U bent hier: Home

Verkiezingen

09-02-2017

Stem niet op vrouwen

by De Gewone Man — last modified 09-02-2017 21:25
Opgeslagen onder:

Stem niet op vrouwen. De emancipatie heeft niks dan ellende gebracht. Kijk naar de Minister van Defensie. Blondje met secretaresse opleiding die de troepen de ondergang tegemoet leidt met haar politieke werk. Of neem Hitlarry Killton. De vrouw van Bill die recent in Amsterdam op bezoek was. Deze vrouw heeft het bloed van honderdduizenden zo niet miljoenen Semieten aan de handen en dan maakt geëmancipeerd Nederland zich druk om de pussies die Donald Trump grabt.

Vrouwen in het bestuur, bloed aan de muur. Wat te denken van krullenbol Femke Halsema die nu de journalist uithangt voor De Correspondent. In al de jaren dat de minister van Defensie terrorisme en internationale misdrijven van the Coalition in moslimlanden help realiseren is zij stil over deze misdaad van haar vrouwelijke collega in de politiek.

Gelijke behandeling blijkt voor veel vrouwen in te houden dat zij zich net als hun mannelijke evenknieën als beesten gedragen. Vrouwen zijn niet minder misdadig dan mannen. Vrouwen aan de top heeft voor de vrede en veiligheid geen enkele positieve verandering gebracht. Welbeschouwd zijn de effecten van vrouwen op de arbeidsmarkt alleen negatief. Kinderen moeten steeds jonger elders worden opgevangen en missen daardoor de moederband waardoor ze zich makkelijker tot de verkrachters en moordenaars van morgen ontwikkelen.

Ouderwetse verhoudingen waarbij mannen aan de arbeid gaan om het huishoudgeld te verdienen en vrouwen thuis voor de kinderen en de huishouding zorgen is vele keren beter voor de maatschappelijke ontwikkeling van de jeugd dan de opvangtehuizen waar het kroost dagelijks risico loopt belaagd en geroofd te worden door zogenoemde 'Demmink squads' die ten titel van Kinderbescherming zicht willen op de kleine.

Vrouwen in de politiek leidt bij het zwakkere geslacht tot de kennelijke dwaling dat van hen niet meer wordt verwacht dan van hun mannelijke concurrenten. Dat mannen klootzakken zijn is algemeen bekend. Dat vrouwen ook zo zijn is de teleurstelling in de emancipatie die van vrouwen halve mannen maakt die je niet als kerel bij hun foef mag grabben want dat is seksistisch.

22-12-2016

Ahmed Marcouch is Jihadist

by De Gewone Man — last modified 22-12-2016 22:30
Opgeslagen onder:

Jaren geleden toen Ahmed Marcouch stadsdeelvoorzitter was van Amsterdam Slotervaart is aan zijn bureau in zijn kamer in het kantoor van het stadsdeel uitgelegd dat de oplopende spanningen in de samenleving het gevolg zijn van door de PvdA ondersteund georganiseerd terrorisme. Nu is Ahmed Marcouch namens de PvdA lid van de Tweede Kamer en wil hij een interventie team tegen Jihadisme.

Het eerste wat dit interventie team doen moet is alle politiek ambtsdragers sinds het laatste Paarse kabinet vervolgen voor betrokkenheid bij de voortbouwende volkerenmoord op de Semieten. Dat meeste mensen niet weten dat de illegale oorlog in Irak voortbouwt op de volkerenmoord op de Europese Joden is het gevolg van terrorisme gerelateerd bedrog van Nederlandse politici in samenwerking met journalisten.

De gewapende strijd van islamieten tegen het Westen is het gevolg van de illegale oorlogen en massamoorden van het Westen in moslimlanden zoals Afghanistan, Libië, Syrië, Irak en straks ook Iran. Door bedrog van politici en journalisten zijn meeste mensen er niet mee bekend dat de aanslagen in de VS 11 september 2001 niet door de vermeende islamitische terroristen kunnen zijn begaan omdat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort.

Ahmed Marcouch heeft LTS gedaan, is opsporingsambtenaar van politie geweest, heeft 2e graad lerarenopleiding in f*cking maatschappijleer en is nooit op de gedachte gekomen dat wat er in de Mainstream media beweerd wordt over 9/11 gewoon niet kan omdat de staande universele wetten van de natuurkunde zich verzetten tegen de officiële verklaring. Nu wil Ahmed Marcouch een team tegen Jihadisme terwijl hij jaren geleden reeds zijn lidmaatschap van de PvdA had moeten opzeggen omdat het door deelname van de partij aan het kabinet Balkenende tevens deelneemt aan de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van Bush, Balkenende en Blair in Irak.

In het algemeen valt er met leden van de PvdA niet te praten over het terrorisme van de westerse politiek in Moslimlanden. Snel wordt het gesprek ongemakkelijk en vertoont het lid van de PvdA hooghartig gedrag alsof politiek een hogere kunst is en geen ernstige ziekte. Het lid van de PvdA doet dan alsof de definitie van terrorisme afhangt van aan welke kant men staat en geen geobjectiveerde betekenis in strafrecht bezit. Achmed Marchouch nam als stadsdeelvoorzitter al deel aan de genocide die hij nu als Kamerlid namens de PvdA ondersteunt.

Als Kamerlid voor de PvdA is hij vooralsnog niet te vervolgen voor zijn betrokkenheid bij oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden omdat artikel 119 van de grondwet en misslagen bij de Hoge Raad daar een stokje voor steken. In 2010 heeft de Hoge Raad bepaalt dat Nederlandse politiek ambtsdragers niet vervolgd kunnen worden voor genocide omdat genocide een ambtsmisdrijf zou zijn. In de pers is geen aandacht geven aan deze evidente misslag die vergaande consequenties heeft omdat genocide daardoor welhaast niet te vervolgen is want genocide is een misdrijf wat veelal met actieve of passieve betrokkenheid van ambtenaren en/of misbruik van 'state machinery' wordt begaan (bron: r.o.2.9 ECLI:NL:PHR:2010:BO0198).

Artikel 119 van de Grondwet is niet van toepassing op ambtenaren die niet deelnemen aan een Hoog College van Staat. Daarmee is meteen gezegd dat Achmed Marchouch het zichzelf moeilijk heeft gemaakt door de boodschap aan zijn bureau in het kantoor van Stadsdeel Slotervaart jaren geleden kennelijk te negeren en als politicus vol te gaan voor de terroristische leugens en het schandalige bedrog wat de Nederlandse politiek innig samenwerkend met de Nederlandse journalistiek de Nederlandse burger duurzaam door de strot duwt.

03-12-2016

Jan Dijkgraaf en GeenPeil

by De Gewone Man — last modified 03-12-2016 12:15
Opgeslagen onder:

Nu Jan Dijkgraaf zich namens GeenPeil verkiesbaar stelt voor de Tweede Kamer schaart hij zich ook achter het referendumbedrog en overige misdrijven van GeenPeil. Vorig jaar al is voor iedereen kenbaar bezwaar gemaakt tegen de uitslag van het Oekraïnereferendum omdat GeenPeil de verklaringen heeft laten afleggen op GeenPeil.nl en onbevoegd namens kiesgerechtigden zelf gedrukte ondersteuningsverklaringen inleverde.

De klacht bij de Raad van State is niet ontvankelijk verklaard. De klachten zijn inhoudelijk niet behandeld. Daarom is er aangifte gedaan tegen GeenPeil in verband met referendumbedrog. Het dossier ligt wegens complexiteit op het bureau van het functioneel parket. Het complexe onderdeel wellicht is dat het referendumbedrog van GeenPeil in samenhang gezien moet worden met een groot aantal andere misdrijven zoals betrokkenheid bij terrorisme en internationale misdrijven. Dat zijn de kwesties die middels klaagschriften bij het Hof aan de orde zijn gesteld. 

Jan Dijkgraaf was hoofdredacteur van opinieblad HP/de Tijd. HP/de Tijd heeft ook lacherig gereageerd op terroristenvangen.nl. HP/de Tijd, Elsevier, Telegraaf, GeenStijl, Volkskrant, Ad, Trouw. Het zijn allemaal journalistieke producties van personen die veelal zijn afgestudeerd aan een school voor de journalistiek. Journalistiek impliceert in ieder geval enige vorm van waarheidsvinding. Leugens verkondigen als journalist in veel gelezen uitgaven kan een misdrijf zijn. Journalisten die anno 2016 nog beweren dat de torens van de Twin Towers door de vliegtuigen zijn ingestort nemen deel aan deze misdrijven. 

In dat verband is het relevant dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust bedacht blijken te zijn door prominente journalisten en vooraanstaande schrijvers en dat zij zijn geholpen bij verspreiding van de plannen door journalisten van de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad en dat na de oorlog journalisten van juist deze werkgevers en de Zionisten jacht maken op personen met Joodse achtergrond die openbaren dat journalisten en Zionisten de initiatiefnemers zijn van de genocide van 1940-1945 op Joodse leden van de familie

Jan Dijkgraaf als vooraanstaand leugenjournalist van de Telegraaf-familie zal nu naar voorbeeld van de journalisten die de Holocaust bedacht hebben zijn sporen in de politiek nalaten en ambtelijk de voortbouwende Holocaust van de journalisten en Zionisten ondersteunen. Ook een aspect aan de Holocaust waar de Nederlandse leugenjournalistiek aan voorbij gaat is dat het geen voltooid misdrijf is. De journalisten en Zionisten die de Holocaust van 1940-1945 bedacht hebben zijn ook de kwartiermakers van de Holocaust die in de toekomst plaatsvindt om de wereld daadwerkelijk vrij te maken van Joden en de financiers van de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders wereldmacht te laten grijpen.

29-11-2016

Geert Wilders geen Donald Trump

by De Gewone Man — last modified 29-11-2016 19:40
Opgeslagen onder:

Geert Wilders wordt vaak vergeleken met Donald Trump. Omdat ze beide blond zijn. Verder gaat elke vergelijking mank. Donald Trump is keurig Katholiek. Donald Trump doet graag zijn beste. Donald Trump wil de beste president ter wereld zijn. Geert Wilders bewondert de nooit eerder ontmaskerde grote kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945.

De feiten die bewijzen dat de helden van Wilders de initiatiefnemers zijn van de Tweede Wereldoorlog ende Holocaust zijn een jaar of zes geleden ontdekt. In de tijd van het eerste proces tegen Geert Wilders in 2010/2011. Door een persoon met Joodse achtergrond waarvan Joodse leden van de familie zijn vermoord in de kampen die bezit geweest blijken te zijn van de familie van de patroon van de helden van Wilders. 

Voorts liegt Wilders over de aanslagen in de VS en wil Donald Trump weten hoe het écht zit. Wanneer Donald Trump er bekend mee is dat Geert Wilders en de Telegraaf Media Groep waaronder GeenStijl en Jan Roos en Ebru Umar betrokken zijn is het beleid van Trump ten aanzien van de Islam en Islamieten anders. Donald Trump is een goud eerlijke zakenman die wat terug wil doen omdat Amerika hem zo veel gegeven heeft. Donald Trum is dé concurrent van Wall Street. 

Geert Wilders is een moordenaar. Geert Wilders heeft op afstand met FITNA een bermbom laten afgaan in Afghanistan waardoor de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld. Geert Wilders was gewaarschuwd door professionals van de uitvoerende macht die experts zijn in bestrijding van terrorisme, toch kan Wilders bij en tijdens gewapend conflict zijn negativiteit over de vijand niet voor zich houden. 

DTN14 van de NCTb bewijst reeds keihard dat Wilders met FITNA verantwoordelijk is voor verhoogde terreurdreiging. Niet een keertje, neen, over een periode met herhaalde waarnemingen in verloop van tijd rapporteert de NCTb dat Wilders de terreurdreiging verhoogt. Dat zijn feiten die Donald Trump niet verweten worden kan. Wilders neemt ook deel aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Irak. Ook daaraan neemt Trump niet deel. Hillary Clinton neemt wél deel aan de oorlogsmisdaden het terrorisme en de genocide van Wilders in Irak, net als de Telegraaf Media Groep en Lodewijk Asscher.

Ook is het Openbaar Ministerie van mening dat “op grond van rapportages over het niveau van terrorismebedreiging in Nederland” daarbij mogelijk valt “aan te nemen dat de door Wilders uitgedragen standpunten op dit vlak – waar de film Fitna onder valt- de dreiging van terrorisme in Nederland hebben doen toenemen”. Pogingen worden ondernomen om Wilders te laten vervolgen voor zijn misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Of dit binnenkort al leidt tot aanhouding van de Blonde Geit die als Beul van Venlo de samenleving terroriseert valt vooralsnog niet te zeggen.

24-11-2016

Christenheid inde politieke

by De Gewone Man — last modified 24-11-2016 19:10
Opgeslagen onder:

Christenheid is het zogenaamde christendom. Dit is het christendom wat in het algemeen wordt aangehangen in Nederland. Meeste christenen wanen over het christendom. Dit komt omdat meeste mensen de bronnen er niet op nalezen. Meeste mensen krijgen vanaf het religieus onderwijs in de klas tot in de Kerk onderwezen dat Jezus Christus voor onze zonde gestorven is. Dat dit feitelijk niet waar is blijkt zowel uit het Nieuwe Testament als de Koran.

De actuele strijd van de christenheid in Moslimlanden is omdat de Islam bewijst dat het algemeen aangehangen christendom, de christenheid, geen grondslag bezit in het Schrift. De Statenvertaling, de bron van het Woord in het Nederlands, laat er in diverse verzen in samenhang gelezen geen misverstand over bestaan dat Jezus Christus zijn volgers heeft laten weten dat hij niet zou sterven en dat zijn volgers verschrikt waren van vrees toen zij hem na daarna in vlees en bloed zagen waardoor zij niet geloofde dat hij geen geest was.

Bijbelvorsers kunnen de feiten zelf nagaan in Corinthians 15:44; Matthew 12:40; Luke 9:21; Luke 9:22; Luke 24:37; Luke 24:39; Soera 4 157(156). Samengevat komt het erop neer dat er geen opwekking is van een natuurlijk lichaam en dat Jezus gelijk Jonas drie dagen en drie nachten in den buik van den walvis verbleef, drie dagen en drie nachten in het hart der aarde was. Jezus gebood zijn volgers scherpelijk dat niemand zou zeggen: “De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden”.

Na de zogenaamde dood van Jezus Christus meende zijn volgers verschrikt en zeer bevreesd geworden dat zij een geest zagen. Jezus zei nog: “Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb”. Het heeft niet geholpen. De Koran bevestigd dat de dood van de Profeet een schijnvertoning was. Sinds de Papen in Europa de christenheid bepalen geloven mensen dat God zijn enige Zoon offert om de zondeval goed te maken sinds Eva van de appel at.

De eerste mensen waren Adam en Eva. Zij waren volmaakt en leefde in beginsel eeuwig in het Paradijs tot Eva zich door de slang liet verleiden om van de verboden vrucht te eten. Sindsdien zijn mensen sterfelijk en baren vrouwen pijnlijk. Meeste mensen denken dat Jezus aan het kruis is gestorven om dit allemaal goed te maken terwijl uit de Statenvertaling en verder elke andere vertaling blijkt dat Jezus niet is gestorven en niet te begrijpen is waarom God de dood van zijn Zoon aanvaard als offer om de zonden van mensen tegenover God goed te maken.

Feit is dat Jezus Christus niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal en dat hij het eerste volmaakte mens was dat na Adam en Eva het licht zag. De Bijbel is een bijzonder boek. In de Bijbel staat niet alleen de waarheid over het leven van Jezus Christus en dat hij niet is gestorven. In de Bijbel staat ook de toekomst voorspeld. De huidige tijd is in de Bijbel meer dan twee duizend jaar geleden uitgebreid aan de orde gesteld in het boek Openbaring. Christenen die Jezus volgen weten dat uit Openbaring blijkt dat wanneer gelovigen aan politiek deelnemen de Eindtijd zonder enige kans op verlossing nabij is.

17-10-2016

Bijsluiter bij Lodewijk Asscher

by De Gewone Man — last modified 17-10-2016 17:35
Opgeslagen onder:

Politici en partijen zouden verplicht bijsluiters moeten leveren met informatie over kandidaten leiders die zich verkiesbaar stellen. Neem Lodewijk Asscher bijvoorbeeld. De favoriete schoonzoon. Weinig mensen weten dat de achtergrond van Lodewijk Asscher Nazi-achtig is. Lodewijk Asscher is één van de vooraanstaande personen die gezien de geschiedenis van zijn familie ermee bekend moet zijn dat de helden van Geert Wilders de initiatiefnemers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945.

De overgrootvader van Lodewijk Asscher was Abraham Asscher. Abraham Asscher was voorzitter van de Joodsche Raad. Dat 'de Joodsche Raad' een handelsnaam was van de terroristische organisatie van de helden van Wilders weet de familie Asscher. Lodewijk Asscher is een man die ervoor doorgaat Joods te zijn of een Joodse achtergrond te bezitten. Nederland heeft regelmatig Joden in het bestuur. Amsterdam zonder Joodse burgemeester is moeilijk voor te stellen.

Joden nemen ook aan het landsbestuur deel. Voorts zijn Joden vervolgd in 1940-1945. Tevens zijn afgelopen jaren door het internet authentieke documenten opgedoken die klip en klaar bewijzen dat wat iedereen onderwezen krijgt op school over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust keiharde leugens zijn van zij die na de oorlog verhelen dat de helden van Wilders en hun volgers de initiatiefnemers zijn. Lodewijk Asscher behoort tot de groep verhelers die willens en wetens wegkijkt van de Nazi-feiten van de helden van Wilders.

De Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 zijn projecten van families met dezelfde achtergrond als Lodewijk Asscher. Deze achtergrond kan niet Joods genoemd worden omdat bijpassende gedachtegoed de Drie Eden niet handhaaft. De holocaust-beweging van de helden van Wilders waaraan de overgrootvader van Lodewijk Asscher in zijn rol van voorzitter van de Joodsche Raad deelnam, beoogde in 1896 reeds de bulk van Joden uit Europa te verdrijven en de vrijgekomen arbeidsplaatsen door christenen te laten invullen en zich anderszins te verrijken aan de Exodus.

Industrieel opgezette operatie die te Basel 29-31 augustus 1897 officieel van start is gegaan onder voorzitterschap van Theodor Herzl. Herzl, Hitler, Eichmann, Goebbels, Geert Wilders, Lodewijk Asscher en overigens Jan Roos zijn van dezelfde club. Ieder in een eigen rol. Wat overigens betekent dat het niet uitmaakt op wie gestemd wordt. Ondanks dat Lodewijk Asscher academisch is opgeleid heeft hij in geen van zijn bestuurlijke rollen ruchtbaarheid gegeven aan het feit dat de Nederlandse politiek sinds Balkenende I van links tot rechts betrokken is bij oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide met kennis van de feiten.

Pogingen zijn gedaan PvdA ministers te laten vervolgen voor hun actuele betrokkenheid bij overigens welhaast industriële genocide op Semieten in Irak. Dit is afgeketst op de beslissing van de Hoge Raad van 03 december 2010 waarin het bepaalt dat door politiek ambtsdragers begane genocide een ambtsmisdrijf is.  Compleet bizarre uitspraak omdat 20 november 2000 de rechtspraak in de zaak tegen Bouterse geaccepteerd heeft  dat de verantwoordelijken voor foltering persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Genocide is minstens zo erg misdrijf als folteren.

Lodewijk Asscher kijkt ervan weg omdat anders voor iedereen zicht komt op de feiten die bewijzen dat de achtergrond van Lodewijk Asscher anders is dan meeste mensen denken en zijn criminele oogmerk opvalt. Lodewijk Asscher heeft indertijd de leukste Moskee van de Wereld laten ontruimen omdat dit paste bij het bevredigen van zijn ego als locoburgemeester van de hoofdstad. Lodewijk Asscher is politicus met Nazi-achtige achtergrond en bloed van Semieten aan zijn handen.

30-09-2016

Religieus onderwijs voor Jan Roos

by De Gewone Man — last modified 30-09-2016 21:15
Opgeslagen onder:

In plaats te spugen op religieuze vorming in het bijzonder onderwijs moet Jan Roos van WNL eens op zaterdagochtend Jehovah's Getuigen uitnodigen voor Bijzonder Religieus Onderwijs bij zijn nieuwe vriendin en pseudokinderen. Wanneer Jan Roos de alsdan opgedane kennis relateert aan zijn werk voor één van de ondernemingen van de Telegraaf Media Groep, herkent hij misschien zijn Satanische karakter.

Katholiek en zogenaamd arabist Hans Jansen was een regelmatige publicist op de voorpagina van geenstijl.nl, de onderneming waarvoor Jan Roos werkte toen hij leiding gaf aan het referendumbedrog van de Telegraaf Media Groep. De Telegraaf Media Groep werd vroeger Telegraaf genoemd naar het gelijknamige dagblad waarvan verslaggevers of journalisten te Amsterdam 1924 het draaiboek voor de Holocaust in bezit kregen.

Bijzondere aan de Holocaust en de Exodus is dat het vrijwel exact gelijk loopt met Katholieke Eindtijd voorspellingen over de Eindtijd. Dit is omdat de terroristische organisatie van de helden van Wilders deze voorspellingen genomen hebben als basis voor hun politiek maatschappelijk werk. Het bijzondere aan Jehovah's Getuigen is dat zij nauwkeurig de feiten in het dagelijks nieuws relateren kunnen aan de Bijbel.

In het verhaal van de Bijbel is Jan Roos knechtje van Satan. Net als Wilders en Thierry Baudet. De helden van Wilders blijken de grondleggers te zijn van Hitler en de gaskamers. De bewijselementen worden via het internet gedistribueerd. Het is een vaststaand feit dat de medewerkers van GeenStijl bekend zijn met de feiten. Desondanks zegt Jan Roos er niks over als “de baas” van WNL en schurkt hij aan tegen Geert Wilders die voor zichzelf houdt dat zijn helden de feitelijke initiatiefnemers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Jan Roos is van het soort persoon wat thuishoort in de gevangenis in verband met a) referendumbedrog, b) bedreigen gezagsdrager, c) deelname aan terroristische misdrijven, d) deelname aan internationale misdrijven. Had Hitler drie kinderen gehad dan was hij ook gescheiden van zijn vorige vrouw en etaleerde hij zichzelf daarmee in de Privé. De Bijbel heeft het over de Hoer en het Beest. Wie de Hoer is kan Jan Roos makkelijk beantwoorden want dat is Femke Halsema. De Grote Hoer. Het is een Bijbelse verwijzing. Die het Beest berijdt. Van berijden.

Het Beest zijn de instituties, de organisaties van Satan zoals de Kerk van arabist Hans Jansen en de Telegraaf Media Groep. Niet alles van de media is vuig en onverantwoord. Ook Jehovah's Getuigen gebruiken media. Jan Roos werkte bij de organisatie waarvan historische collega's van Jan Roos al in 1924 wisten van de plannen van de helden van Wilders voor de Holocaust en dat onder de pet hielden de schrijvers op een voetstuk plaatsend. Ook journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad waren in 1923 enthousiast in verband met de uitvoering van de plannen van de helden van Wilders voor de “Endlösung der Judenfrage”.

De helden van Wilders hebben symbiotisch samenwerkend met journalisten van het Nieuw Israëlitische Weekblad en de Telegraaf en synchroon met de agenda van de katholieke Eindtijd voorspellingen van de kerk van Arabist Hans Jansen van GeenStijl, in 1923 reeds de Holocaust voorbereid. De helden van Wilders zijn daaraan officieel in 1897 begonnen te Basel toen zij vereniging Erez Israël oprichtte met het “oorlogsdoel” de Exodus te laten plaatsvinden. Uit zijn dagboeken blijkt dat de geestelijk vader opzettelijk associeerde met het loslaten van het Armageddon Monster om ondersteuning van het Vaticaan te verkrijgen.

Het Vaticaan is de Kerk van Satan. De Paus is de Plaatsvervanger van Satan op aarde. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn het gevolg van de strijd tussen G-d en Satan voor macht over de mensen. Satan gebruikt personen en organisaties om het doel te bereiken. Getuigen de dagboeken van de helden van Wilders werkte zij in de geest van Satan met de bedoeling zijn plan voor wereldheerschappij vorm te geven middels het Duizendjarig Nazirijk. Meeste mensen denken daarbij aan een rijk van Hitler of zijn opvolgers. Het Duizendjarig Nazirijk is het rijk van de familie van de patroon van de helden van Wilders die ook Hitler financierde en Auschwitz in bezit had toen de onderneming van de familie daar ritueel Joden liet vergassen en verbranden door de Priesters van Israël die sondercommando's zijn genoemd.

25-09-2016

Aangifte tegen Thierry Baudet

by De Gewone Man — last modified 25-09-2016 20:10

Nu Thierry Baudet van GeenPeil met zijn Forum voor Democratie wil deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer maart 2017 is het leuk te openbaren op verkiezingen.nl dat 15 december 2015 aangifte is gedaan tegen GS Media B.V. (GeenStijl), Stichting 1 juni 2005 (het Burgercomité EU) en Stichting Forum voor Democratie in verband met terrorisme gerelateerd bedrog. Tot op heden heeft de aangever geen idee wat de stand is.

Vermoeden bestaat dat de voortgang afhankelijk is van de beklagzaken die 19 januari 2015 en 20 juni 2015 zijn gedaan tegen respectievelijk Geert Wilders en GeenStijl c.s. in verband met ernstige feiten die strafbaar zijn gesteld met levenslang. Hangt samen met het Wildersproces uit 2010/2011 toen is geprobeerd Wilders te laten aanhouden in verband met misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Bij GeenStijl wordt nog gelachen om het optreden.

Thierry Baudet is van het soort jurist wat zijn bul gebruikt als splijtzwam van de democratie. Mr. dr. Thierry Baudet is een staatsrechtelijk onbenul of de meest laffe oplichter op aarde. Thierry Baudet is van het soort academicus wat van wegkijken, onopmerkzaamheid en deskundigheid veinzen, beroep en gewoonte maakt. Mr Thierry Baudet voert de tekens dr als onderscheiding waarmee hij aangeeft een zeer geleerd jurist te zijn die zich dokter noemen mag. 

Mr. dr. Thierry Baudet heeft op internet nog altijd niet de informatie gevonden waaruit blijkt dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Mr. dr. Thierry Baudet moet zich zijn toekomst overpeinzend afvragen of de Twin Towers ook waren ingestort wanneer de torens met de snelheid van de vliegtuigen op stilstaande Boeings waren geknald. Kan natuurlijk niet want Twin Towers kunnen niet vliegen, alleen omdat natuurkundig actie een tegenovergestelde reactie levert kan het ook omgedraaid worden.

Iedereen kan zich bedenken dat wanneer twee Twin Towers met een rot snelheid op twee stilstaande Boeings waren geknald de vliegtuigen waren verpulverd. Vliegtuigen die verpletteren tegen de gebouwen en brandend op straat storten is wat iedereen had moeten zien met de Boeings die met een rot snelheid tegen de stalen gebouwen zijn geknald. De toren van de Twin Towers waren van staal.  Thierry Baudet wil dit niet weten. Hij profiteert van het terrorisme, en bedenkt zijn deelname aan referendumbedrog met het kennelijke oogmerk Oekraïne en de EU en dus Europa in problemen te brengen.

Thierry Baudet en Jan Roos schuren aan tegen Wilders. Dat is direct te zien aan de verbanden tussen de misdrijven die zij kennelijk in vereniging begaan, en hun optreden in de media. Daarbij het saillante detail opgemerkt dat de helden van Wilders de initiatiefnemers blijken te zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en dat journalisten van de Telegraaf in 1924 reeds hielpen met verspreiding van de plannen en na de oorlog liegen over de aard van de daders waarmee ze al sinds 1924 bekend zijn – en dat GeenStijl van de Telegraaf Media Groep is, en dat Jan Roos dus in zijn vorige betrekking werkte als liegende verslaggever namens de Nazi's.

Foto rtlnieuws

23-09-2016

Wilders collega Hitler

by De Gewone Man — last modified 23-09-2016 20:45
Opgeslagen onder:

De ziekte met Geert Wilders. Geert Wilders laat op afstand bermbommen afgaan in Afghanistan. GeenStijl staat erbij te juichen. Nederlandse en NATO militairen zijn daardoor gesneuveld. De mening van Wilders is voeding voor de vijand. Wilders liegt over de Koran, de aanslagen 9/11, de oorlog in Irak, zijn demografische ambitie en zijn helden.

Wilders is de volgende Hitler. De terroristische organisatie van de helden van Wilders financiert potentaten om de samenleving te ruïneren, zoals Hitler, Eichmann en Geert Wilders. Geert Wilders werkt voor dezelfde terroristische organisatie als Adolf Hitler, Adolf Eichmann, Jan Roos, Esther Voet, Onno Hoes, Leon de Winter, Kustaw Bessems en nog wat prominente personen waaronder opvallend veel journalisten en/of vooraanstaande schrijvers.

Hitler en Wilders zijn collega's. Zowel Hilders als Witler, eh Wilders en Hitler, zijn volgers van de 'founding fathers' van Israël. Hitler werkte voor de familie die te Jeruzalem gekroond zal worden als vorst van alle Joden. Dat is de familie die de helden van Wilders ondersteunde in verband met de realisatie van de Endlösung die als Grote Verzoeningsfinale moest worden opgelost, wat de Jodenvervolging en de Holocaust werd. Wilders beoogt andere politiek dan hij de samenleving breed voorhoudt.

Interviews met Wilders persoonlijk door kennelijk met hem sympathiserende journalisten in de States, verklappen dat Wilders “a Zionism of Europe” ambieert. Om te begrijpen wat “a Zionism of Europe” is moeten de publicaties van de helden van Wilders gelezen worden. Dan wordt helder dat Hitler ook “a Zionism of Europe” was. Mein Kampf van Hitler of de Koran zijn niet het boek waarover Wilders zich druk hoeft te maken. De smaakbepalende documenten zijn de geschrifte van Zion van de handen van de helden van Wilders die door zijn doelgroep angstvallig onder pet gehouden worden.

Het grootste taboe op aarde is de schuld van de helden van Wilders aan de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Deze helden waren de 'founding fathers' van Israël die worden bewonderd door Zion en hun partners van de Christenheid. Geert Wilders is Neerlans prominente deelnemer aan internationaal opererend georganiseerd terrorisme wat ook achter de aanslag op de MH17 en de Jodenvervolging zit. De organisatie heeft ook de aanslagen op de VS 11 september 2001 laten uitvoeren en zit achter IS.

Wilders is gangmaker van de islamitische Staat. Willens en wetens terwijl hij tijdig en bevoegd door ter zake kundige personen van de uitvoerende macht gewaarschuwd is voor de risico's van zijn negativiteit. Desondanks zet hij zijn hetze tegen de Islam en arabieren en nationale groepen voort en liegt hij alles bij elkaar wat hij verzinnen kan met zijn “waarheid”. Geert Wilders is een pathologische leugenaar. De Koran noemt hem een varken en spreekt over Joden als mensen van het Schrift.

Geert Wilders vergeet steeds dat volgers van het Jodendom en de Islam van oudsher Semieten zijn. De eerste islamieten waren Semieten. De eerste Joden waren Semieten. Arabieren zijn zuiver Semieten. De Islam is het geloof van Abraham. Een Semiet. En van Adam en Eva. Het Jodendom komt pas na Juda wanneer een groep zich bekeert tot het Jodendom. Deze Joden die in de bloedlijn van Jezus staan zijn Joden zoals Joden bedoeld zijn. Deze Joden zijn van hetzelfde ras als Mohammed of de Marokkanen.

Wat Wilders bepleit met zijn demografische doel is voortzetting van de plannen van zijn helden die in 1897 reeds het besluit tot de Endlösung genomen hebben als zogenaamd heilig offer ter verkrijging van Palestina voor de familie Rothschild om te regeren als vorst over alle Joden. De helden van Wilders bedoelen met “Israël” het “wereld getto”. Dit wereld getto is voorspeld in alle boeken en is de voorbode van de volgende Finale Holocaust op de Joden die moet eindigen in de definitieve vestiging van het Koninkrijk voor de familie Rothschild te Groot Israël.  

Foto religionresearch.org

02-09-2016

Waarheid over Jan Roos

by De Gewone Man — last modified 02-09-2016 21:45
Opgeslagen onder:

Jan Roos is een “politicus die heel graag de waarheid spreekt”, zegt hij 1 september bij Dit Is De Dag. Jan Roos liegt wel vaker. Jan Roos van GeenSteil stelt zich verkiesbaar als lijsttrekker van VoorNederland (VNL), de partij van ex-PVVers Bontes en Van Klaveren. Jan Roos wil fractievoorzitter zijn van de partij die zich profileert rechts van de VVD. Kiezers hebben recht de waarheid te weten over Jan Roos. Met Jan Roos zijn een aantal zaken aan de hand die het daglicht niet verdragen kunnen. Jan Roos heeft met GeenPeil de kiesgerechtigden reeds bedrogen.

In verband met het referendumbedrog door GeenPeil is aangifte gedaan tegen Jan Roos. Het is nog wachten op de beslissing van het Openbaar Ministerie. Jan Roos weet dat er klachten zijn over de manier waarop hij handtekeningen verzameld heeft voor het referendum in verband met het Associatieverdrag met Oekraïne. Als verslaggever van GeenPeil lacht Jan Roos de klachten weg. Bij de Raad van State is de klager niet ontvankelijk verklaard. Tot op heden zijn de klachten niet inhoudelijk behandeld. 

Ook andere klachten in verband met Jan Roos zijn nog niet inhoudelijk behandeld. Bij het Gerechtshof liggen duizenden pagina's dikke klaagschriften tegen Jan Roos en de rest van GeenStijl, en tegen Geert Wilders en de inmiddels overleden Hans Jansen, in verband met betrokkenheid bij misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten en in verband met betrokkenheid bij internationale misdrijven en het bedreigen van gezagsdragers. Het toeval wil dat GeenStijl eigendom is van de Telegraaf Media Groep net als de Telegraaf.

Ook toevallig blijkt het zo te zijn dat de Telegraaf al in 1924 in bezit was van de plannen voor de Holocaust, en de maker op een voetstuk plaatste. Deze maker blijkt voorts een ander te zijn dan de meeste mensen denken. Tevens blijkt deze maker held te zijn van Geert Wilders. Voorts lacht Jan Roos iedereen uit die publiceert over het feit dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen ingestort kunnen zijn want ze zijn symmetrisch met vrije valsnelheid ingestort en moeten dus vanaf het fundament en de kern verzwakt zijn

Jan Roos noemt mensen die de waarheid en de feiten publiceren “alluhoedjes” of “gekkies” of “complotdenkers”. Jan Roos is of was verslaggever wat een journalistiek beroep is. Jan Roos heeft ook geschiedenis gestudeerd. Hij kan de feiten kennen. De man die postuum door de Telegraaf in 1924 geholpen is met het verspreiden van de plannen voor de Holocaust had hetzelfde beroep als Jan Roos. Jan Roos staat in de traditie van de journalisten en verslaggevers en vooraanstaande schrijvers die zich al in 1897 georganiseerd hebben om de Endlösung en de Holocaust te laten plaatsvinden, voorts heeft Jan Roos een hekel aan arabieren wat zuiver Semieten zijn.

Foto NOS

Document acties

Share |

Permalinks