U bent hier: Home / Christenterroristen op kruistocht

Christenterroristen op kruistocht

by De Gewone Man — last modified 04-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse politiek is vergeven van de personen die zich doelbewust schuldig maken aan oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven. Ongeremd. Ook in het binnenland maken zij zich schuldig aan deze misdrijven. Zij noemen dit Kinderbescherming. Dat is eufemistisch taalgebruik. De politiek ambtsdragers die zich schuldig maken aan deze misdrijven kunnen op basis van de grondwet alleen door zichzelf worden vervolgd. Kenmerkend eigenschap van de terroristen in de Nederlandse politiek is Christendom.

Zogenaamde Christendom. De juiste term is Christenheid. De Nederlandse politiek is tot de nok afgeladen met Christenterroristen. Deze personen stellen en beweren dat zij militair moeten optreden in verband met Islamitisch terreur en voor de veiligheid, zoals bijvoorbeeld bij de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de oorlog in Irak. Dat deze aanslagen meer weg hebben van de door de Christenheid gedroomde Rapture in plaats van een aanslag van plofmoslims blijkt uit het feit dat de Christenterroristen de natuurkunde-feiten weigeren te respecteren die objectief bewijzen dat het officiële verhaal bij de beelden van die aanslag gewoonweg niet kan. Technisch onmogelijk.
><br>Dan natuurlijk de oorlog zonder geldige reden in Irak. Het zijn allemaal Christenen die aan deze oorlog deelnemen. En die het zijn gestart. Christenen. Het zijn Christenen die besloten hebben tot dat terrorisme. Het zijn Christenen die in Irak genocide plegen met massa vernietigingswapens. Niet alleen Irak. Ook in Afghanistan. En Syrië. En Libië. In Libië is slavernij weer normaal omdat Christelijke politiek ambtsdragers besloten tot de moord op de hoofd van deze bevriende Staat. Dan de Kinderbescherming. Staat ook bol van de Christenen. De Kinderbescherming is de grootste kindermisbruiker in Nederland. Rooft en misbruikt kinderen voor geld en laat ze gedwongen verdwijnen.
><br>Vervolgens Corona. De verantwoordelijke minister is Christen van het CDA. Van huis uit onderwijzer. Met zijn beruchte Kwakzalver-motie legt hij het fundament voor binnenlandse genocide. Bewust houdt hij burgers af van geneesmiddelen die snel, veilig en goedkoop de pandemie van het virus bestrijden. In het voordeel van industriële belangen. Industriële genocide in Europa heeft zich 75 jaar geleden voor het laatst plaatsgehad. Ook toen werd er nauwe samen gewerkd met Christenen. Nog verder terug in de tijd stonden Christenen aan de basis van inquisitie en heksenjacht. Christenen bezitten een lange geschiedenis van excessief op mensen gericht geweld. En pretenderen morele superioriteit. Hun werk verraadt een kwaadaardige vorm van Satanisme.

Share |

Permalinks