisme. Het zijn Christenen die in Irak genocide plegen met massa vernietigingswapens. Niet alleen Irak. Ook in Afghanistan. En Syrië. En Libië. In Libië is slavernij weer normaal omdat Christelijke politiek ambtsdragers besloten tot de moord op de hoofd van deze bevriende Staat. Dan de Kinderbescherming. Staat ook bol van de Christenen. De Kinderbescherming is de grootste kindermisbruiker in Nederland. Rooft en misbruikt kinderen voor geld en laat ze gedwongen verdwijnen.
><br>Vervolgens Corona. De verantwoordelijke minister is Christen van het CDA. Van huis uit onderwijzer. Met zijn beruchte Kwakzalver-motie legt hij het fundament voor binnenlandse genocide. Bewust houdt hij burgers af van geneesmiddelen die snel, veilig en goedkoop de pandemie van het virus bestrijden. In het voordeel van industriële belangen. Industriële genocide in Europa heeft zich 75 jaar geleden voor het laatst plaatsgehad. Ook toen werd er nauwe samen gewerkd met Christenen. Nog verder terug in de tijd stonden Christenen aan de basis van inquisitie en heksenjacht. Christenen bezitten een lange geschiedenis van excessief op mensen gericht geweld. En pretenderen morele superioriteit. Hun werk verraadt een kwaadaardige vorm van Satanisme.

02-12-2020

Mordechay Krispijn gecontroleerde oppositie

by De Gewone Man — last modified 02-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Hilfe! Mordechay Krispijn van Viruswaarheid gaat de politiek in voor de partij waarvan zijn vrouwtje de voorzitter is. Nu vindt hij het tijd. Niet vreemd want Bas Philippini is tweede man en straks gaat die er met zijn prooi vandoor. Vrij en Sociaal heet zijn partij. Laat ze links liggen. Die kwasten verraden iedereen al vanaf het begin van de crisis. Eindeloos veel rechtszaken die ze doelbewust verliezen en waarbij ze het kennelijk opzettelijk moeilijk maken voor anderen om de pandemie van het virus te bezweren.

De hele club van Viruswaarheid die nu via Vrij en Sociaal aan de verkiezingen deelneemt heeft het steeds over de feiten die niet belangrijk zijn. De mondkapjes. De anderhalve meter. Het recht om een feestje te vieren.

Het enige wat echt van belang is in verband met Corona is dat er gewoon goedkope goedwerkende geneesmiddelen bestaan die 15 Euro kosten per kuur en vrijwel 100% kans geven op genezing binnen vijf dagen. Die vaccins zijn helemaal niet nodig. Op de IC liggen ook niet. Die hele viruswaanzinnige club communiceert dat geen enkele keer. Zo nu en dan wordt het terloops genoemd. En het betrekt de huisarts die het recept heeft in een kort geding tegen YouTube wat wordt verloren waardoor het verhaal over de succesvolle veilige en goedkope geneesmiddelen onvoldoende de wereld in wordt geholpen.

De lieden van Viruswaarheid zijn vanaf het begin op de hoogte gebracht van wat er speelt allemaal en dat het verstandig is een bepaalde professionele werkwijze te kiezen omdat de vorm waarmee georganiseerde misdaad bij de Overheid bestreden wordt dwingend is. Die jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid kan dat allemaal weten want hij is cum laude afgestudeerd op strafrecht. Viruswaarheid wil de waarheid niet vertellen omdat ze denken dat het publiek het niet aankan. Hebben ze letterlijk gezegd. Meerdere keren. Viruswaarheid heeft niks anders gedaan dan de oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus uitstellen. Die Mordechay Krispijn houdt ook al bijna een jaar lang steeds het zelfde ingestudeerde NLP verkoop praatje wanneer hij kritiek krijgt op zijn gepruts. Die Morry vindt dat hij het in de politiek heel wat beter zal doen dan andere Kamerleden. De man bakt er nu al niks van. Hij heeft helemaal niks bereikt.

30-11-2020

De vergissing van Lodewijk Asscher

by De Gewone Man — last modified 30-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

In de hal van de Rechtbank Amsterdam bij en tijdens een pauze van de eerste strafzaak tegen politicus Geert Wilders oreerde Martin Bosma dat Adolf Hitler socialist was. Daarmee suggererend dat de Jodenhaat van links komt. De overgrootvader van Lodewijk Asscher was Abraham Asscher. Samen met David Cohen was hij in 1933 oprichter van Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen. In 1941 waren zij de voortzetters van de Joodse Raad. De geschiedenisboekjes leren dat zij zo een instrument werden van de Duitsers in de deportatie van tienduizenden Joodse Nederlanders.

De feiten zijn dat de Duitse bezetter het instrument was in handen van de beweging der Zionisten waarvan tot op de dag van vandaag de belangen worden gediend door bestuurder Lodewijk Asscher en zijn PvdA.

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging is op een aantal relevante punten fundamenteel anders dan wordt onderwezen in Nederland. De Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging is het werk van de Zionisten. Asscher en Cohen waren daarmee bekend. De Zionisten bij monde van Henri Edersheim, de voorzitter den Nederlandschen Zionisten Bond,  predikten al in 1914 dat zij strijden tegen assimilatie van Joden. En in 1896 heeft de grote Zionistische leider Theodor Herzl zijn visie op de Endlösung gepubliceerd.

Dat de kijk van de Zionisten op de Joden de leidraad is voor de Nazi’s houdt Lodewijk Asscher bewust achter zijn ellebogen. David Cohen was nota bene actief in de Nederlandse Zionistische bond. Joden zijn handhavers van de Drie Eden. Altijd geweest. Assimilerende Joden zijn consequent beschermd. Duitsland hield van de 'Ebenbürtig Juden'. Lodewijk Asscher is jurist. Ooit was hij knappe kop bij het IVIR. Juist hij dient te weten dat Joden en Zionisten verschillen als dag en nacht. Juist Lodewijk Asscher dient iedereen te onderwijzen in het feit dat handhaving van de Drie Eden elementair is voor een veilig en vredig Joods volksbestaan. En dat in het Jodendom geen Joodse Staat bestaat. En dat Joden in de Diaspora leven. En dat Palestina, Heilig is voor de Joden.

28-11-2020

Thierry Baudet en Adolf Eichmann

by De Gewone Man — last modified 28-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Er is een foto van Thierry Baudet die associaties wekt met Adolf Eichmann bij en tijdens zijn proces in Jeruzalem. Thierry Baudet en Adolf Eichmann hebben met elkaar gemeen dat zij dezelfde persoon als held bewonderen. Net als Thierry Baudet was Adolf Eichmann volger van de Zionisten. Thierry Baudet kan dit weten want hij is geschiedkundige. De feiten blijken uit de documenten die worden bewaard in de bibliotheken van de faculteiten die hij heeft moeten studeren om zijn diploma’s te behalen. Thierry Baudet weet heel precies hoe het zit met de Zionisten en hun Jodenvervolging. Hij neemt kennelijk bewust deel.

Ook Adolf Eichmann was goed gekleed. Adolf Eichmann sprak Hebreeuws. In Jeruzalem 1961 is hij geëxecuteerd door zijn vrienden en bondgenoten die daarmee hun collectieve schuld aan de Jodenvervolging verhelen.

De idee van de deportatie van Joden middels veewagons en hun slavernij komt van journalist Theodor Herzl die met zijn publicatie ‘a Solution to the Jewisch Question’ in 1896 de Endlösung op de politieke agenda heeft gezet. Bovendien is journalist Theodor Herzl schrijver van ‘Der Ewige Jude’. 

De Holocausteducatie wereldwijd staat bol van het terrorisme gerelateerde bedrog gepleegd door Mainstream journalisten en hun media. De beweging die statelijk en militair acterend de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust bewerkstelligd heeft, wordt en werd geleid en gemanaged door journalisten. Bovendien is de prominente journalist Theodor Herzl de oprichter.

Thierry Baudet met zijn boreale ambities heeft hiervan weet waardoor zijn antisemitisme hem extra wordt nagedragen. Zijn trappenhuizen staan vol met boeken. De publicaties waarin de Zionistische leiders persoonlijk objectief bewijzen dat zij en niemand anders dan zij de grote voortrekkers zijn van de Endlösung en de Holocaust van 1940-1945 deelt hij niet met het grote publiek.

Thierry Baudet zwijgt over wat hij weet en behoort te weten en dient mee te delen aan het publiek. Daarom imponeert Thierry Baudet als een tegenwoordige leider van de statelijk en miltair acterende beweging die is opgericht te Basel 1897 met het oorlogdoel wereldmacht om te wentelen en slavernij her in te voeren en de finale Holocaust ten uitvoer te leggen om de Eerste Prins der Zionisten te Jeruzalem te kunnen laten kronen tot Koning van alle Joden.

Foto Elekes Andor

26-11-2020

Alle Kamerleden wieberen

by De Gewone Man — last modified 26-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Nu Thierry Baudet van Forum voor Democratie wordt onttroond door een Dikke Mevrouw In Burka is het tijd voor alle Kamerleden om te wieberen. Gewoon alle leden van de Tweede Kamer vervangen bij en tijdens aanstaande verkiezingen met nieuwe gezichten. De Tweede Kamer imponeert sinds Paars als een terroristische organisatie. Dat de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de politiek ambtsdragers in Moslimlanden door de Hoge Raad als ambtsmisdrijven worden beschouwd betekent niet dat deze misdaden niet zijn gepleegd. Het is niet alleen geweld in het buitenland. Ook maken Kamerleden zich schuldig aan binnenlandse agressie.

Door ziende blind en horende doof te blijven in verband met de georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg en de Kinderbescherming, en het Cornabedrog zonder omhaal te accepteren terwijl de bewuste misleiding door het OMT en RIVM evident is, maken de leden van de Tweede Kamer zich schuldig aan menschenroof en binnenlandse internationale misdrijven.

Het kan dan best zo zijn dat betrokkenen louter met consent van henzelf strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, alleen dat staat er niet aan in de weg dat de ambtslieden collectief en individueel fatsoenlijkheidshalve vrijwillig het bijltje erbij neerleggen.

Het kan namelijk ook anders. De onderscheidenlijke politieke partijen zijn de leveranciers van de bewindslieden en Kamerleden die voortgaand ernstig wanpresteren. Inzoomend op de zogenaamd Christelijke partijen die het voortouw nemen in verband met internationaal terrorisme en oorlogsmisdaden in Moslimlanden, leert dat de doelstellingen van deze partijen juist de Eindtijd dichterbij brengen met Armageddon en de Apocalyps. En dat alle partijen eigenlijk zwaar antisemitisch zijn. Politieke partijen hebben er meer van weg een schakel te zijn tussen de onderwereld en de georganiseerde misdaad bij de Overheid dan wat anders. Ook lokale overheden zijn hiermee besmet. Bewijst Annabel Nanninga van FvD.

24-11-2020

Nederlandse politiek extreem antisemitisch

by De Gewone Man — last modified 24-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse politiek kent in ieder geval een lijstduwer en een lijsttrekker die de grote initiator van de Holocaust als held zien. Dit zijn Thierry Baudet van Forum voor Democratie. En Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid. Gezien de hang van het Nederlands bestuur naar het Zionisme is de hele politiek van links tot rechts vergeven van de antisemieten. Het brisante aan het geheel is dat de Nederlandse politiek ook historici in het midden heeft waaronder begrepen premier Mark Rutte en oppositieleider Thierry Baudet. Het is eenvoudig wat betreft antisemitisme: Joden zijn per definitie anti-Zionistisch.

De bedoelde held van Thierry Baudet en Geert Wilders is een bekende Oostenrijkse journalist die te Basel 1897 de statelijk en militair acterende beweging heeft opgericht die de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd. Zowel Thierry Baudet als Geert Wilders en minister-president Mark Rutte zijn hiermee bekend.

Het is moeilijk voor te stellen dat Thierry Baudet en Geert Wilders niet weten wie zij als held kiezen. En Mark Rutte is net als Thierry Baudet geschiedkundige. De officiële originele documenten die objectief bewijzen dat de held van Thierry Baudet en Geert Wilders de Endlösung inclusief Holocaust heeft bedacht, staan gewoon op de plank in de bibliotheken van de faculteiten geschiedenis van de Universiteiten in Nederland.

Bovendien zijn er Universiteiten die de documenten al eeuwen geleden online hebben gezet op internet. Bovendien is er een website gemaakt speciaal ten behoeve van het Holocaustonderwijs in Nederland om iedereen bij te spijkeren in verband met de feiten en omstandigheden die iedereen bewust wordt onthouden in het door de Overheid geregisseerde onderwijs in Nederland. De Holocaust is zo goed geslaagd in Nederland omdat de Zionisten in Nederland zo goed hebben samengewerkt met de Mainstream journalistiek en media. En het bestuur. Ook vandaag zijn het Zionisten die de Politie en de Rechtspraak en Defensie en bestuur trainen in wat normaal is. Nederland bewijst met zijn Israëlpolitiek zuiver antisemitische doelen te dienen.

20-11-2020

Thierry Baudet kluns of gevaarlijk

by De Gewone Man — last modified 20-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Thierry Baudet heeft ontegenzeggelijk talenten. Anders was hij niet de leider van Forum voor Democratie. Hij heeft de looks. Spreekt zijn talen. En hij heeft geschiedenis en rechten gestudeerd. Hij is zelfs dr. Dit betekent dat hij meer heeft gestudeerd dan de gemiddelde academicus. Bovendien speelt hij piano. Onlangs is een video met inbreng in de 2e Kamer van Wybren van Haga over mondkapjes, verwijderd van YouTube. Thierry Baudet verontwaardigd. En roept iedereen op hem te stemmen want hij wil “een anti-censuurwet voor behoud vrije internet”. Had Thierry Baudet echt geschiedenis gestudeerd en niet herkauwd wat hem is voorgeschoteld dan had hij begrepen wat er aan de hand is allemaal.

De Coronamaatregelen zijn het werk van de beweging van de held van Geert Wilders. Deze held is een atheistische journalist die te Basel 1897 de beweging heeft opgericht die de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd ten behoeve van oppermacht voor de vrienden van Big Tech. YouTube, Facebook, Twitter, de NOS, allemaal nemen ze bewust deel aan het opzettelijk stelselmatig bedriegen van burgers en bestuur in het belang van de beweging van de held van Geert Wilders. Deze journalist die is gestorven in 1904 was ook de held van Adolf Eichmann.

Historicus Thierry Baudet kan dit allemaal weten want de objectieve feiten blijken uit de authentieke documenten die worden bewaard in de bibliotheken van de faculteiten waar Thierry Baudet zijn doctoraal geschiedkunde met vlag en wimpel heeft gehaald. Het is een beetje vervelend allemaal voor bepaalde personen waarmee vooral juist de Joden worden bedoeld dat historicus Thierry Baudet met zijn pretenties de hele tijd zo verdomd weinig historisch besef bezit. Of Baudet bezit dit besef wel en zwijgt bewust over wat gezegd moet worden over de helden van Geert Wilders in relatie tot de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en de Coronamaatregelen.

16-11-2020

Doodstraf voor SGP

by De Gewone Man — last modified 16-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Best gek dat een partij waarvan de leden de grootste kans maken op de doodstraf in verband met hun oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Irak, pleit voor herinvoering van de doodstraf. Op de ene of andere manier lijkt de Christenheid te veronderstellen dat het moralistisch en anderszins ver verheven staat boven de Maffia. Dat is niet het geval. Leden van de zogenaamd Christelijke partijen in Nederland begaan de zwaarste misdrijven denkbaar, misbruik makend van macht gelegenheid en middelen. Strak in het pak, de haartjes netjes gekamd en ABN articulerend vergast de Christenheid de mensheid op de hel op aarde.

De Eind Tijd en de Apocalyps zijn de natte droom van zogenaamde Christenen in de politiek. Deze wappies geloven dat er een periode bestaan zal waarin het heel erg slecht gaat met alles en iedereen en dat daarna De Verlosser verschijnt en het goed wordt gescheiden van het kwaad. De mafkezen van de Christenheid geloven ook dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven. Stelt u zich eens voor. Jezus Christus is de Zoon van Gd. Geofferd door Hem om ons te verlossen van onze zonden. Kennelijk is Onze Lieve Heer op het achterhoofd gevallen. Wie offert nou zijn zoon om anderen van hun zonden te verlossen.

Het toeval wil dat in de Bijbel de Profeet Jezus Christus verwijzend naar Jona voorspelt dat hij niet zal sterven. Met voorspellingen van Profeten in de Bijbel is het aldus gesteld dat deze uitkomen. Altijd. Na zijn zogenaamde dood verschijnt Jezus Christus in vlees en bloed voor zijn volgers die verschrikt van angst en vrees denken een geest te zien. Deze volgers zijn de Apostelen die door de Christenheid worden nagepraat terwijl de echte Christen naar de Profeten luistert en hen volgt. Het staat woordelijk in de Bijbel dat het geloof van de SGP geen enkele grondslag heeft in Het Woord. De leden van de SGP zijn bij hun partij het slechtst af.

14-11-2020

Aandacht voor Geert Wilders

by De Gewone Man — last modified 14-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het is tijd aandacht te hebben voor Geert Wilders. Geert Wilders is niet wat hij zegt. Hij heeft twee helden die hij nadrukkelijk noemt bij en tijdens bepaalde gelegenheden. Dat zijn de journalisten Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky. Theodor Herzl wordt gezien als de founding father van Israël en is het creatieve brein van de Endlösung. Ze’ev Jabotinsky was tot 1940 militair leider van de door Herzl te Basel in 1897 opgerichte statelijk acterende beweging. Ze’ev Jabotinsky is de schrijver van het boek the War And The Jews.

Theodor Herzl heeft in zijn dagboeken gedetailleerd zijn voorbereidingen genoteerd die hij heeft getroffen voor het laten plaatsvinden van de Holocaust. Uit die dagboeken blijkt dat Theodor Herzl zichzelf geweldig vindt in verband met zijn idee voor de Endlösung. En dat hij toen wist dat het ongeveer een jaar of veertig zou duren voordat de rest er zich van bewust werd. De Telegraaf wist al in 1922 van de plannen want toen zijn de opschrift gestelde voorbereidingen op de Holocaust bij en tijdens een feestelijke gelegenheid in et Amsterdamse Concertgebouw aan betrokken Telegraafmedewerker overgedragen.

De helden van Wilders zijn de grote enablers, de initiators van de Holocaust. Dat plaats het werk van Geert Wilders in iets ander daglicht dan uit de reguliere journalistiek kan blijken. Niet verwonderlijk want de beweging van de helden van Geert Wilders is een beweging van journalisten en hun media die het doel bezit wereldmacht om te wentelen en in handen te geven van the Doge van de beweging van de held van Geert Wilders. Dat is de leider van een syndicaat van industriëlen die tevens de grote UBO van de Holocaust is.

10-11-2020

Stem Mark Rutte

by De Gewone Man — last modified 10-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Fijn dat minister-president Mark Rutte nog eens vier jaar minister-president wil zijn. Er is niemand meer geschikt voor die baan dan hij. Hij heeft ervaring. Ook in Europa. Iedereen kent hem. En hij maakt de minst slechte indruk. Van al het andere waarop kan worden gestemd gaat geen positieve toekomstverwachting uit. Met Mark Rutte komen we tenminste ergens, als dat überhaupt nog kan. Elke andere kandidaat zal minder resultaat leveren dan Mark Rutte. Mark Rutte is de top van de top als het gaat om minister-presidenten.

Niemand is beter equipped dan Mark Rutte. Jammer dat hij van de VVD is en geen ministerraad kan formeren met allemaal Mark Ruttes. Natuurlijk maakt Mark Rutte ook fouten. Niemand is perfect. Met Corona bijvoorbeeld. De Coronamaatregelen slaan nergens op. Mark Rutte wordt bedrogen ten behoeve van maatschappelijke verandering. Ook de Great Reset genoemd. Mark Rutte heeft dat niet in de gaten omdat de reguliere media en journalistiek doelbewust deelnemen aan dit bedrog. Mark Rutte is historicus. Hij had beter kunnen weten als hij in het verleden in zijn onderwijs niet ook al was bedrogen in verband met de geschiedenis.

Mark Rutte als minister-president lijdt aan het bedrog van de terreurbeweging van journalisten en hun media die is opgericht te Basel 1897 om de democratie omver te werpen en wereldmacht te vestigen voor bepaalde industriëlen. Zij hebben in der tijd daarvoor een statelijk acterende vereniging opgericht die tot op de dag van vandaag de agenda van de geopolitiek bepaalt. Deze club is ter complete realisatie van de ideeën van de founding father uit 1895, schuldig aan de Coronamaatregelen. Om de mensheid te kerstenen, onderwerpen, muilkorven en vergaande beperkingen op vrije meningsuiting door te voeren. Dat de overheid bepaalt hoeveel mensen iemand thuis ontvangt is vooral een beperking van het vermogen van de bevolking om met elkaar in ontspannen privé sfeer van gedachte te wisselen over Corona. En de maatregelen van Mark Rutte.

08-11-2020

Jammer van Sébas Diekstra

by De Gewone Man — last modified 08-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Advocaat Sébas Diekstra gaat de politiek in omdat hij het niet langer kan aanzien. Sébas Diekstra denkt dat hij namens Code Oranje verschil kan maken. Not. Bijvoorbeeld “de ernstig tekortschietende jeugdzorg”. Dat wil Sébas Diekstra voorleggen aan een parlementaire enquête terwijl dit een kwestie is voor de strafrechter zoals het hoort bij internationale misdrijven en mensenhandel. Sébas Diekstra kan het verschil maken door advocaat te blijven en de kinderbeschermers het vuur aan de schenen leggen op basis van de objectieve feiten en omstandigheden die gewoon op straat liggen. Hij kiest voor de politiek om een doel te bereiken waarmee de georganiseerde misdaad in de kinderbescherming juist een dienst wordt of kan worden bewezen.

Sébas Diekstra is beroepsmilitair geweest. Hij is zelfs reserveofficier binnen de krijgsmacht. Er zijn meer advocaten met zo’n dubbelrol. Geen van hen treedt op namens de slachtoffers van de aanslag in Afghanistan terwijl de daders in Nederland verblijvende Nederlanders zijn.

Welk verschil denkt Sébas Diekstra te maken. In de politiek als vertegenwoordiger van Code Oranje is het moeilijk de wereld te veranderen zonder absolute meerderheid. Hoeveel zetels zal Code Oranje krijgen? Twee? Is dat voldoende voor een parlementaire enquête naar “de ernstig tekortschietende jeugdzorg”. Let wel, het gaat Sébas Diekstra om de wachtlijsten en zo. Het is beter de Officier van Justitie goed gedocumenteerd te informeren en aan te zetten tot stafvervolging dan de politiek de kans te geven het eigen falen via een enquête uitgevoerd door politici te maskeren.

Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad is een keer met feiten onderbouwd uitgelegd en toegelicht hoe het zit allemaal. Journalist Chris Klomp gedraagt zich liever als Gewillige Beul die wegkijkt van de misstanden en de slachtoffers recht in het gezicht uitlacht, dan dat hij laat zien gevoel te bezitten voor urgentie en journalistieke verantwoordelijkheid. Sébas Diekstra is de slachtofferadvocaat waarbij het de vraag is of hij er goed aan doet een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen. Zijn werk als advocaat tegenover de onafhankelijke rechtspraak zou wel eens relevanter kunnen zijn.

06-11-2020

Dump D’66

by De Gewone Man — last modified 06-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Begin niet aan D’66. De D staat voor DICTATUUR. Minister Kajsa Ollongren is een voorbeeld waaraan men zich beter niet spiegelt. Haar naam doet denken aan een baltsende kalkoen. Ze is van adel. En ze gedraagt zich daar naar. Elitair en met de kennelijke wil van Nederland een aristocratie te maken. Rampzalig. Typisch een vrouw waarbij alle vooroordelen over blond en het aanrecht spontaan in gedachte opkomen. Niet weldenkend. Hooghartig. En met geen enkele relevante kennis in verband met basisfeiten. Ze snapt het gewoon niet of ze is levensgevaarlijk.

Er is een blad verschenen. In een oplage van een miljoen. Dit blad hoort volgens de minister thuis in het rijtje met de Fabeltjeskrant. In dat blad staat het verhaal verteld van de kunstmatige pandemie van het virus Sars-cov-2. Er bestaat helemaal geen bewijs van het bestaan van Sars-cov-2. Er is geen enkele publicatie op aarde waaruit kan blijken dat het virus Sars-cov-2 schuldig is aan Covid19. Sars is een syndroom. De longontsteking bij het zogenaamde Coronavirus wordt veroorzaakt door CO-FACTOREN. Dat is ook met AIDS aan de hand. AIDS is ook een SYNDROOM. Dat kan niet worden veroorzaakt door een VIRUS. Informatie is tegenwoordig heel makkelijk te vinden door internet.

Iedereen met een vraag over bijvoorbeeld virologie kan op internet de basis vinden en ook de uitgebreidere wetenschap. Virologie studeren is nog nooit zo makkelijk geweest. We kunnen het allemaal. Die mevrouw Marjon Koopman van het OMT die zo makkelijk wordt geloofd door minister Kalkoen bewijst in haar publicaties dat de werkwijze voor bestrijding van de pandemie is gebaseerd op synthetisch RNA. Omdat er geen biologisch RNA beschikbaar is. Wat niks anders betekent dan dat er geen bewijs bestaat van het fysieke virus Sars-cov-2. Als het DNA of RNA van een virus er niet is in biologisch vorm dan is er geen objectief bewijs van dat iets in de natuur of dan is dit iets door mensen gemaakt.

De waarheid mag worden verkocht van de minister, alleen niet als serieuze informatie waarvan iedereen beter kennis neemt. Katja Ollongren is lesbisch. Haar vrouw schijnt de producer te zijn van Arjen Lubach van de VPRO. Ook zo'n vrijzinnig figuur. Daarom dat deze knaap zo makkelijk de flauwekul van de minister verkoopt als waarheid. De reguliere journalistiek en media is een parasitaire beroepsgroep vol leugenaars, provocateurs en antisemieten. De minister balst de vrouwtjes in de top van het bestuur op weg naar de omverwerping van de Democratie. Een wereld met vrouwen in het bestuur is er helemaal niet beter af dan de door de boze blanke witte man geleidde samenleving.

04-11-2020

Held Thierry Baudet initiator Endlösung

by De Gewone Man — last modified 04-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Onder andere advocaat Sidney Smeets van Spong advocaten maakt zich in de sociale media druk om het vermeende rechts-extremisme van Forum voor Democratie. Nummer zeven op de lijst is ene Frederik Jansen die de Holocaust zou ontkennen en enthousiast zou zijn over het economische beleid van de Nazi’s. FvD steunt Israël en maakt zich zorgen om het toenemend antisemitisme in Europa. Thierry Baudet is historicus. Dat is een geschiedkundige. Iemand die kennis bezit van het verleden.

 In het verleden hebben zich feiten en omstandigheden voorgedaan waarvan meeste mensen stellen en beweren dat ze het nooit meer willen. Dit gaat dan over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Deze vervolging wordt ook Holocaust of Shoah genoemd. In de bibliotheken van de faculteiten geschiedenis in Nederland, de wereld en Europa staan documenten waaruit in een oogopslag blijkt dat de held van Thierry Baudet de man is die de Endlösung heeft bedacht. Meeste mensen denken dat Hitler of Eichmann of een van die andere engnekken op de idee is gekomen de Joden uit te roeien. Zij waren de Bereidwillige Beulen.

De Holocaust is de idee van en voorbereid door journalisten en hun media. Zoals de Telegraaf. En andere prominente kranten in de wereld. Al in 1900 wist deze beweging dat het zes miljoen Joden zou offeren voor land in Palestina. De personen die zich bewust schuldig hebben gemaakt aan het voorbereiden van de Holocaust hebben hun wandelgangen en doelstellingen gedetailleerd genoteerd en gepubliceerd. De idee voor de Holocaust en de bijpassende bedreigingen dat wie zich verzet op bruut geweld kan rekenen zijn al in 1922 schriftelijk onder synagoges verspreid door de Zionisten. De letters ZI in de tekens NAZI staan voor Zionisme. De Nazi’s zijn de fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten.

De bewijzen daarvan worden opzettelijk onder de pet gehouden door geschiedkundigen en journalisten en hun media, en daardoor weet niemand dat de beweging van de held van Thierry Baudet vandaag waar iedereen bij staat de volgende Holocaust voorbereidt die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Thierry Baudet heeft geleerd met een lage stem te praten als hij het publiek meedeelt dat zijn partij Israël steunt. De Joden hebben een andere relatie met Israël. Als eerste voelen de Joden zich aangesproken als iemand het over Israël heeft want Israël is sinds oudsher (5.500+ jaar) de naam van de Joden. Met Israël worden de Joodsche menschen bedoeld. Israël is het door Gd gegeven onderscheidingsteken van de Joden. Zij die daarmee een Natie of land onderscheiden zijn gettomanager! Als tweede is Palestina heilig voor de Joden.

Wat betreft de Holocaust is het zeer ongepast de Holocaust een Holocaust te noemen. Dit betekent namelijk dat de Joden zich vrijwillig hebben geofferd in de gaskamers van de kampen van de onderneming van de patroon van de held van Thierry Baudet. Dit is moeilijk voor te stellen. De Joden zijn gedwongen. Ze wilde helemaal niet. Daarom ook dat de Joden de tekens Shoah gebruiken om die catastrofe aan te duiden. Dan wat betreft de aantallen. De Zionisten en hun media hebben exact zes miljoen Joden willen offeren. Daarom ook de nauwkeurige registraties. Zes miljoen is in ogen van sommige psychopaten het perfecte getal.

Iedereen wordt helemaal de moeder bedrogen in verband met de Holocaust. Dit is bedoeld om de voorbereidingen op de volgende Holocaust ongestoord te laten plaatsvinden. Zoals de verkiezing van Thierry Baudet. Of de Coronacrisis. Omdat Thierry Baudet een onvoldoende verdient voor geschiedenis en zich toch historicus noemt zien en begrijpen meeste mensen niet dat de Coronacrisis onderdeel is van de voorbereidingen op de volgende Holocaust. En dat er in verband met het Coronavirus en Covid net zulke zieke streken worden uitgehaald als door doctor Mengele in Auschwitz!

02-11-2020

Vrij en Sociaal Nederland laat u barsten

by De Gewone Man — last modified 02-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Vrij en Sociaal Nederland is een spin-off van Viruswaarheid, voorheen Viruswaanzin. Met in de hoofdrol Anna Zeven en Bas Filippini. Viruswaarheid beweerde steeds dat het niet aan politiek doet. Dat is te zien. De frontvrouw en vriendin van frontman Mordechay Krispijn van de Viruswappies met zijn mooie Joodse naam is nu bestuursvoorzitter van Vrij en Sociaal Nederland en staat als nummer twee op de lijst. Stem niet op Vrij en Sociaal Nederland. De deelnemers aan deze partij hebben u al laten vallen als een baksteen in verband met de pandemie van het Coronavirus.

Anna Zeven was het meisje wat onnavolgbaar de Zoom video’s van Viruswaarheid aan elkaar praatte en de kijkers hun zegje liet doen. Viruswaarheid en dus Anna Zeven beweren dat ze een oplossing willen voor de Coronaatregelen. Daarom dat Viruswaarheid een klein kapitaal bij elkaar heeft gesprokkeld van donateurs om te procederen en acties uit te voeren. Zoals iedereen weet heeft Viruswaarheid talloze rechtszaken gevoerd en die allemaal voorspelbaar verloren. Daarmee heeft Viruswaarheid en dus Anna Zeven de oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus geen millimeter dichterbij gebracht. Terwijl het ook anders had gekund.

Viruswaarheid en dus Anna Zeven laten steeds slachtoffers van de Coronacrisis aan het woord. En ze laten na nadrukkelijk en herhaaldelijk te benoemen dat het Zelenko-protocol en de adviezen van huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid9.nl de oplossing zijn voor de bestrijding van de pandemie van het virus. Viruswaarheid en dus Anna Zeven hebben het daarover steeds niet. De rechtszaken die het heeft gevoerd rond de gezondheidsadviezen van huisarts Rob Elens waren tegen YouTube en Facebook en hebben bevestigd dat de mening van huisarts Rob Elens mag worden gecensureerd.

Viruswaarheid en dus Anna Zeven heeft geen enkele zaak gevoerd over het eenvoudige feit dat de Coronamaatrefelen onrechtmatig zijn omdat de burgerbevolking wordt afgehouden van de geneesmiddelen die het virus doeltreffend bestrijden. Er bestaan gewoon geneesmiddelen tegen het Cornavirus. Daarover heet Viruswaarheid het slechts sporadisch terwijl dat juist de kern is van de kwestie. Het enige wat van belang is in verband met het Coronavirus en de maatregelen is dat er goed werkende veilige en goedkope geneesmiddelen bestaan die niet verboden zijn en waar huisartsen toegang toe hebben en die gewoon elke dag bij iedereen met Covid-klachten kunnen worden ingezet waardoor de Coronaatregelen onnodig zijn.

Anna Zeven heeft het er niet over terwijl ze wel beroepshalve voedingsadviezen af voordat ze besloot de politiek in te gaan. Zowel Anna Zeven als Mordechay Krispijn als de anderen van Viruswaarheid is gedetailleerd geïnformeerd over hoe zij de burgerbevolking van dienst kunnen zijn en ze weigeren keer op keer die feiten te benoemen en die maatregelen te nemen die het belangrijkst zijn. Daarmee laat Anna Zeven zien geen prioriteiten te kunnen stellen en dat ze niet in staat is hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Alles bij elkaar genomen bevestigt Anna Zeven wat veel mensen zijn gaan denken namelijk dat ze deelneemt aan een vorm van gecontroleerde oppositie. Een stem op Vrij en Sociaal Nederland is een stem op de gevestigde politiek.

30-10-2020

#BeterGEEN Ton van Haperen

by De Gewone Man — last modified 30-10-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Als gewone man is best even grinniken bij zoveel onnozelheid van Ton van Haperen van NLBeter die zich nota bene onderwijs-expert noemt. Deze expert wil dat kinderen weer wat leren op school. Wie is het die niets leert? In het onderwijs wordt kinderen verteld dat zwarte kracht bestaat en dat de wetten van Newton gelden en dat de soortelijke massa van aluminium veel kleiner is dan dat van staal. In de grote mensenwereld doet #NLBeter alsof het normaal is dat de Mainstream media en politiek nog altijd het officiële verhaal gelooft over de aanslagen in de VS 11 september 2001.

In het onderwijs krijgen kinderen ook het immuunsysteem te leren. Daarbij wordt de leerlingen onderwezen dat mensen in hun lichaam witte bloedlichaampjes hebben die als een heus leger ongewenste indringers zoals virussen bestrijden.

In de grote mensenwereld van #NLBeter zijn er experts die beweren dat wanneer zij met een PCR-test een stukje RNA hebben gevonden ze daarmee objectief bewijzen dat de personen bij wie dat is ontdekt zijn besmet met het virus Sars-cov-2. En ziek zijn.

Onderwijs-expert Ton van Haperen kan onmiddellijk zelf beginnen met onderwijzen door een site te beginnen en daarop zijn kennis te delen met de rest van de wereld. Nee, meneer wil de regie. De onderwijs-expert van #NLbeter weet het allemaal veel beter dan de gewone man die eenvoudig aan de communicatie van #NLBeter ziet dat Nederland beter af is zonder Ton van Haperen. Stelt u zich eens voor zeg. Ton van Haperen is nu al niks zeggend. Moet hij dan in de politiek de regie hebben over wat kinderen leren op school? #BeterNIET!

28-10-2020

#BeterGEEN Esther van Fenema

by De Gewone Man — last modified 28-10-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Esther van Fenema is psychiater die meent dat ze de politiek in moet om de gezondheidszorg beter te maken. Psychiaters zijn ook artsen. Een psychiater is een gespecialiseerde arts. Na de artsenopleiding volgt de arts de opleiding tot psychiater. Esther van Fenema als psychiater ziet in de crisisdienst de gevolgen van Corona op mensen. En ze is niet in staat het publiek mee te delen dat a) het bestaan van het Coronavirus niet objectief is bewezen b) de werkwijze voor bestrijding van het virus is gebaseerd op synthetisch RNA/DNA en dat c) tegen Covid19-klachten gewoon geneesmiddelen zijn te krijgen bij de reguliere huisarts.

Niemand hoef bang te zijn voor het Coronavirus. Wees van voor Esther van Fenema en haar ambities. Esther van Fenema in al haar politiek opportunisme zet zelfs een lage stem op want ze heeft geleerd van antropologen dat daarmee indruk gemaakt kan worden bij en tijdens het betreden van de apenrots. Ze misleidt het publiek in verband met de werkelijkheid. Niet alleen wat betreft Corona vertelt arts en psychiater en wannabe politicus Ester van Fenema niet de waarheid.

Hiv en AIDS zelfde laken en pak. AIDS wordt niet veroorzaakt door Hiv. Bewijst de bekende wetenschapper Robert Gallo in Scienc 1984. Het bedrog met de PCR-test moet Esther van Fenema ook herkennen en dat doet ze niet. Dat imponeert als profiteren van het bedrog.

Of Esther van Fenema is ten enenmale ongeschikt voor ‘the job’. Esther van Fenema is gewoon de volgende in de rij die klaarstaat als politicus iedereen een poot uit te draaien. De kring van Esther van Fenema is groot voorstander van lockdown en traint het RIVM actief in leiderschap en verandering. Er is zo veel te vertellen over Esther van Fenema waarom niemand haar in de politiek moet willen als Kamerlid of minister of staats-secretaris. Of überhaupt als psychiater. Er zijn genoeg psychiaters op aarde die geen verknipte indruk maken. Esther van Fenema speelt ook viool. En ze is Joods. Zegt ze.

06-10-2020

CDA maakt alles kapot

by De Gewone Man — last modified 06-10-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het komt door de Christenheid van het CDA dat alles kapot gaat. De Christenheid gelooft dat de Verlossing een moment is na de Eindtijd. Dit is een niet fijne tijd met de Rapture, de Apocalyps, Armageddon, Laatste Dagen en zo. Niet Christelijke mensen ervaren deze tijd als extreem naar en onrechtvaardig. De Christenheid ziet de ellende als teken van de komst van de Verlosser dus zet de Christenheid door de maatschappij slopend en iedereen naar de afgrond dragend.

Christenheid is niet hetzelfde als Christendom. Net als Zionisme niet hetzelfde is als Jodendom. Christenen zijn volgers van Jezus Christus en geloven in zijn eeuwig leven omdat Hij volmaakt is en Hij in de Bijbel objectief en onbevooroordeeld bewijs levert van het feit dat de Profeet niet is overleden bij en tijdens Zijn executie door de Romeinen zo’n 2000 jaar geleden. Jezus Christus is niet overleden. Hij zit levend naast Gd in de Hemel of hij leeft ergens op aarde als man van midden dertig zonder vrienden en altijd op pad. 

Uit de Bijbel blijkt duidelijk dat het op grond daarvan Christenen niet is toegestaan deel te nemen aan politiek. Politiek en oorlogvoeren en dat soort zaken zijn verboden voor Christenen blijkt uit de Bijbel. Als de Christenheid van het CDA en de andere zogenaamd Christelijke partijen gewoon Jezus volgt en niet als een dwaas achter Hugo de Jonge aanloopt kan het nog wat worden met Nederland. Hugo de Jonge is oorspronkelijk onderwijzer. En hij kan in de Bijbel niet eens zien dat Jezus leeft. Zo’n man moet het land leiden. 

Aan zijn aanpak van Corona moet iedereen kunnen zien en begrijpen dat deze minister louter Satan dient. Hoe anders moet zijn beleid begrepen worden. De geneesmiddelen die iedereen bevrijdt van de pandemie van het Coronavirus noemt hij kwakzalverij. En hij sluit op kosten van de belastingbetaler miljoenen contracten voor vaccinaties die mensen niet willen met het bedrijf van zijn broer en op de achtergrond een schilderij van zijn andere broer wat volgens sommige bronnen Auschwitz voorstelt, terwijl HCQ bijna gratis is met de vaccins vergeleken.

Foto Twitter Hugo de Jonge

17-09-2020

Satanisten besturen Nederland

by De Gewone Man — last modified 17-09-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Dat Nederland wordt bestuurd door Satanisten blijkt uit de Christenheid. Het zogenaamde Christendom in de Politiek. Gewoon naar de feiten kijken. Wat zijn Christenen? Christenen zijn personen die Profeet Jezus Christus volgen. Dit is juist wat de Christenheid niet doet. De Christenheid volgt de Apostelen. En laat de woorden van Jezus Christus links liggen. Dit blijkt uit het eenvoudige feit dat in de hele Bijbel geen spoor is te vinden van objectief bewijs van de dood van Jezus Christus. Het tegendeel is waar. Jezus is volmaakt. En leeft.

En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen - Lucas 24:37

De Bijbel bewijst in klare taal dat Jezus Christus voorspelde dat hij niet zou sterven verwijzend naar Jona in de Walvis. En dat hij niet is gestorven. Na de schijnexecutie verbleef hij drie dagen en drie nachten in het hart der aarde en verscheen hij in levende lijve als mens van vlees en bloed voor zijn volgers die verschikt van angst en vrees dachten een geest te zien.

Deze geestverschijning is de basis voor het geloof wat het Heiland heeft gesteld in de Duivel. Meeste mensen lezen de Bijbel niet. Meeste andere mensen begrijpen de Bijbel alleen volgens de visie van de Katholieke Kerk.

Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb - Lucas  24:39

De Bijbel lezend leert dat Mohammed al is voorzegd in Hooglied. Een keer wordt Hij Majesteitelijk genoemd in een tijd ver voordat de mensheid de Laatste Profeet leerde kennen. Ook Jezus Christus kijkt vooruit naar deze Profeet bewijst de Bijbel.

Het belangrijkste wat de Bijbel laat zien voor wat betreft de ontmaskering van de Satanisten in het Bestuur is de zogenaamde dood van Jezus Christus. In de Bijbel worden veel tot zeer veel personen ten tonele opgevoerd. Niet alles wat zij stellen en beweren dient serieus genomen te worden. Behalve natuurlijk bij de Profeten. Van Adam tot en met Mohammed.

Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde - Matheus 12:40

Wie de Bijbel studeert leert dat Gd een naam heeft. En Jehova heet. En dat Gd de Eerste Geest is. Die alles heeft gemaakt en bedacht. En mensen keuze vrijheid heeft gegeven. In het Paradijs is geen Christenheid. En geen Politiek.

Echte Christenen doen niet aan politiek omdat het net als de Kerk van Satan is.

Echte Christenen gaan ook niet naar de Kerk omdat de relatie met Onze Lieve Heer persoonlijk is. Gd houdt niet van Kerken, verafgoding en tovenaars.

Echte Christenen worden bestuurd door Jehova en Jezus Christus die thans levend naast Hem in de Hemel verblijft.

14-07-2020

Kies de Kwispelende Labrador

by De Gewone Man — last modified 14-07-2020 13:05
Opgeslagen onder:

De Kwispelende Labrador vraagt zich in het Algemeen Dagblad af of hij nog eens vijf jaar als premier en voorman van de VVD zou willen doorgaan. De Gewone Man adviseert iedereen bij de volgende verkiezingen op Mark Rutte te stemmen. In Nederland is niemand anders die dit werk beter doet dan hij.

Het CDA heeft geen kwaliteiten. En de rest is nog een grotere hoop ellende.  Natuurlijk, Mark Rutte doet dingen ook niet goed. En de VVD is net zo’n pruts partij als rest.

Van al het slechte waaruit kan worden gekozen is de Kwispelende Labrador de beste om op te stemmen. Wat dat betreft is het jammer dat Mark Rutte lid is van de VVD. En dat niet louter op de persoon kan worden gestemd.

Beweerd wordt dat Mark Rutte ‘enorm’ grote handen heeft. Iedereen weet wat wordt gezegd over mannen met grote handen. Die weten van aanpakken

Foto Alex van Eck

12-03-2017

Stem Mark Rutte

by De Gewone Man — last modified 12-03-2017 10:50
Opgeslagen onder:

Mark Rutte is de minst slechte keuze. Van alle corrupte politici binnen en buiten de Tweede Kamer heeft Mark Rutte de beste papieren. Geert Wilders is geen optie omdat hij samenwerkend met GeenStijl reeds succesvol een aanslag heeft gepleegd op Nederlandse en NATO militairen in Afghanistan door een bermbom op afstand af te laten gaan. De rest heeft het er niet over en verzwijgt ook dat de helden van Wilders de grote initiators zijn van het bombardement op Rotterdam.

Mark Rutte als historicus in het Torentje moet de feiten respecteren en erkennen dat uit de publicaties van de helden van Wilders inderdaad blijkt dat zij in ieder geval sinds 1897 officieel de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust hebben voorbereid. Feiten die relevant zijn voor de kiezer om te weten bij het bepalen van de keuze voor de leider die het land de komende vier jaar moet regeren als minister president en minister van Algemene Zaken. 

Ook de partijen die nog niet zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer zijn geen optie want deze partijen zullen niet de strafvervolging van oorlogsmisdaden, het terrorisme internationale en de internationale misdrijven van de Nederlandse politiek en journalistiek sinds Balkenende I op de agenda zetten. Daardoor maken zij zich medeplichtig aan deze misdrijven. Ook omdat uit de Rechtspraak blijkt dat dit soort misdrijven juist worden begaan met passieve of actieve betrokkenheid van een 'state machinery' en dus ambtenaren.

Mark Rutte is vanzelfsprekend een van de leiders in de Westerse politiek die zijn macht misbruikt en zijn bevoegdheden schendt om straffeloos zijn terroristische en internationale misdrijven te kunnen blijven begaan. Desondanks is Mark Rutte de beste keuze. Mark Rutte zal afgezet tegen alle andere aan de verkiezing deelnemende personen het minst slecht presteren als Minister-president. Zelfs de Dierenpartij of GroenLinks zijn geen optie. Ook de clubs van Marianne Thieme en Jesse Klaver hebben niks ondernomen tegen de opzichtige terroristische en internationale misdrijven van de collega's in het parlement terwijl handelen hun ambtsplicht is.

Sommige personen zullen beweren dat een stem op Mark Rutte ook een stem is op de pedofielen van de VVD die op grote schaal Nederlandse minderjarigen op weerzinwekkende wijze misbruiken, zelfs tot de dood erop volgt. Een stem op Mark Rutte geeft deze groep criminele leden van de VVD de indruk dat hun misdrijven democratisch gelegitimeerd zijn of anderszins geen kwaad kunnen. Voor opsporing en vervolging van deze extreme vorm van georganiseerde criminaliteit door leden van de VVD is het beter dat het opvalt dan dat de misdadigers zich naar de achtergrond begeven omdat ze door de kiezers zijn weggestemd.

Document acties

Share |

Permalinks