U bent hier: Home / Jan Dijkgraaf en GeenPeil

Jan Dijkgraaf en GeenPeil

by De Gewone Man — last modified 03-12-2016 12:15
Opgeslagen onder:

Nu Jan Dijkgraaf zich namens GeenPeil verkiesbaar stelt voor de Tweede Kamer schaart hij zich ook achter het referendumbedrog en overige misdrijven van GeenPeil. Vorig jaar al is voor iedereen kenbaar bezwaar gemaakt tegen de uitslag van het Oekraïnereferendum omdat GeenPeil de verklaringen heeft laten afleggen op GeenPeil.nl en onbevoegd namens kiesgerechtigden zelf gedrukte ondersteuningsverklaringen inleverde.

De klacht bij de Raad van State is niet ontvankelijk verklaard. De klachten zijn inhoudelijk niet behandeld. Daarom is er aangifte gedaan tegen GeenPeil in verband met referendumbedrog. Het dossier ligt wegens complexiteit op het bureau van het functioneel parket. Het complexe onderdeel wellicht is dat het referendumbedrog van GeenPeil in samenhang gezien moet worden met een groot aantal andere misdrijven zoals betrokkenheid bij terrorisme en internationale misdrijven. Dat zijn de kwesties die middels klaagschriften bij het Hof aan de orde zijn gesteld. 

Jan Dijkgraaf was hoofdredacteur van opinieblad HP/de Tijd. HP/de Tijd heeft ook lacherig gereageerd op terroristenvangen.nl. HP/de Tijd, Elsevier, Telegraaf, GeenStijl, Volkskrant, Ad, Trouw. Het zijn allemaal journalistieke producties van personen die veelal zijn afgestudeerd aan een school voor de journalistiek. Journalistiek impliceert in ieder geval enige vorm van waarheidsvinding. Leugens verkondigen als journalist in veel gelezen uitgaven kan een misdrijf zijn. Journalisten die anno 2016 nog beweren dat de torens van de Twin Towers door de vliegtuigen zijn ingestort nemen deel aan deze misdrijven. 

In dat verband is het relevant dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust bedacht blijken te zijn door prominente journalisten en vooraanstaande schrijvers en dat zij zijn geholpen bij verspreiding van de plannen door journalisten van de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad en dat na de oorlog journalisten van juist deze werkgevers en de Zionisten jacht maken op personen met Joodse achtergrond die openbaren dat journalisten en Zionisten de initiatiefnemers zijn van de genocide van 1940-1945 op Joodse leden van de familie

Jan Dijkgraaf als vooraanstaand leugenjournalist van de Telegraaf-familie zal nu naar voorbeeld van de journalisten die de Holocaust bedacht hebben zijn sporen in de politiek nalaten en ambtelijk de voortbouwende Holocaust van de journalisten en Zionisten ondersteunen. Ook een aspect aan de Holocaust waar de Nederlandse leugenjournalistiek aan voorbij gaat is dat het geen voltooid misdrijf is. De journalisten en Zionisten die de Holocaust van 1940-1945 bedacht hebben zijn ook de kwartiermakers van de Holocaust die in de toekomst plaatsvindt om de wereld daadwerkelijk vrij te maken van Joden en de financiers van de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders wereldmacht te laten grijpen.

Share |

Permalinks