U bent hier: Home / Thierry Baudet en Adolf Eichmann

Thierry Baudet en Adolf Eichmann

by De Gewone Man — last modified 28-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Er is een foto van Thierry Baudet die associaties wekt met Adolf Eichmann bij en tijdens zijn proces in Jeruzalem. Thierry Baudet en Adolf Eichmann hebben met elkaar gemeen dat zij dezelfde persoon als held bewonderen. Net als Thierry Baudet was Adolf Eichmann volger van de Zionisten. Thierry Baudet kan dit weten want hij is geschiedkundige. De feiten blijken uit de documenten die worden bewaard in de bibliotheken van de faculteiten die hij heeft moeten studeren om zijn diploma’s te behalen. Thierry Baudet weet heel precies hoe het zit met de Zionisten en hun Jodenvervolging. Hij neemt kennelijk bewust deel.

Ook Adolf Eichmann was goed gekleed. Adolf Eichmann sprak Hebreeuws. In Jeruzalem 1961 is hij geëxecuteerd door zijn vrienden en bondgenoten die daarmee hun collectieve schuld aan de Jodenvervolging verhelen.

De idee van de deportatie van Joden middels veewagons en hun slavernij komt van journalist Theodor Herzl die met zijn publicatie ‘a Solution to the Jewisch Question’ in 1896 de Endlösung op de politieke agenda heeft gezet. Bovendien is journalist Theodor Herzl schrijver van ‘Der Ewige Jude’. 

De Holocausteducatie wereldwijd staat bol van het terrorisme gerelateerde bedrog gepleegd door Mainstream journalisten en hun media. De beweging die statelijk en militair acterend de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust bewerkstelligd heeft, wordt en werd geleid en gemanaged door journalisten. Bovendien is de prominente journalist Theodor Herzl de oprichter.

Thierry Baudet met zijn boreale ambities heeft hiervan weet waardoor zijn antisemitisme hem extra wordt nagedragen. Zijn trappenhuizen staan vol met boeken. De publicaties waarin de Zionistische leiders persoonlijk objectief bewijzen dat zij en niemand anders dan zij de grote voortrekkers zijn van de Endlösung en de Holocaust van 1940-1945 deelt hij niet met het grote publiek.

Thierry Baudet zwijgt over wat hij weet en behoort te weten en dient mee te delen aan het publiek. Daarom imponeert Thierry Baudet als een tegenwoordige leider van de statelijk en miltair acterende beweging die is opgericht te Basel 1897 met het oorlogdoel wereldmacht om te wentelen en slavernij her in te voeren en de finale Holocaust ten uitvoer te leggen om de Eerste Prins der Zionisten te Jeruzalem te kunnen laten kronen tot Koning van alle Joden.

Foto Elekes Andor

Share |

Permalinks