U bent hier: Home / Authors / heni

De Gewone Man

14-11-2020

Aandacht voor Geert Wilders

by De Gewone Man — last modified 14-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het is tijd aandacht te hebben voor Geert Wilders. Geert Wilders is niet wat hij zegt. Hij heeft twee helden die hij nadrukkelijk noemt bij en tijdens bepaalde gelegenheden. Dat zijn de journalisten Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky. Theodor Herzl wordt gezien als de founding father van Israël en is het creatieve brein van de Endlösung. Ze’ev Jabotinsky was tot 1940 militair leider van de door Herzl te Basel in 1897 opgerichte statelijk acterende beweging. Ze’ev Jabotinsky is de schrijver van het boek the War And The Jews.

Theodor Herzl heeft in zijn dagboeken gedetailleerd zijn voorbereidingen genoteerd die hij heeft getroffen voor het laten plaatsvinden van de Holocaust. Uit die dagboeken blijkt dat Theodor Herzl zichzelf geweldig vindt in verband met zijn idee voor de Endlösung. En dat hij toen wist dat het ongeveer een jaar of veertig zou duren voordat de rest er zich van bewust werd. De Telegraaf wist al in 1922 van de plannen want toen zijn de opschrift gestelde voorbereidingen op de Holocaust bij en tijdens een feestelijke gelegenheid in et Amsterdamse Concertgebouw aan betrokken Telegraafmedewerker overgedragen.

De helden van Wilders zijn de grote enablers, de initiators van de Holocaust. Dat plaats het werk van Geert Wilders in iets ander daglicht dan uit de reguliere journalistiek kan blijken. Niet verwonderlijk want de beweging van de helden van Geert Wilders is een beweging van journalisten en hun media die het doel bezit wereldmacht om te wentelen en in handen te geven van the Doge van de beweging van de held van Geert Wilders. Dat is de leider van een syndicaat van industriëlen die tevens de grote UBO van de Holocaust is.

10-11-2020

Stem Mark Rutte

by De Gewone Man — last modified 10-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Fijn dat minister-president Mark Rutte nog eens vier jaar minister-president wil zijn. Er is niemand meer geschikt voor die baan dan hij. Hij heeft ervaring. Ook in Europa. Iedereen kent hem. En hij maakt de minst slechte indruk. Van al het andere waarop kan worden gestemd gaat geen positieve toekomstverwachting uit. Met Mark Rutte komen we tenminste ergens, als dat überhaupt nog kan. Elke andere kandidaat zal minder resultaat leveren dan Mark Rutte. Mark Rutte is de top van de top als het gaat om minister-presidenten.

Niemand is beter equipped dan Mark Rutte. Jammer dat hij van de VVD is en geen ministerraad kan formeren met allemaal Mark Ruttes. Natuurlijk maakt Mark Rutte ook fouten. Niemand is perfect. Met Corona bijvoorbeeld. De Coronamaatregelen slaan nergens op. Mark Rutte wordt bedrogen ten behoeve van maatschappelijke verandering. Ook de Great Reset genoemd. Mark Rutte heeft dat niet in de gaten omdat de reguliere media en journalistiek doelbewust deelnemen aan dit bedrog. Mark Rutte is historicus. Hij had beter kunnen weten als hij in het verleden in zijn onderwijs niet ook al was bedrogen in verband met de geschiedenis.

Mark Rutte als minister-president lijdt aan het bedrog van de terreurbeweging van journalisten en hun media die is opgericht te Basel 1897 om de democratie omver te werpen en wereldmacht te vestigen voor bepaalde industriëlen. Zij hebben in der tijd daarvoor een statelijk acterende vereniging opgericht die tot op de dag van vandaag de agenda van de geopolitiek bepaalt. Deze club is ter complete realisatie van de ideeën van de founding father uit 1895, schuldig aan de Coronamaatregelen. Om de mensheid te kerstenen, onderwerpen, muilkorven en vergaande beperkingen op vrije meningsuiting door te voeren. Dat de overheid bepaalt hoeveel mensen iemand thuis ontvangt is vooral een beperking van het vermogen van de bevolking om met elkaar in ontspannen privé sfeer van gedachte te wisselen over Corona. En de maatregelen van Mark Rutte.

08-11-2020

Jammer van Sébas Diekstra

by De Gewone Man — last modified 08-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Advocaat Sébas Diekstra gaat de politiek in omdat hij het niet langer kan aanzien. Sébas Diekstra denkt dat hij namens Code Oranje verschil kan maken. Not. Bijvoorbeeld “de ernstig tekortschietende jeugdzorg”. Dat wil Sébas Diekstra voorleggen aan een parlementaire enquête terwijl dit een kwestie is voor de strafrechter zoals het hoort bij internationale misdrijven en mensenhandel. Sébas Diekstra kan het verschil maken door advocaat te blijven en de kinderbeschermers het vuur aan de schenen leggen op basis van de objectieve feiten en omstandigheden die gewoon op straat liggen. Hij kiest voor de politiek om een doel te bereiken waarmee de georganiseerde misdaad in de kinderbescherming juist een dienst wordt of kan worden bewezen.

Sébas Diekstra is beroepsmilitair geweest. Hij is zelfs reserveofficier binnen de krijgsmacht. Er zijn meer advocaten met zo’n dubbelrol. Geen van hen treedt op namens de slachtoffers van de aanslag in Afghanistan terwijl de daders in Nederland verblijvende Nederlanders zijn.

Welk verschil denkt Sébas Diekstra te maken. In de politiek als vertegenwoordiger van Code Oranje is het moeilijk de wereld te veranderen zonder absolute meerderheid. Hoeveel zetels zal Code Oranje krijgen? Twee? Is dat voldoende voor een parlementaire enquête naar “de ernstig tekortschietende jeugdzorg”. Let wel, het gaat Sébas Diekstra om de wachtlijsten en zo. Het is beter de Officier van Justitie goed gedocumenteerd te informeren en aan te zetten tot stafvervolging dan de politiek de kans te geven het eigen falen via een enquête uitgevoerd door politici te maskeren.

Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad is een keer met feiten onderbouwd uitgelegd en toegelicht hoe het zit allemaal. Journalist Chris Klomp gedraagt zich liever als Gewillige Beul die wegkijkt van de misstanden en de slachtoffers recht in het gezicht uitlacht, dan dat hij laat zien gevoel te bezitten voor urgentie en journalistieke verantwoordelijkheid. Sébas Diekstra is de slachtofferadvocaat waarbij het de vraag is of hij er goed aan doet een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen. Zijn werk als advocaat tegenover de onafhankelijke rechtspraak zou wel eens relevanter kunnen zijn.

06-11-2020

Dump D’66

by De Gewone Man — last modified 06-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Begin niet aan D’66. De D staat voor DICTATUUR. Minister Kajsa Ollongren is een voorbeeld waaraan men zich beter niet spiegelt. Haar naam doet denken aan een baltsende kalkoen. Ze is van adel. En ze gedraagt zich daar naar. Elitair en met de kennelijke wil van Nederland een aristocratie te maken. Rampzalig. Typisch een vrouw waarbij alle vooroordelen over blond en het aanrecht spontaan in gedachte opkomen. Niet weldenkend. Hooghartig. En met geen enkele relevante kennis in verband met basisfeiten. Ze snapt het gewoon niet of ze is levensgevaarlijk.

Er is een blad verschenen. In een oplage van een miljoen. Dit blad hoort volgens de minister thuis in het rijtje met de Fabeltjeskrant. In dat blad staat het verhaal verteld van de kunstmatige pandemie van het virus Sars-cov-2. Er bestaat helemaal geen bewijs van het bestaan van Sars-cov-2. Er is geen enkele publicatie op aarde waaruit kan blijken dat het virus Sars-cov-2 schuldig is aan Covid19. Sars is een syndroom. De longontsteking bij het zogenaamde Coronavirus wordt veroorzaakt door CO-FACTOREN. Dat is ook met AIDS aan de hand. AIDS is ook een SYNDROOM. Dat kan niet worden veroorzaakt door een VIRUS. Informatie is tegenwoordig heel makkelijk te vinden door internet.

Iedereen met een vraag over bijvoorbeeld virologie kan op internet de basis vinden en ook de uitgebreidere wetenschap. Virologie studeren is nog nooit zo makkelijk geweest. We kunnen het allemaal. Die mevrouw Marjon Koopman van het OMT die zo makkelijk wordt geloofd door minister Kalkoen bewijst in haar publicaties dat de werkwijze voor bestrijding van de pandemie is gebaseerd op synthetisch RNA. Omdat er geen biologisch RNA beschikbaar is. Wat niks anders betekent dan dat er geen bewijs bestaat van het fysieke virus Sars-cov-2. Als het DNA of RNA van een virus er niet is in biologisch vorm dan is er geen objectief bewijs van dat iets in de natuur of dan is dit iets door mensen gemaakt.

De waarheid mag worden verkocht van de minister, alleen niet als serieuze informatie waarvan iedereen beter kennis neemt. Katja Ollongren is lesbisch. Haar vrouw schijnt de producer te zijn van Arjen Lubach van de VPRO. Ook zo'n vrijzinnig figuur. Daarom dat deze knaap zo makkelijk de flauwekul van de minister verkoopt als waarheid. De reguliere journalistiek en media is een parasitaire beroepsgroep vol leugenaars, provocateurs en antisemieten. De minister balst de vrouwtjes in de top van het bestuur op weg naar de omverwerping van de Democratie. Een wereld met vrouwen in het bestuur is er helemaal niet beter af dan de door de boze blanke witte man geleidde samenleving.

04-11-2020

Held Thierry Baudet initiator Endlösung

by De Gewone Man — last modified 04-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Onder andere advocaat Sidney Smeets van Spong advocaten maakt zich in de sociale media druk om het vermeende rechts-extremisme van Forum voor Democratie. Nummer zeven op de lijst is ene Frederik Jansen die de Holocaust zou ontkennen en enthousiast zou zijn over het economische beleid van de Nazi’s. FvD steunt Israël en maakt zich zorgen om het toenemend antisemitisme in Europa. Thierry Baudet is historicus. Dat is een geschiedkundige. Iemand die kennis bezit van het verleden.

 In het verleden hebben zich feiten en omstandigheden voorgedaan waarvan meeste mensen stellen en beweren dat ze het nooit meer willen. Dit gaat dan over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Deze vervolging wordt ook Holocaust of Shoah genoemd. In de bibliotheken van de faculteiten geschiedenis in Nederland, de wereld en Europa staan documenten waaruit in een oogopslag blijkt dat de held van Thierry Baudet de man is die de Endlösung heeft bedacht. Meeste mensen denken dat Hitler of Eichmann of een van die andere engnekken op de idee is gekomen de Joden uit te roeien. Zij waren de Bereidwillige Beulen.

De Holocaust is de idee van en voorbereid door journalisten en hun media. Zoals de Telegraaf. En andere prominente kranten in de wereld. Al in 1900 wist deze beweging dat het zes miljoen Joden zou offeren voor land in Palestina. De personen die zich bewust schuldig hebben gemaakt aan het voorbereiden van de Holocaust hebben hun wandelgangen en doelstellingen gedetailleerd genoteerd en gepubliceerd. De idee voor de Holocaust en de bijpassende bedreigingen dat wie zich verzet op bruut geweld kan rekenen zijn al in 1922 schriftelijk onder synagoges verspreid door de Zionisten. De letters ZI in de tekens NAZI staan voor Zionisme. De Nazi’s zijn de fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten.

De bewijzen daarvan worden opzettelijk onder de pet gehouden door geschiedkundigen en journalisten en hun media, en daardoor weet niemand dat de beweging van de held van Thierry Baudet vandaag waar iedereen bij staat de volgende Holocaust voorbereidt die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Thierry Baudet heeft geleerd met een lage stem te praten als hij het publiek meedeelt dat zijn partij Israël steunt. De Joden hebben een andere relatie met Israël. Als eerste voelen de Joden zich aangesproken als iemand het over Israël heeft want Israël is sinds oudsher (5.500+ jaar) de naam van de Joden. Met Israël worden de Joodsche menschen bedoeld. Israël is het door Gd gegeven onderscheidingsteken van de Joden. Zij die daarmee een Natie of land onderscheiden zijn gettomanager! Als tweede is Palestina heilig voor de Joden.

Wat betreft de Holocaust is het zeer ongepast de Holocaust een Holocaust te noemen. Dit betekent namelijk dat de Joden zich vrijwillig hebben geofferd in de gaskamers van de kampen van de onderneming van de patroon van de held van Thierry Baudet. Dit is moeilijk voor te stellen. De Joden zijn gedwongen. Ze wilde helemaal niet. Daarom ook dat de Joden de tekens Shoah gebruiken om die catastrofe aan te duiden. Dan wat betreft de aantallen. De Zionisten en hun media hebben exact zes miljoen Joden willen offeren. Daarom ook de nauwkeurige registraties. Zes miljoen is in ogen van sommige psychopaten het perfecte getal.

Iedereen wordt helemaal de moeder bedrogen in verband met de Holocaust. Dit is bedoeld om de voorbereidingen op de volgende Holocaust ongestoord te laten plaatsvinden. Zoals de verkiezing van Thierry Baudet. Of de Coronacrisis. Omdat Thierry Baudet een onvoldoende verdient voor geschiedenis en zich toch historicus noemt zien en begrijpen meeste mensen niet dat de Coronacrisis onderdeel is van de voorbereidingen op de volgende Holocaust. En dat er in verband met het Coronavirus en Covid net zulke zieke streken worden uitgehaald als door doctor Mengele in Auschwitz!

02-11-2020

Vrij en Sociaal Nederland laat u barsten

by De Gewone Man — last modified 02-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Vrij en Sociaal Nederland is een spin-off van Viruswaarheid, voorheen Viruswaanzin. Met in de hoofdrol Anna Zeven en Bas Filippini. Viruswaarheid beweerde steeds dat het niet aan politiek doet. Dat is te zien. De frontvrouw en vriendin van frontman Mordechay Krispijn van de Viruswappies met zijn mooie Joodse naam is nu bestuursvoorzitter van Vrij en Sociaal Nederland en staat als nummer twee op de lijst. Stem niet op Vrij en Sociaal Nederland. De deelnemers aan deze partij hebben u al laten vallen als een baksteen in verband met de pandemie van het Coronavirus.

Anna Zeven was het meisje wat onnavolgbaar de Zoom video’s van Viruswaarheid aan elkaar praatte en de kijkers hun zegje liet doen. Viruswaarheid en dus Anna Zeven beweren dat ze een oplossing willen voor de Coronaatregelen. Daarom dat Viruswaarheid een klein kapitaal bij elkaar heeft gesprokkeld van donateurs om te procederen en acties uit te voeren. Zoals iedereen weet heeft Viruswaarheid talloze rechtszaken gevoerd en die allemaal voorspelbaar verloren. Daarmee heeft Viruswaarheid en dus Anna Zeven de oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus geen millimeter dichterbij gebracht. Terwijl het ook anders had gekund.

Viruswaarheid en dus Anna Zeven laten steeds slachtoffers van de Coronacrisis aan het woord. En ze laten na nadrukkelijk en herhaaldelijk te benoemen dat het Zelenko-protocol en de adviezen van huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid9.nl de oplossing zijn voor de bestrijding van de pandemie van het virus. Viruswaarheid en dus Anna Zeven hebben het daarover steeds niet. De rechtszaken die het heeft gevoerd rond de gezondheidsadviezen van huisarts Rob Elens waren tegen YouTube en Facebook en hebben bevestigd dat de mening van huisarts Rob Elens mag worden gecensureerd.

Viruswaarheid en dus Anna Zeven heeft geen enkele zaak gevoerd over het eenvoudige feit dat de Coronamaatrefelen onrechtmatig zijn omdat de burgerbevolking wordt afgehouden van de geneesmiddelen die het virus doeltreffend bestrijden. Er bestaan gewoon geneesmiddelen tegen het Cornavirus. Daarover heet Viruswaarheid het slechts sporadisch terwijl dat juist de kern is van de kwestie. Het enige wat van belang is in verband met het Coronavirus en de maatregelen is dat er goed werkende veilige en goedkope geneesmiddelen bestaan die niet verboden zijn en waar huisartsen toegang toe hebben en die gewoon elke dag bij iedereen met Covid-klachten kunnen worden ingezet waardoor de Coronaatregelen onnodig zijn.

Anna Zeven heeft het er niet over terwijl ze wel beroepshalve voedingsadviezen af voordat ze besloot de politiek in te gaan. Zowel Anna Zeven als Mordechay Krispijn als de anderen van Viruswaarheid is gedetailleerd geïnformeerd over hoe zij de burgerbevolking van dienst kunnen zijn en ze weigeren keer op keer die feiten te benoemen en die maatregelen te nemen die het belangrijkst zijn. Daarmee laat Anna Zeven zien geen prioriteiten te kunnen stellen en dat ze niet in staat is hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Alles bij elkaar genomen bevestigt Anna Zeven wat veel mensen zijn gaan denken namelijk dat ze deelneemt aan een vorm van gecontroleerde oppositie. Een stem op Vrij en Sociaal Nederland is een stem op de gevestigde politiek.

30-10-2020

#BeterGEEN Ton van Haperen

by De Gewone Man — last modified 30-10-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Als gewone man is best even grinniken bij zoveel onnozelheid van Ton van Haperen van NLBeter die zich nota bene onderwijs-expert noemt. Deze expert wil dat kinderen weer wat leren op school. Wie is het die niets leert? In het onderwijs wordt kinderen verteld dat zwarte kracht bestaat en dat de wetten van Newton gelden en dat de soortelijke massa van aluminium veel kleiner is dan dat van staal. In de grote mensenwereld doet #NLBeter alsof het normaal is dat de Mainstream media en politiek nog altijd het officiële verhaal gelooft over de aanslagen in de VS 11 september 2001.

In het onderwijs krijgen kinderen ook het immuunsysteem te leren. Daarbij wordt de leerlingen onderwezen dat mensen in hun lichaam witte bloedlichaampjes hebben die als een heus leger ongewenste indringers zoals virussen bestrijden.

In de grote mensenwereld van #NLBeter zijn er experts die beweren dat wanneer zij met een PCR-test een stukje RNA hebben gevonden ze daarmee objectief bewijzen dat de personen bij wie dat is ontdekt zijn besmet met het virus Sars-cov-2. En ziek zijn.

Onderwijs-expert Ton van Haperen kan onmiddellijk zelf beginnen met onderwijzen door een site te beginnen en daarop zijn kennis te delen met de rest van de wereld. Nee, meneer wil de regie. De onderwijs-expert van #NLbeter weet het allemaal veel beter dan de gewone man die eenvoudig aan de communicatie van #NLBeter ziet dat Nederland beter af is zonder Ton van Haperen. Stelt u zich eens voor zeg. Ton van Haperen is nu al niks zeggend. Moet hij dan in de politiek de regie hebben over wat kinderen leren op school? #BeterNIET!

28-10-2020

#BeterGEEN Esther van Fenema

by De Gewone Man — last modified 28-10-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Esther van Fenema is psychiater die meent dat ze de politiek in moet om de gezondheidszorg beter te maken. Psychiaters zijn ook artsen. Een psychiater is een gespecialiseerde arts. Na de artsenopleiding volgt de arts de opleiding tot psychiater. Esther van Fenema als psychiater ziet in de crisisdienst de gevolgen van Corona op mensen. En ze is niet in staat het publiek mee te delen dat a) het bestaan van het Coronavirus niet objectief is bewezen b) de werkwijze voor bestrijding van het virus is gebaseerd op synthetisch RNA/DNA en dat c) tegen Covid19-klachten gewoon geneesmiddelen zijn te krijgen bij de reguliere huisarts.

Niemand hoef bang te zijn voor het Coronavirus. Wees van voor Esther van Fenema en haar ambities. Esther van Fenema in al haar politiek opportunisme zet zelfs een lage stem op want ze heeft geleerd van antropologen dat daarmee indruk gemaakt kan worden bij en tijdens het betreden van de apenrots. Ze misleidt het publiek in verband met de werkelijkheid. Niet alleen wat betreft Corona vertelt arts en psychiater en wannabe politicus Ester van Fenema niet de waarheid.

Hiv en AIDS zelfde laken en pak. AIDS wordt niet veroorzaakt door Hiv. Bewijst de bekende wetenschapper Robert Gallo in Scienc 1984. Het bedrog met de PCR-test moet Esther van Fenema ook herkennen en dat doet ze niet. Dat imponeert als profiteren van het bedrog.

Of Esther van Fenema is ten enenmale ongeschikt voor ‘the job’. Esther van Fenema is gewoon de volgende in de rij die klaarstaat als politicus iedereen een poot uit te draaien. De kring van Esther van Fenema is groot voorstander van lockdown en traint het RIVM actief in leiderschap en verandering. Er is zo veel te vertellen over Esther van Fenema waarom niemand haar in de politiek moet willen als Kamerlid of minister of staats-secretaris. Of überhaupt als psychiater. Er zijn genoeg psychiaters op aarde die geen verknipte indruk maken. Esther van Fenema speelt ook viool. En ze is Joods. Zegt ze.

06-10-2020

CDA maakt alles kapot

by De Gewone Man — last modified 06-10-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het komt door de Christenheid van het CDA dat alles kapot gaat. De Christenheid gelooft dat de Verlossing een moment is na de Eindtijd. Dit is een niet fijne tijd met de Rapture, de Apocalyps, Armageddon, Laatste Dagen en zo. Niet Christelijke mensen ervaren deze tijd als extreem naar en onrechtvaardig. De Christenheid ziet de ellende als teken van de komst van de Verlosser dus zet de Christenheid door de maatschappij slopend en iedereen naar de afgrond dragend.

Christenheid is niet hetzelfde als Christendom. Net als Zionisme niet hetzelfde is als Jodendom. Christenen zijn volgers van Jezus Christus en geloven in zijn eeuwig leven omdat Hij volmaakt is en Hij in de Bijbel objectief en onbevooroordeeld bewijs levert van het feit dat de Profeet niet is overleden bij en tijdens Zijn executie door de Romeinen zo’n 2000 jaar geleden. Jezus Christus is niet overleden. Hij zit levend naast Gd in de Hemel of hij leeft ergens op aarde als man van midden dertig zonder vrienden en altijd op pad. 

Uit de Bijbel blijkt duidelijk dat het op grond daarvan Christenen niet is toegestaan deel te nemen aan politiek. Politiek en oorlogvoeren en dat soort zaken zijn verboden voor Christenen blijkt uit de Bijbel. Als de Christenheid van het CDA en de andere zogenaamd Christelijke partijen gewoon Jezus volgt en niet als een dwaas achter Hugo de Jonge aanloopt kan het nog wat worden met Nederland. Hugo de Jonge is oorspronkelijk onderwijzer. En hij kan in de Bijbel niet eens zien dat Jezus leeft. Zo’n man moet het land leiden. 

Aan zijn aanpak van Corona moet iedereen kunnen zien en begrijpen dat deze minister louter Satan dient. Hoe anders moet zijn beleid begrepen worden. De geneesmiddelen die iedereen bevrijdt van de pandemie van het Coronavirus noemt hij kwakzalverij. En hij sluit op kosten van de belastingbetaler miljoenen contracten voor vaccinaties die mensen niet willen met het bedrijf van zijn broer en op de achtergrond een schilderij van zijn andere broer wat volgens sommige bronnen Auschwitz voorstelt, terwijl HCQ bijna gratis is met de vaccins vergeleken.

Foto Twitter Hugo de Jonge

17-09-2020

Satanisten besturen Nederland

by De Gewone Man — last modified 17-09-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Dat Nederland wordt bestuurd door Satanisten blijkt uit de Christenheid. Het zogenaamde Christendom in de Politiek. Gewoon naar de feiten kijken. Wat zijn Christenen? Christenen zijn personen die Profeet Jezus Christus volgen. Dit is juist wat de Christenheid niet doet. De Christenheid volgt de Apostelen. En laat de woorden van Jezus Christus links liggen. Dit blijkt uit het eenvoudige feit dat in de hele Bijbel geen spoor is te vinden van objectief bewijs van de dood van Jezus Christus. Het tegendeel is waar. Jezus is volmaakt. En leeft.

En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen - Lucas 24:37

De Bijbel bewijst in klare taal dat Jezus Christus voorspelde dat hij niet zou sterven verwijzend naar Jona in de Walvis. En dat hij niet is gestorven. Na de schijnexecutie verbleef hij drie dagen en drie nachten in het hart der aarde en verscheen hij in levende lijve als mens van vlees en bloed voor zijn volgers die verschikt van angst en vrees dachten een geest te zien.

Deze geestverschijning is de basis voor het geloof wat het Heiland heeft gesteld in de Duivel. Meeste mensen lezen de Bijbel niet. Meeste andere mensen begrijpen de Bijbel alleen volgens de visie van de Katholieke Kerk.

Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb - Lucas  24:39

De Bijbel lezend leert dat Mohammed al is voorzegd in Hooglied. Een keer wordt Hij Majesteitelijk genoemd in een tijd ver voordat de mensheid de Laatste Profeet leerde kennen. Ook Jezus Christus kijkt vooruit naar deze Profeet bewijst de Bijbel.

Het belangrijkste wat de Bijbel laat zien voor wat betreft de ontmaskering van de Satanisten in het Bestuur is de zogenaamde dood van Jezus Christus. In de Bijbel worden veel tot zeer veel personen ten tonele opgevoerd. Niet alles wat zij stellen en beweren dient serieus genomen te worden. Behalve natuurlijk bij de Profeten. Van Adam tot en met Mohammed.

Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde - Matheus 12:40

Wie de Bijbel studeert leert dat Gd een naam heeft. En Jehova heet. En dat Gd de Eerste Geest is. Die alles heeft gemaakt en bedacht. En mensen keuze vrijheid heeft gegeven. In het Paradijs is geen Christenheid. En geen Politiek.

Echte Christenen doen niet aan politiek omdat het net als de Kerk van Satan is.

Echte Christenen gaan ook niet naar de Kerk omdat de relatie met Onze Lieve Heer persoonlijk is. Gd houdt niet van Kerken, verafgoding en tovenaars.

Echte Christenen worden bestuurd door Jehova en Jezus Christus die thans levend naast Hem in de Hemel verblijft.

14-07-2020

Kies de Kwispelende Labrador

by De Gewone Man — last modified 14-07-2020 13:05
Opgeslagen onder:

De Kwispelende Labrador vraagt zich in het Algemeen Dagblad af of hij nog eens vijf jaar als premier en voorman van de VVD zou willen doorgaan. De Gewone Man adviseert iedereen bij de volgende verkiezingen op Mark Rutte te stemmen. In Nederland is niemand anders die dit werk beter doet dan hij.

Het CDA heeft geen kwaliteiten. En de rest is nog een grotere hoop ellende.  Natuurlijk, Mark Rutte doet dingen ook niet goed. En de VVD is net zo’n pruts partij als rest.

Van al het slechte waaruit kan worden gekozen is de Kwispelende Labrador de beste om op te stemmen. Wat dat betreft is het jammer dat Mark Rutte lid is van de VVD. En dat niet louter op de persoon kan worden gestemd.

Beweerd wordt dat Mark Rutte ‘enorm’ grote handen heeft. Iedereen weet wat wordt gezegd over mannen met grote handen. Die weten van aanpakken

Foto Alex van Eck

12-03-2017

Stem Mark Rutte

by De Gewone Man — last modified 12-03-2017 10:50
Opgeslagen onder:

Mark Rutte is de minst slechte keuze. Van alle corrupte politici binnen en buiten de Tweede Kamer heeft Mark Rutte de beste papieren. Geert Wilders is geen optie omdat hij samenwerkend met GeenStijl reeds succesvol een aanslag heeft gepleegd op Nederlandse en NATO militairen in Afghanistan door een bermbom op afstand af te laten gaan. De rest heeft het er niet over en verzwijgt ook dat de helden van Wilders de grote initiators zijn van het bombardement op Rotterdam.

Mark Rutte als historicus in het Torentje moet de feiten respecteren en erkennen dat uit de publicaties van de helden van Wilders inderdaad blijkt dat zij in ieder geval sinds 1897 officieel de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust hebben voorbereid. Feiten die relevant zijn voor de kiezer om te weten bij het bepalen van de keuze voor de leider die het land de komende vier jaar moet regeren als minister president en minister van Algemene Zaken. 

Ook de partijen die nog niet zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer zijn geen optie want deze partijen zullen niet de strafvervolging van oorlogsmisdaden, het terrorisme internationale en de internationale misdrijven van de Nederlandse politiek en journalistiek sinds Balkenende I op de agenda zetten. Daardoor maken zij zich medeplichtig aan deze misdrijven. Ook omdat uit de Rechtspraak blijkt dat dit soort misdrijven juist worden begaan met passieve of actieve betrokkenheid van een 'state machinery' en dus ambtenaren.

Mark Rutte is vanzelfsprekend een van de leiders in de Westerse politiek die zijn macht misbruikt en zijn bevoegdheden schendt om straffeloos zijn terroristische en internationale misdrijven te kunnen blijven begaan. Desondanks is Mark Rutte de beste keuze. Mark Rutte zal afgezet tegen alle andere aan de verkiezing deelnemende personen het minst slecht presteren als Minister-president. Zelfs de Dierenpartij of GroenLinks zijn geen optie. Ook de clubs van Marianne Thieme en Jesse Klaver hebben niks ondernomen tegen de opzichtige terroristische en internationale misdrijven van de collega's in het parlement terwijl handelen hun ambtsplicht is.

Sommige personen zullen beweren dat een stem op Mark Rutte ook een stem is op de pedofielen van de VVD die op grote schaal Nederlandse minderjarigen op weerzinwekkende wijze misbruiken, zelfs tot de dood erop volgt. Een stem op Mark Rutte geeft deze groep criminele leden van de VVD de indruk dat hun misdrijven democratisch gelegitimeerd zijn of anderszins geen kwaad kunnen. Voor opsporing en vervolging van deze extreme vorm van georganiseerde criminaliteit door leden van de VVD is het beter dat het opvalt dan dat de misdadigers zich naar de achtergrond begeven omdat ze door de kiezers zijn weggestemd.

09-02-2017

Stem niet op vrouwen

by De Gewone Man — last modified 09-02-2017 21:25
Opgeslagen onder:

Stem niet op vrouwen. De emancipatie heeft niks dan ellende gebracht. Kijk naar de Minister van Defensie. Blondje met secretaresse opleiding die de troepen de ondergang tegemoet leidt met haar politieke werk. Of neem Hitlarry Killton. De vrouw van Bill die recent in Amsterdam op bezoek was. Deze vrouw heeft het bloed van honderdduizenden zo niet miljoenen Semieten aan de handen en dan maakt geëmancipeerd Nederland zich druk om de pussies die Donald Trump grabt.

Vrouwen in het bestuur, bloed aan de muur. Wat te denken van krullenbol Femke Halsema die nu de journalist uithangt voor De Correspondent. In al de jaren dat de minister van Defensie terrorisme en internationale misdrijven van the Coalition in moslimlanden help realiseren is zij stil over deze misdaad van haar vrouwelijke collega in de politiek.

Gelijke behandeling blijkt voor veel vrouwen in te houden dat zij zich net als hun mannelijke evenknieën als beesten gedragen. Vrouwen zijn niet minder misdadig dan mannen. Vrouwen aan de top heeft voor de vrede en veiligheid geen enkele positieve verandering gebracht. Welbeschouwd zijn de effecten van vrouwen op de arbeidsmarkt alleen negatief. Kinderen moeten steeds jonger elders worden opgevangen en missen daardoor de moederband waardoor ze zich makkelijker tot de verkrachters en moordenaars van morgen ontwikkelen.

Ouderwetse verhoudingen waarbij mannen aan de arbeid gaan om het huishoudgeld te verdienen en vrouwen thuis voor de kinderen en de huishouding zorgen is vele keren beter voor de maatschappelijke ontwikkeling van de jeugd dan de opvangtehuizen waar het kroost dagelijks risico loopt belaagd en geroofd te worden door zogenoemde 'Demmink squads' die ten titel van Kinderbescherming zicht willen op de kleine.

Vrouwen in de politiek leidt bij het zwakkere geslacht tot de kennelijke dwaling dat van hen niet meer wordt verwacht dan van hun mannelijke concurrenten. Dat mannen klootzakken zijn is algemeen bekend. Dat vrouwen ook zo zijn is de teleurstelling in de emancipatie die van vrouwen halve mannen maakt die je niet als kerel bij hun foef mag grabben want dat is seksistisch.

22-12-2016

Ahmed Marcouch is Jihadist

by De Gewone Man — last modified 22-12-2016 22:30
Opgeslagen onder:

Jaren geleden toen Ahmed Marcouch stadsdeelvoorzitter was van Amsterdam Slotervaart is aan zijn bureau in zijn kamer in het kantoor van het stadsdeel uitgelegd dat de oplopende spanningen in de samenleving het gevolg zijn van door de PvdA ondersteund georganiseerd terrorisme. Nu is Ahmed Marcouch namens de PvdA lid van de Tweede Kamer en wil hij een interventie team tegen Jihadisme.

Het eerste wat dit interventie team doen moet is alle politiek ambtsdragers sinds het laatste Paarse kabinet vervolgen voor betrokkenheid bij de voortbouwende volkerenmoord op de Semieten. Dat meeste mensen niet weten dat de illegale oorlog in Irak voortbouwt op de volkerenmoord op de Europese Joden is het gevolg van terrorisme gerelateerd bedrog van Nederlandse politici in samenwerking met journalisten.

De gewapende strijd van islamieten tegen het Westen is het gevolg van de illegale oorlogen en massamoorden van het Westen in moslimlanden zoals Afghanistan, Libië, Syrië, Irak en straks ook Iran. Door bedrog van politici en journalisten zijn meeste mensen er niet mee bekend dat de aanslagen in de VS 11 september 2001 niet door de vermeende islamitische terroristen kunnen zijn begaan omdat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort.

Ahmed Marcouch heeft LTS gedaan, is opsporingsambtenaar van politie geweest, heeft 2e graad lerarenopleiding in f*cking maatschappijleer en is nooit op de gedachte gekomen dat wat er in de Mainstream media beweerd wordt over 9/11 gewoon niet kan omdat de staande universele wetten van de natuurkunde zich verzetten tegen de officiële verklaring. Nu wil Ahmed Marcouch een team tegen Jihadisme terwijl hij jaren geleden reeds zijn lidmaatschap van de PvdA had moeten opzeggen omdat het door deelname van de partij aan het kabinet Balkenende tevens deelneemt aan de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van Bush, Balkenende en Blair in Irak.

In het algemeen valt er met leden van de PvdA niet te praten over het terrorisme van de westerse politiek in Moslimlanden. Snel wordt het gesprek ongemakkelijk en vertoont het lid van de PvdA hooghartig gedrag alsof politiek een hogere kunst is en geen ernstige ziekte. Het lid van de PvdA doet dan alsof de definitie van terrorisme afhangt van aan welke kant men staat en geen geobjectiveerde betekenis in strafrecht bezit. Achmed Marchouch nam als stadsdeelvoorzitter al deel aan de genocide die hij nu als Kamerlid namens de PvdA ondersteunt.

Als Kamerlid voor de PvdA is hij vooralsnog niet te vervolgen voor zijn betrokkenheid bij oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden omdat artikel 119 van de grondwet en misslagen bij de Hoge Raad daar een stokje voor steken. In 2010 heeft de Hoge Raad bepaalt dat Nederlandse politiek ambtsdragers niet vervolgd kunnen worden voor genocide omdat genocide een ambtsmisdrijf zou zijn. In de pers is geen aandacht geven aan deze evidente misslag die vergaande consequenties heeft omdat genocide daardoor welhaast niet te vervolgen is want genocide is een misdrijf wat veelal met actieve of passieve betrokkenheid van ambtenaren en/of misbruik van 'state machinery' wordt begaan (bron: r.o.2.9 ECLI:NL:PHR:2010:BO0198).

Artikel 119 van de Grondwet is niet van toepassing op ambtenaren die niet deelnemen aan een Hoog College van Staat. Daarmee is meteen gezegd dat Achmed Marchouch het zichzelf moeilijk heeft gemaakt door de boodschap aan zijn bureau in het kantoor van Stadsdeel Slotervaart jaren geleden kennelijk te negeren en als politicus vol te gaan voor de terroristische leugens en het schandalige bedrog wat de Nederlandse politiek innig samenwerkend met de Nederlandse journalistiek de Nederlandse burger duurzaam door de strot duwt.

03-12-2016

Jan Dijkgraaf en GeenPeil

by De Gewone Man — last modified 03-12-2016 12:15
Opgeslagen onder:

Nu Jan Dijkgraaf zich namens GeenPeil verkiesbaar stelt voor de Tweede Kamer schaart hij zich ook achter het referendumbedrog en overige misdrijven van GeenPeil. Vorig jaar al is voor iedereen kenbaar bezwaar gemaakt tegen de uitslag van het Oekraïnereferendum omdat GeenPeil de verklaringen heeft laten afleggen op GeenPeil.nl en onbevoegd namens kiesgerechtigden zelf gedrukte ondersteuningsverklaringen inleverde.

De klacht bij de Raad van State is niet ontvankelijk verklaard. De klachten zijn inhoudelijk niet behandeld. Daarom is er aangifte gedaan tegen GeenPeil in verband met referendumbedrog. Het dossier ligt wegens complexiteit op het bureau van het functioneel parket. Het complexe onderdeel wellicht is dat het referendumbedrog van GeenPeil in samenhang gezien moet worden met een groot aantal andere misdrijven zoals betrokkenheid bij terrorisme en internationale misdrijven. Dat zijn de kwesties die middels klaagschriften bij het Hof aan de orde zijn gesteld. 

Jan Dijkgraaf was hoofdredacteur van opinieblad HP/de Tijd. HP/de Tijd heeft ook lacherig gereageerd op terroristenvangen.nl. HP/de Tijd, Elsevier, Telegraaf, GeenStijl, Volkskrant, Ad, Trouw. Het zijn allemaal journalistieke producties van personen die veelal zijn afgestudeerd aan een school voor de journalistiek. Journalistiek impliceert in ieder geval enige vorm van waarheidsvinding. Leugens verkondigen als journalist in veel gelezen uitgaven kan een misdrijf zijn. Journalisten die anno 2016 nog beweren dat de torens van de Twin Towers door de vliegtuigen zijn ingestort nemen deel aan deze misdrijven. 

In dat verband is het relevant dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust bedacht blijken te zijn door prominente journalisten en vooraanstaande schrijvers en dat zij zijn geholpen bij verspreiding van de plannen door journalisten van de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad en dat na de oorlog journalisten van juist deze werkgevers en de Zionisten jacht maken op personen met Joodse achtergrond die openbaren dat journalisten en Zionisten de initiatiefnemers zijn van de genocide van 1940-1945 op Joodse leden van de familie

Jan Dijkgraaf als vooraanstaand leugenjournalist van de Telegraaf-familie zal nu naar voorbeeld van de journalisten die de Holocaust bedacht hebben zijn sporen in de politiek nalaten en ambtelijk de voortbouwende Holocaust van de journalisten en Zionisten ondersteunen. Ook een aspect aan de Holocaust waar de Nederlandse leugenjournalistiek aan voorbij gaat is dat het geen voltooid misdrijf is. De journalisten en Zionisten die de Holocaust van 1940-1945 bedacht hebben zijn ook de kwartiermakers van de Holocaust die in de toekomst plaatsvindt om de wereld daadwerkelijk vrij te maken van Joden en de financiers van de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders wereldmacht te laten grijpen.

29-11-2016

Geert Wilders geen Donald Trump

by De Gewone Man — last modified 29-11-2016 19:40
Opgeslagen onder:

Geert Wilders wordt vaak vergeleken met Donald Trump. Omdat ze beide blond zijn. Verder gaat elke vergelijking mank. Donald Trump is keurig Katholiek. Donald Trump doet graag zijn beste. Donald Trump wil de beste president ter wereld zijn. Geert Wilders bewondert de nooit eerder ontmaskerde grote kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945.

De feiten die bewijzen dat de helden van Wilders de initiatiefnemers zijn van de Tweede Wereldoorlog ende Holocaust zijn een jaar of zes geleden ontdekt. In de tijd van het eerste proces tegen Geert Wilders in 2010/2011. Door een persoon met Joodse achtergrond waarvan Joodse leden van de familie zijn vermoord in de kampen die bezit geweest blijken te zijn van de familie van de patroon van de helden van Wilders. 

Voorts liegt Wilders over de aanslagen in de VS en wil Donald Trump weten hoe het écht zit. Wanneer Donald Trump er bekend mee is dat Geert Wilders en de Telegraaf Media Groep waaronder GeenStijl en Jan Roos en Ebru Umar betrokken zijn is het beleid van Trump ten aanzien van de Islam en Islamieten anders. Donald Trump is een goud eerlijke zakenman die wat terug wil doen omdat Amerika hem zo veel gegeven heeft. Donald Trum is dé concurrent van Wall Street. 

Geert Wilders is een moordenaar. Geert Wilders heeft op afstand met FITNA een bermbom laten afgaan in Afghanistan waardoor de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld. Geert Wilders was gewaarschuwd door professionals van de uitvoerende macht die experts zijn in bestrijding van terrorisme, toch kan Wilders bij en tijdens gewapend conflict zijn negativiteit over de vijand niet voor zich houden. 

DTN14 van de NCTb bewijst reeds keihard dat Wilders met FITNA verantwoordelijk is voor verhoogde terreurdreiging. Niet een keertje, neen, over een periode met herhaalde waarnemingen in verloop van tijd rapporteert de NCTb dat Wilders de terreurdreiging verhoogt. Dat zijn feiten die Donald Trump niet verweten worden kan. Wilders neemt ook deel aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Irak. Ook daaraan neemt Trump niet deel. Hillary Clinton neemt wél deel aan de oorlogsmisdaden het terrorisme en de genocide van Wilders in Irak, net als de Telegraaf Media Groep en Lodewijk Asscher.

Ook is het Openbaar Ministerie van mening dat “op grond van rapportages over het niveau van terrorismebedreiging in Nederland” daarbij mogelijk valt “aan te nemen dat de door Wilders uitgedragen standpunten op dit vlak – waar de film Fitna onder valt- de dreiging van terrorisme in Nederland hebben doen toenemen”. Pogingen worden ondernomen om Wilders te laten vervolgen voor zijn misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Of dit binnenkort al leidt tot aanhouding van de Blonde Geit die als Beul van Venlo de samenleving terroriseert valt vooralsnog niet te zeggen.

24-11-2016

Christenheid inde politieke

by De Gewone Man — last modified 24-11-2016 19:10
Opgeslagen onder:

Christenheid is het zogenaamde christendom. Dit is het christendom wat in het algemeen wordt aangehangen in Nederland. Meeste christenen wanen over het christendom. Dit komt omdat meeste mensen de bronnen er niet op nalezen. Meeste mensen krijgen vanaf het religieus onderwijs in de klas tot in de Kerk onderwezen dat Jezus Christus voor onze zonde gestorven is. Dat dit feitelijk niet waar is blijkt zowel uit het Nieuwe Testament als de Koran.

De actuele strijd van de christenheid in Moslimlanden is omdat de Islam bewijst dat het algemeen aangehangen christendom, de christenheid, geen grondslag bezit in het Schrift. De Statenvertaling, de bron van het Woord in het Nederlands, laat er in diverse verzen in samenhang gelezen geen misverstand over bestaan dat Jezus Christus zijn volgers heeft laten weten dat hij niet zou sterven en dat zijn volgers verschrikt waren van vrees toen zij hem na daarna in vlees en bloed zagen waardoor zij niet geloofde dat hij geen geest was.

Bijbelvorsers kunnen de feiten zelf nagaan in Corinthians 15:44; Matthew 12:40; Luke 9:21; Luke 9:22; Luke 24:37; Luke 24:39; Soera 4 157(156). Samengevat komt het erop neer dat er geen opwekking is van een natuurlijk lichaam en dat Jezus gelijk Jonas drie dagen en drie nachten in den buik van den walvis verbleef, drie dagen en drie nachten in het hart der aarde was. Jezus gebood zijn volgers scherpelijk dat niemand zou zeggen: “De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden”.

Na de zogenaamde dood van Jezus Christus meende zijn volgers verschrikt en zeer bevreesd geworden dat zij een geest zagen. Jezus zei nog: “Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb”. Het heeft niet geholpen. De Koran bevestigd dat de dood van de Profeet een schijnvertoning was. Sinds de Papen in Europa de christenheid bepalen geloven mensen dat God zijn enige Zoon offert om de zondeval goed te maken sinds Eva van de appel at.

De eerste mensen waren Adam en Eva. Zij waren volmaakt en leefde in beginsel eeuwig in het Paradijs tot Eva zich door de slang liet verleiden om van de verboden vrucht te eten. Sindsdien zijn mensen sterfelijk en baren vrouwen pijnlijk. Meeste mensen denken dat Jezus aan het kruis is gestorven om dit allemaal goed te maken terwijl uit de Statenvertaling en verder elke andere vertaling blijkt dat Jezus niet is gestorven en niet te begrijpen is waarom God de dood van zijn Zoon aanvaard als offer om de zonden van mensen tegenover God goed te maken.

Feit is dat Jezus Christus niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal en dat hij het eerste volmaakte mens was dat na Adam en Eva het licht zag. De Bijbel is een bijzonder boek. In de Bijbel staat niet alleen de waarheid over het leven van Jezus Christus en dat hij niet is gestorven. In de Bijbel staat ook de toekomst voorspeld. De huidige tijd is in de Bijbel meer dan twee duizend jaar geleden uitgebreid aan de orde gesteld in het boek Openbaring. Christenen die Jezus volgen weten dat uit Openbaring blijkt dat wanneer gelovigen aan politiek deelnemen de Eindtijd zonder enige kans op verlossing nabij is.

17-10-2016

Bijsluiter bij Lodewijk Asscher

by De Gewone Man — last modified 17-10-2016 17:35
Opgeslagen onder:

Politici en partijen zouden verplicht bijsluiters moeten leveren met informatie over kandidaten leiders die zich verkiesbaar stellen. Neem Lodewijk Asscher bijvoorbeeld. De favoriete schoonzoon. Weinig mensen weten dat de achtergrond van Lodewijk Asscher Nazi-achtig is. Lodewijk Asscher is één van de vooraanstaande personen die gezien de geschiedenis van zijn familie ermee bekend moet zijn dat de helden van Geert Wilders de initiatiefnemers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945.

De overgrootvader van Lodewijk Asscher was Abraham Asscher. Abraham Asscher was voorzitter van de Joodsche Raad. Dat 'de Joodsche Raad' een handelsnaam was van de terroristische organisatie van de helden van Wilders weet de familie Asscher. Lodewijk Asscher is een man die ervoor doorgaat Joods te zijn of een Joodse achtergrond te bezitten. Nederland heeft regelmatig Joden in het bestuur. Amsterdam zonder Joodse burgemeester is moeilijk voor te stellen.

Joden nemen ook aan het landsbestuur deel. Voorts zijn Joden vervolgd in 1940-1945. Tevens zijn afgelopen jaren door het internet authentieke documenten opgedoken die klip en klaar bewijzen dat wat iedereen onderwezen krijgt op school over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust keiharde leugens zijn van zij die na de oorlog verhelen dat de helden van Wilders en hun volgers de initiatiefnemers zijn. Lodewijk Asscher behoort tot de groep verhelers die willens en wetens wegkijkt van de Nazi-feiten van de helden van Wilders.

De Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 zijn projecten van families met dezelfde achtergrond als Lodewijk Asscher. Deze achtergrond kan niet Joods genoemd worden omdat bijpassende gedachtegoed de Drie Eden niet handhaaft. De holocaust-beweging van de helden van Wilders waaraan de overgrootvader van Lodewijk Asscher in zijn rol van voorzitter van de Joodsche Raad deelnam, beoogde in 1896 reeds de bulk van Joden uit Europa te verdrijven en de vrijgekomen arbeidsplaatsen door christenen te laten invullen en zich anderszins te verrijken aan de Exodus.

Industrieel opgezette operatie die te Basel 29-31 augustus 1897 officieel van start is gegaan onder voorzitterschap van Theodor Herzl. Herzl, Hitler, Eichmann, Goebbels, Geert Wilders, Lodewijk Asscher en overigens Jan Roos zijn van dezelfde club. Ieder in een eigen rol. Wat overigens betekent dat het niet uitmaakt op wie gestemd wordt. Ondanks dat Lodewijk Asscher academisch is opgeleid heeft hij in geen van zijn bestuurlijke rollen ruchtbaarheid gegeven aan het feit dat de Nederlandse politiek sinds Balkenende I van links tot rechts betrokken is bij oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide met kennis van de feiten.

Pogingen zijn gedaan PvdA ministers te laten vervolgen voor hun actuele betrokkenheid bij overigens welhaast industriële genocide op Semieten in Irak. Dit is afgeketst op de beslissing van de Hoge Raad van 03 december 2010 waarin het bepaalt dat door politiek ambtsdragers begane genocide een ambtsmisdrijf is.  Compleet bizarre uitspraak omdat 20 november 2000 de rechtspraak in de zaak tegen Bouterse geaccepteerd heeft  dat de verantwoordelijken voor foltering persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Genocide is minstens zo erg misdrijf als folteren.

Lodewijk Asscher kijkt ervan weg omdat anders voor iedereen zicht komt op de feiten die bewijzen dat de achtergrond van Lodewijk Asscher anders is dan meeste mensen denken en zijn criminele oogmerk opvalt. Lodewijk Asscher heeft indertijd de leukste Moskee van de Wereld laten ontruimen omdat dit paste bij het bevredigen van zijn ego als locoburgemeester van de hoofdstad. Lodewijk Asscher is politicus met Nazi-achtige achtergrond en bloed van Semieten aan zijn handen.

30-09-2016

Religieus onderwijs voor Jan Roos

by De Gewone Man — last modified 30-09-2016 21:15
Opgeslagen onder:

In plaats te spugen op religieuze vorming in het bijzonder onderwijs moet Jan Roos van WNL eens op zaterdagochtend Jehovah's Getuigen uitnodigen voor Bijzonder Religieus Onderwijs bij zijn nieuwe vriendin en pseudokinderen. Wanneer Jan Roos de alsdan opgedane kennis relateert aan zijn werk voor één van de ondernemingen van de Telegraaf Media Groep, herkent hij misschien zijn Satanische karakter.

Katholiek en zogenaamd arabist Hans Jansen was een regelmatige publicist op de voorpagina van geenstijl.nl, de onderneming waarvoor Jan Roos werkte toen hij leiding gaf aan het referendumbedrog van de Telegraaf Media Groep. De Telegraaf Media Groep werd vroeger Telegraaf genoemd naar het gelijknamige dagblad waarvan verslaggevers of journalisten te Amsterdam 1924 het draaiboek voor de Holocaust in bezit kregen.

Bijzondere aan de Holocaust en de Exodus is dat het vrijwel exact gelijk loopt met Katholieke Eindtijd voorspellingen over de Eindtijd. Dit is omdat de terroristische organisatie van de helden van Wilders deze voorspellingen genomen hebben als basis voor hun politiek maatschappelijk werk. Het bijzondere aan Jehovah's Getuigen is dat zij nauwkeurig de feiten in het dagelijks nieuws relateren kunnen aan de Bijbel.

In het verhaal van de Bijbel is Jan Roos knechtje van Satan. Net als Wilders en Thierry Baudet. De helden van Wilders blijken de grondleggers te zijn van Hitler en de gaskamers. De bewijselementen worden via het internet gedistribueerd. Het is een vaststaand feit dat de medewerkers van GeenStijl bekend zijn met de feiten. Desondanks zegt Jan Roos er niks over als “de baas” van WNL en schurkt hij aan tegen Geert Wilders die voor zichzelf houdt dat zijn helden de feitelijke initiatiefnemers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Jan Roos is van het soort persoon wat thuishoort in de gevangenis in verband met a) referendumbedrog, b) bedreigen gezagsdrager, c) deelname aan terroristische misdrijven, d) deelname aan internationale misdrijven. Had Hitler drie kinderen gehad dan was hij ook gescheiden van zijn vorige vrouw en etaleerde hij zichzelf daarmee in de Privé. De Bijbel heeft het over de Hoer en het Beest. Wie de Hoer is kan Jan Roos makkelijk beantwoorden want dat is Femke Halsema. De Grote Hoer. Het is een Bijbelse verwijzing. Die het Beest berijdt. Van berijden.

Het Beest zijn de instituties, de organisaties van Satan zoals de Kerk van arabist Hans Jansen en de Telegraaf Media Groep. Niet alles van de media is vuig en onverantwoord. Ook Jehovah's Getuigen gebruiken media. Jan Roos werkte bij de organisatie waarvan historische collega's van Jan Roos al in 1924 wisten van de plannen van de helden van Wilders voor de Holocaust en dat onder de pet hielden de schrijvers op een voetstuk plaatsend. Ook journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad waren in 1923 enthousiast in verband met de uitvoering van de plannen van de helden van Wilders voor de “Endlösung der Judenfrage”.

De helden van Wilders hebben symbiotisch samenwerkend met journalisten van het Nieuw Israëlitische Weekblad en de Telegraaf en synchroon met de agenda van de katholieke Eindtijd voorspellingen van de kerk van Arabist Hans Jansen van GeenStijl, in 1923 reeds de Holocaust voorbereid. De helden van Wilders zijn daaraan officieel in 1897 begonnen te Basel toen zij vereniging Erez Israël oprichtte met het “oorlogsdoel” de Exodus te laten plaatsvinden. Uit zijn dagboeken blijkt dat de geestelijk vader opzettelijk associeerde met het loslaten van het Armageddon Monster om ondersteuning van het Vaticaan te verkrijgen.

Het Vaticaan is de Kerk van Satan. De Paus is de Plaatsvervanger van Satan op aarde. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn het gevolg van de strijd tussen G-d en Satan voor macht over de mensen. Satan gebruikt personen en organisaties om het doel te bereiken. Getuigen de dagboeken van de helden van Wilders werkte zij in de geest van Satan met de bedoeling zijn plan voor wereldheerschappij vorm te geven middels het Duizendjarig Nazirijk. Meeste mensen denken daarbij aan een rijk van Hitler of zijn opvolgers. Het Duizendjarig Nazirijk is het rijk van de familie van de patroon van de helden van Wilders die ook Hitler financierde en Auschwitz in bezit had toen de onderneming van de familie daar ritueel Joden liet vergassen en verbranden door de Priesters van Israël die sondercommando's zijn genoemd.

25-09-2016

Aangifte tegen Thierry Baudet

by De Gewone Man — last modified 25-09-2016 20:10

Nu Thierry Baudet van GeenPeil met zijn Forum voor Democratie wil deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer maart 2017 is het leuk te openbaren op verkiezingen.nl dat 15 december 2015 aangifte is gedaan tegen GS Media B.V. (GeenStijl), Stichting 1 juni 2005 (het Burgercomité EU) en Stichting Forum voor Democratie in verband met terrorisme gerelateerd bedrog. Tot op heden heeft de aangever geen idee wat de stand is.

Vermoeden bestaat dat de voortgang afhankelijk is van de beklagzaken die 19 januari 2015 en 20 juni 2015 zijn gedaan tegen respectievelijk Geert Wilders en GeenStijl c.s. in verband met ernstige feiten die strafbaar zijn gesteld met levenslang. Hangt samen met het Wildersproces uit 2010/2011 toen is geprobeerd Wilders te laten aanhouden in verband met misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Bij GeenStijl wordt nog gelachen om het optreden.

Thierry Baudet is van het soort jurist wat zijn bul gebruikt als splijtzwam van de democratie. Mr. dr. Thierry Baudet is een staatsrechtelijk onbenul of de meest laffe oplichter op aarde. Thierry Baudet is van het soort academicus wat van wegkijken, onopmerkzaamheid en deskundigheid veinzen, beroep en gewoonte maakt. Mr Thierry Baudet voert de tekens dr als onderscheiding waarmee hij aangeeft een zeer geleerd jurist te zijn die zich dokter noemen mag. 

Mr. dr. Thierry Baudet heeft op internet nog altijd niet de informatie gevonden waaruit blijkt dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Mr. dr. Thierry Baudet moet zich zijn toekomst overpeinzend afvragen of de Twin Towers ook waren ingestort wanneer de torens met de snelheid van de vliegtuigen op stilstaande Boeings waren geknald. Kan natuurlijk niet want Twin Towers kunnen niet vliegen, alleen omdat natuurkundig actie een tegenovergestelde reactie levert kan het ook omgedraaid worden.

Iedereen kan zich bedenken dat wanneer twee Twin Towers met een rot snelheid op twee stilstaande Boeings waren geknald de vliegtuigen waren verpulverd. Vliegtuigen die verpletteren tegen de gebouwen en brandend op straat storten is wat iedereen had moeten zien met de Boeings die met een rot snelheid tegen de stalen gebouwen zijn geknald. De toren van de Twin Towers waren van staal.  Thierry Baudet wil dit niet weten. Hij profiteert van het terrorisme, en bedenkt zijn deelname aan referendumbedrog met het kennelijke oogmerk Oekraïne en de EU en dus Europa in problemen te brengen.

Thierry Baudet en Jan Roos schuren aan tegen Wilders. Dat is direct te zien aan de verbanden tussen de misdrijven die zij kennelijk in vereniging begaan, en hun optreden in de media. Daarbij het saillante detail opgemerkt dat de helden van Wilders de initiatiefnemers blijken te zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en dat journalisten van de Telegraaf in 1924 reeds hielpen met verspreiding van de plannen en na de oorlog liegen over de aard van de daders waarmee ze al sinds 1924 bekend zijn – en dat GeenStijl van de Telegraaf Media Groep is, en dat Jan Roos dus in zijn vorige betrekking werkte als liegende verslaggever namens de Nazi's.

Foto rtlnieuws