U bent hier: Home / Partij Omtzigt gewoon CDA

Partij Omtzigt gewoon CDA

by De Gewone Man — last modified 02-10-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Een stem op de partij van Pieter Omtzigt is een stem op het CDA. Zijn partij is afgeladen met oud-CDA’ers. Na 21 jaar lidmaatschap van het CDA was het de strategische keuze van deze christendemocraat zich af te splitsen en als eencellige onder eigen naam door te gaan. Veel is er te zeggen over de christendemocratie. Vooral dat het met christendom en/of democratie niks heeft te maken. In het algemeen kunnen christendemocraten niet betrouwbaar zijn. Omdat ze zeggen christen te wezen én deelnemen aan politiek. Christenen in de politiek doen het werk van Satan. Het moet worden gezegd.

Een ander woord voor christendemocratie is christenheid. Christenen in de politiek houden zich nergens aan. Niet aan Bijbelfeiten. En niet aan de universele wetten van de samenleving. Zoals niet gedogen van oorlog zonder geldige reden. De christenheid gedoogt als strijdbare powerpartij steevast het eigen onfatsoen. Dit wordt christelijk sociaal denken genoemd. Het is goed te zien aan de mening van Pieter Omtzigt dat hij in niks afwijkt van zijn vroegere partij. De uitgangspunten van zijn partij lezen als de grondslagen van de christendemocratie. Zijn Nieuw Sociaal Contract is gespiegeld aan het contract wat het World Economic Forum de wereld opdringt. Het associëren en spiegelen aan het WEF straalt er vanaf. 

Christendemocratie heerst onder personen die het op allerlei vlakken niet nauw nemen met de feiten. Zoals dat CO2 niet de oorzaak kan zijn van de gepercipieerde klimaatverandering. Dat is onmogelijk. Is gewoon uit te rekenen. Alle christendemocraten zijn op school geweest en hebben rekenen en schrijven en logisch redeneren en nadenken geleerd. In de politiek is dat vergeten en leven de christendemocraten in de meest onwaarachtige wereld denkbaar. Zoals dat Moslims met vliegtuigen de aanslagen hebben gepleegd in de Verenigde Staten van Amerika 2001 en dat daardoor de torens van de Twin Towers met vrijwel de valsnelheid loodrecht in het eigen fundament zijn gestort. Die aanslagen zijn bewerkstelligd door een christelijke elite, zeer waarschijnlijk, vrijwel zeker, samenspannend met de beweging van de helden van Geert Wilders en Thierry Baudet.
><br>Bijbels blijkt het ook nog eens zo te zijn dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven in der tijd toen hij aan het kruis of de martelpaal is geslagen. Precies overeenkomstig Zijn profetieën. Christenen luisteren niet naar de woorden van de Profeet en denken dat de apostelen de waarheid spreken over de Bijbelse feiten. Eeuwen heeft de gewone man niet zelf de Bijbel mogen lezen. Was voorbehouden aan de kerkleiders en ouderlingen die de lezingen bepaalde. Blijkt in de digitale tijd gewoon in de Bijbel in alle talen te staan dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven. Precies zoals dat ook in de Koran staat. Jezus leeft! Naast Gd in de hemel of volmaakt als jonge man op aarde zonder vaste woon- en verblijfplaats. Christenen in de politiek dienen de strijd van Lucifer voor onderwerping van de mensheid aan de wil van de Duivel. 

Share |

Permalinks