U bent hier: Home / Satanisten besturen Nederland

Satanisten besturen Nederland

by De Gewone Man — last modified 17-09-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Dat Nederland wordt bestuurd door Satanisten blijkt uit de Christenheid. Het zogenaamde Christendom in de Politiek. Gewoon naar de feiten kijken. Wat zijn Christenen? Christenen zijn personen die Profeet Jezus Christus volgen. Dit is juist wat de Christenheid niet doet. De Christenheid volgt de Apostelen. En laat de woorden van Jezus Christus links liggen. Dit blijkt uit het eenvoudige feit dat in de hele Bijbel geen spoor is te vinden van objectief bewijs van de dood van Jezus Christus. Het tegendeel is waar. Jezus is volmaakt. En leeft.

En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen - Lucas 24:37

De Bijbel bewijst in klare taal dat Jezus Christus voorspelde dat hij niet zou sterven verwijzend naar Jona in de Walvis. En dat hij niet is gestorven. Na de schijnexecutie verbleef hij drie dagen en drie nachten in het hart der aarde en verscheen hij in levende lijve als mens van vlees en bloed voor zijn volgers die verschikt van angst en vrees dachten een geest te zien.

Deze geestverschijning is de basis voor het geloof wat het Heiland heeft gesteld in de Duivel. Meeste mensen lezen de Bijbel niet. Meeste andere mensen begrijpen de Bijbel alleen volgens de visie van de Katholieke Kerk.

Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb - Lucas  24:39

De Bijbel lezend leert dat Mohammed al is voorzegd in Hooglied. Een keer wordt Hij Majesteitelijk genoemd in een tijd ver voordat de mensheid de Laatste Profeet leerde kennen. Ook Jezus Christus kijkt vooruit naar deze Profeet bewijst de Bijbel.

Het belangrijkste wat de Bijbel laat zien voor wat betreft de ontmaskering van de Satanisten in het Bestuur is de zogenaamde dood van Jezus Christus. In de Bijbel worden veel tot zeer veel personen ten tonele opgevoerd. Niet alles wat zij stellen en beweren dient serieus genomen te worden. Behalve natuurlijk bij de Profeten. Van Adam tot en met Mohammed.

Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde - Matheus 12:40

Wie de Bijbel studeert leert dat Gd een naam heeft. En Jehova heet. En dat Gd de Eerste Geest is. Die alles heeft gemaakt en bedacht. En mensen keuze vrijheid heeft gegeven. In het Paradijs is geen Christenheid. En geen Politiek.

Echte Christenen doen niet aan politiek omdat het net als de Kerk van Satan is.

Echte Christenen gaan ook niet naar de Kerk omdat de relatie met Onze Lieve Heer persoonlijk is. Gd houdt niet van Kerken, verafgoding en tovenaars.

Echte Christenen worden bestuurd door Jehova en Jezus Christus die thans levend naast Hem in de Hemel verblijft.

Share |

Permalinks