U bent hier: Home / Broddelwerk CDA

Broddelwerk CDA

by De Gewone Man — last modified 25-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Dat het CDA bewindslieden heeft voorgebracht die nog een glimlach op het gezicht toveren zoals Dries Van Agt staat er niet aan in de weg het broddelwerk van het CDA te benoemen. Welbeschouwd gerelateerd aan de doelstellingen van de partij heeft het CDA hoegenaamd niks te zoeken in het Parlement of Kabinet of überhaupt in de politiek. Het CDA is een vereniging met rechtspersoonlijkheid. De partij aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor politiek handelen. Dat de partij niet de Bijbel als richtsnoer heeft bewijzen de ongefundeerde en ongeloofwaardige standpunten en beweringen van de partij over de dood van Jezus Christus.

Jezus Christus is niet gestorven. Het staat gewoon in de Bijbel. Jezus Christus voorspelt het zelf verwijzend naar Jona en na de schijnexecutie bewijst hij voor zijn volgers dat zijn profetie is uitgekomen. De volgers van Jezus dachten verschrikt van angst en vrees een geest te zien waardoor het CDA gelooft dat Jezus Christus is gestorven voor Onze zonden. Überhaupt dit geloof van het CDA doet vrezen voor wat betreft het vermogen van leden van het CDA begrijpend te lezen. Welke vader offert zijn enige geboren zoon voor de zonden van de mensheid? Gd is Almachtig. En Jezus Christus is Volmaakt.

De enige volmaakte persoon in het universum wordt door de Almachtige Gd geofferd om te repareren dat de mensen onvolmaakt zijn omdat ze als volmaakte personen eeuwig levend in het paradijs zich niet aan de rules of engagement wilde houden en een verbond sloten met Satan. Feitelijk stelt en beweert het CDA daarmee dat Onze Lieve Heer op het achterhoofd gevallen moet zijn. Volgens de statuten van het CDA streeft de vereniging naar een maatschappij waarin de Bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van alles wordt gediend. Dat is mooi gezegd. De Bijbelse gerechtigheid houdt in dat alle zondaars naar de Hel gaan en alleen trouwe volgers van profeet Jezus Christus recht hebben als volmaakt mens terug te keren naar het Paradijs op Aarde.

Het CDA legt volgens de statuten van de club de politieke overtuiging vast in een Programma van Uitgangspunten. Had het CDA nu aan de goede kant van Het Woord gestaan dan hadden de leden collectief en individueel begrepen dat zij volgens de regels van de Bijbelse gerechtigheid geen politieke overtuiging behoren te bezitten. De Bijbel is duidelijk over het CDA. Dat is Grote Hoer die Het Beest berijdt. Dat het zo slecht gaat met Nederland de wereld en Europa is de schuld van het CDA. Na Paars kreeg het CDA de macht en sindsdien gaat het helemaal mis in Afghanistan en het Midden Oosten en in Libië en in Syrië en in de VS en nu in Nederland met Corona. Het is een minister van het CDA die de oplossing voor snelle, veilige, goede en goedkope bestrijding van de pandemie van het virus kwalificeert als kwakzalverij en tegelijk een miljarden contract tekent voor vaccins zittend voor een schilderij wat volgens bronnen Auschwitz en zes miljoen slachtoffers voorstelt, gemaakt door de broer van de minister van het CDA.

Share |

Permalinks