U bent hier: Home / Topics / CDA

CDA

30-12-2020

Massamoord van het CDA

by De Gewone Man — last modified 30-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het is officieel. Afgelopen jaar zijn 13.000 Nederlanders gestorven aan Covid19. De minister die de geneesmiddelen kwakzalverij noemt die de pandemie van het virus Sars-cov-2 snel, veilig, goed en goedkoop bestrijden is Hugo de Jonge van het CDA. Het was te verwachten. De partij die christelijk sociaal denkend achter George Bush stond om politiek en niet militair in te stemmen met de oorlog zonder geldige reden in Irak kan niks goeds brengen. Ze zijn nogal zelfgenoegzaam bij het CDA terwijl het CDA aan de verkeerde kant staat van de geschiedenis en meer dan dat. Het lijkt zelfs een agenda uit te voeren wat is gericht op de vernietiging van groepen mensen.

Het meest bizarre aan de gehele Coronacrisis is dat er geen bewijs bestaat van het bestaan van het virus Sars-cov-2. En dat niemand zich daarvan iets aantrekt. Sterker er bestaat  objectief bewijs geleverd door virologe Marion Koopmans van het OMT waaruit blijkt dat het virus Sars-cov-2 'man made' is want ze schrijft dat de werkwijze voor bestrijding van de pandemie van het virus is gebaseerd op synthetisch RNA.

Bij het CDA kunnen ze niet lezen. En hebben ze niks bijgeleerd sinds de pre-history. Het CDA is een partij van kortzichtigen die niet het fatsoen bezitten om gewoon respect te hebben voor feiten, de mensheid en de Staat. Dat het CDA niet voortgaand wordt afgekeurd door iedereen is krankzinnig. Misschien wel de meest misdadige club van Nederland is een vereniging op zogenaamd Christelijke grondslag wat zich CDA noemt.

Ook Bijbels gezien is het zorgelijk dat personen van de Christenheid zo veel ruimte krijgen in de politiek en het bestuur. Meeste mensen weten niet zo goed hoe het zit met de Christenen en de Bijbel. Dit komt omdat de zogenaamd Christelijke wereld in West Europa sinds den beginnen van de Kerk is geleid door Satan persoonlijk. De Duivel is de baas in de kerk in Europa. Dat is makkelijk te zien. Lucifer gebruikt personen en organisaties om zijn doel te bereiken. En list en bedrog om zieltjes te winnen. Zo vertelt de kerk het verhaal van de kruisigingsdood van Jezus Christus. Hij zou zijn geofferd ter verlossing van de zondige mensheid. De Bijbel laat een diametraal ander beeld zien van de kruisiging en bewijst objectief keihard in alle vertalingen dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven.

25-12-2020

Broddelwerk CDA

by De Gewone Man — last modified 25-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Dat het CDA bewindslieden heeft voorgebracht die nog een glimlach op het gezicht toveren zoals Dries Van Agt staat er niet aan in de weg het broddelwerk van het CDA te benoemen. Welbeschouwd gerelateerd aan de doelstellingen van de partij heeft het CDA hoegenaamd niks te zoeken in het Parlement of Kabinet of überhaupt in de politiek. Het CDA is een vereniging met rechtspersoonlijkheid. De partij aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor politiek handelen. Dat de partij niet de Bijbel als richtsnoer heeft bewijzen de ongefundeerde en ongeloofwaardige standpunten en beweringen van de partij over de dood van Jezus Christus.

Jezus Christus is niet gestorven. Het staat gewoon in de Bijbel. Jezus Christus voorspelt het zelf verwijzend naar Jona en na de schijnexecutie bewijst hij voor zijn volgers dat zijn profetie is uitgekomen. De volgers van Jezus dachten verschrikt van angst en vrees een geest te zien waardoor het CDA gelooft dat Jezus Christus is gestorven voor Onze zonden. Überhaupt dit geloof van het CDA doet vrezen voor wat betreft het vermogen van leden van het CDA begrijpend te lezen. Welke vader offert zijn enige geboren zoon voor de zonden van de mensheid? Gd is Almachtig. En Jezus Christus is Volmaakt.

De enige volmaakte persoon in het universum wordt door de Almachtige Gd geofferd om te repareren dat de mensen onvolmaakt zijn omdat ze als volmaakte personen eeuwig levend in het paradijs zich niet aan de rules of engagement wilde houden en een verbond sloten met Satan. Feitelijk stelt en beweert het CDA daarmee dat Onze Lieve Heer op het achterhoofd gevallen moet zijn. Volgens de statuten van het CDA streeft de vereniging naar een maatschappij waarin de Bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van alles wordt gediend. Dat is mooi gezegd. De Bijbelse gerechtigheid houdt in dat alle zondaars naar de Hel gaan en alleen trouwe volgers van profeet Jezus Christus recht hebben als volmaakt mens terug te keren naar het Paradijs op Aarde.

Het CDA legt volgens de statuten van de club de politieke overtuiging vast in een Programma van Uitgangspunten. Had het CDA nu aan de goede kant van Het Woord gestaan dan hadden de leden collectief en individueel begrepen dat zij volgens de regels van de Bijbelse gerechtigheid geen politieke overtuiging behoren te bezitten. De Bijbel is duidelijk over het CDA. Dat is Grote Hoer die Het Beest berijdt. Dat het zo slecht gaat met Nederland de wereld en Europa is de schuld van het CDA. Na Paars kreeg het CDA de macht en sindsdien gaat het helemaal mis in Afghanistan en het Midden Oosten en in Libië en in Syrië en in de VS en nu in Nederland met Corona. Het is een minister van het CDA die de oplossing voor snelle, veilige, goede en goedkope bestrijding van de pandemie van het virus kwalificeert als kwakzalverij en tegelijk een miljarden contract tekent voor vaccins zittend voor een schilderij wat volgens bronnen Auschwitz en zes miljoen slachtoffers voorstelt, gemaakt door de broer van de minister van het CDA.

06-12-2020

De verlosser leeft

by De Gewone Man — last modified 06-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Collectieve dyslectie zal eraan in de weg staan dat de Christenen in de Politiek niet zien en begrijpen dat Jezus Christus leeft en hij niet is gestorven voor de zonden van de mensheid. Het staat gewoon in de Bijbel. De Christenen zijn van zichzelf afhankelijk voor verlossing. Jezus Christus is helemaal niet gestorven blijkt objectief uit Het Woord. Hij leeft. Hij zit levend naast Gd in de Hemel. Of is ergens op aarde. Dat Jezus Christus na zijn zogenaamde dood gezien zou zijn in India is dus helemaal niet zo vreemd. Iedereen kan Hem dagelijks tegen het lijf lopen zonder Hem te herkennen.

In het algemeen zijn Christenen in de Politiek slecht in begrijpen van feiten. Alsof ze allemaal nog nooit naar school zijn geweest en gewoon niet weten wat optellen en aftrekken is.

Als voorbeeld omdat het aanspreekt: de torens van de Twin Towers zijn van STAAL de vliegtuigen van ALUMINIUM. Waarom zegt niemand in de Tweede Kamer gewoon wat de feiten zijn en dat het verschil in soortgelijke massa tussen deze metalen dermate groot is dat het officiële verhaal bij de beelden van die aanslagen domweg onmogelijk is. Technisch niet mogelijk zonder vooraf geplaatste zware explosieven op strategische locaties op de kern en in het fundament van de torens van de Twin Towers.
><br>Hoe vriendschappelijk is het bondgenootschap wanneer bondgenoten de feiten niet respecteren en als ware Free Riders, of beter gezegd, als ware uitvreters de terroristen behulpzaam zijn die de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 daadwerkelijk hebben gepleegd. De Christenheid, dat is de Christien in de Politiek, heeft daaraan maling omdat het in die aanslagen de Bijbels voorspelde Rapture herkent wat volgens de Hersenkronkels der Papen een voorbode is van de naderende verlossing die volgt op de Eind Tijd en dus de totale ondergang van de mensheid. Jezus Christus verlost alleen zij die hem volgen. En derhalve geloven wat de Bijbel zegt, dat hij niet is gestorven. Zoals in de Islam.

04-12-2020

Christenterroristen op kruistocht

by De Gewone Man — last modified 04-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse politiek is vergeven van de personen die zich doelbewust schuldig maken aan oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven. Ongeremd. Ook in het binnenland maken zij zich schuldig aan deze misdrijven. Zij noemen dit Kinderbescherming. Dat is eufemistisch taalgebruik. De politiek ambtsdragers die zich schuldig maken aan deze misdrijven kunnen op basis van de grondwet alleen door zichzelf worden vervolgd. Kenmerkend eigenschap van de terroristen in de Nederlandse politiek is Christendom.

Zogenaamde Christendom. De juiste term is Christenheid. De Nederlandse politiek is tot de nok afgeladen met Christenterroristen. Deze personen stellen en beweren dat zij militair moeten optreden in verband met Islamitisch terreur en voor de veiligheid, zoals bijvoorbeeld bij de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de oorlog in Irak. Dat deze aanslagen meer weg hebben van de door de Christenheid gedroomde Rapture in plaats van een aanslag van plofmoslims blijkt uit het feit dat de Christenterroristen de natuurkunde-feiten weigeren te respecteren die objectief bewijzen dat het officiële verhaal bij de beelden van die aanslag gewoonweg niet kan. Technisch onmogelijk.
><br>Dan natuurlijk de oorlog zonder geldige reden in Irak. Het zijn allemaal Christenen die aan deze oorlog deelnemen. En die het zijn gestart. Christenen. Het zijn Christenen die besloten hebben tot dat terrorisme. Het zijn Christenen die in Irak genocide plegen met massa vernietigingswapens. Niet alleen Irak. Ook in Afghanistan. En Syrië. En Libië. In Libië is slavernij weer normaal omdat Christelijke politiek ambtsdragers besloten tot de moord op de hoofd van deze bevriende Staat. Dan de Kinderbescherming. Staat ook bol van de Christenen. De Kinderbescherming is de grootste kindermisbruiker in Nederland. Rooft en misbruikt kinderen voor geld en laat ze gedwongen verdwijnen.
><br>Vervolgens Corona. De verantwoordelijke minister is Christen van het CDA. Van huis uit onderwijzer. Met zijn beruchte Kwakzalver-motie legt hij het fundament voor binnenlandse genocide. Bewust houdt hij burgers af van geneesmiddelen die snel, veilig en goedkoop de pandemie van het virus bestrijden. In het voordeel van industriële belangen. Industriële genocide in Europa heeft zich 75 jaar geleden voor het laatst plaatsgehad. Ook toen werd er nauwe samen gewerkd met Christenen. Nog verder terug in de tijd stonden Christenen aan de basis van inquisitie en heksenjacht. Christenen bezitten een lange geschiedenis van excessief op mensen gericht geweld. En pretenderen morele superioriteit. Hun werk verraadt een kwaadaardige vorm van Satanisme.

06-10-2020

CDA maakt alles kapot

by De Gewone Man — last modified 06-10-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het komt door de Christenheid van het CDA dat alles kapot gaat. De Christenheid gelooft dat de Verlossing een moment is na de Eindtijd. Dit is een niet fijne tijd met de Rapture, de Apocalyps, Armageddon, Laatste Dagen en zo. Niet Christelijke mensen ervaren deze tijd als extreem naar en onrechtvaardig. De Christenheid ziet de ellende als teken van de komst van de Verlosser dus zet de Christenheid door de maatschappij slopend en iedereen naar de afgrond dragend.

Christenheid is niet hetzelfde als Christendom. Net als Zionisme niet hetzelfde is als Jodendom. Christenen zijn volgers van Jezus Christus en geloven in zijn eeuwig leven omdat Hij volmaakt is en Hij in de Bijbel objectief en onbevooroordeeld bewijs levert van het feit dat de Profeet niet is overleden bij en tijdens Zijn executie door de Romeinen zo’n 2000 jaar geleden. Jezus Christus is niet overleden. Hij zit levend naast Gd in de Hemel of hij leeft ergens op aarde als man van midden dertig zonder vrienden en altijd op pad. 

Uit de Bijbel blijkt duidelijk dat het op grond daarvan Christenen niet is toegestaan deel te nemen aan politiek. Politiek en oorlogvoeren en dat soort zaken zijn verboden voor Christenen blijkt uit de Bijbel. Als de Christenheid van het CDA en de andere zogenaamd Christelijke partijen gewoon Jezus volgt en niet als een dwaas achter Hugo de Jonge aanloopt kan het nog wat worden met Nederland. Hugo de Jonge is oorspronkelijk onderwijzer. En hij kan in de Bijbel niet eens zien dat Jezus leeft. Zo’n man moet het land leiden. 

Aan zijn aanpak van Corona moet iedereen kunnen zien en begrijpen dat deze minister louter Satan dient. Hoe anders moet zijn beleid begrepen worden. De geneesmiddelen die iedereen bevrijdt van de pandemie van het Coronavirus noemt hij kwakzalverij. En hij sluit op kosten van de belastingbetaler miljoenen contracten voor vaccinaties die mensen niet willen met het bedrijf van zijn broer en op de achtergrond een schilderij van zijn andere broer wat volgens sommige bronnen Auschwitz voorstelt, terwijl HCQ bijna gratis is met de vaccins vergeleken.

Foto Twitter Hugo de Jonge

24-11-2016

Christenheid inde politieke

by De Gewone Man — last modified 24-11-2016 19:10
Opgeslagen onder:

Christenheid is het zogenaamde christendom. Dit is het christendom wat in het algemeen wordt aangehangen in Nederland. Meeste christenen wanen over het christendom. Dit komt omdat meeste mensen de bronnen er niet op nalezen. Meeste mensen krijgen vanaf het religieus onderwijs in de klas tot in de Kerk onderwezen dat Jezus Christus voor onze zonde gestorven is. Dat dit feitelijk niet waar is blijkt zowel uit het Nieuwe Testament als de Koran.

De actuele strijd van de christenheid in Moslimlanden is omdat de Islam bewijst dat het algemeen aangehangen christendom, de christenheid, geen grondslag bezit in het Schrift. De Statenvertaling, de bron van het Woord in het Nederlands, laat er in diverse verzen in samenhang gelezen geen misverstand over bestaan dat Jezus Christus zijn volgers heeft laten weten dat hij niet zou sterven en dat zijn volgers verschrikt waren van vrees toen zij hem na daarna in vlees en bloed zagen waardoor zij niet geloofde dat hij geen geest was.

Bijbelvorsers kunnen de feiten zelf nagaan in Corinthians 15:44; Matthew 12:40; Luke 9:21; Luke 9:22; Luke 24:37; Luke 24:39; Soera 4 157(156). Samengevat komt het erop neer dat er geen opwekking is van een natuurlijk lichaam en dat Jezus gelijk Jonas drie dagen en drie nachten in den buik van den walvis verbleef, drie dagen en drie nachten in het hart der aarde was. Jezus gebood zijn volgers scherpelijk dat niemand zou zeggen: “De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden”.

Na de zogenaamde dood van Jezus Christus meende zijn volgers verschrikt en zeer bevreesd geworden dat zij een geest zagen. Jezus zei nog: “Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb”. Het heeft niet geholpen. De Koran bevestigd dat de dood van de Profeet een schijnvertoning was. Sinds de Papen in Europa de christenheid bepalen geloven mensen dat God zijn enige Zoon offert om de zondeval goed te maken sinds Eva van de appel at.

De eerste mensen waren Adam en Eva. Zij waren volmaakt en leefde in beginsel eeuwig in het Paradijs tot Eva zich door de slang liet verleiden om van de verboden vrucht te eten. Sindsdien zijn mensen sterfelijk en baren vrouwen pijnlijk. Meeste mensen denken dat Jezus aan het kruis is gestorven om dit allemaal goed te maken terwijl uit de Statenvertaling en verder elke andere vertaling blijkt dat Jezus niet is gestorven en niet te begrijpen is waarom God de dood van zijn Zoon aanvaard als offer om de zonden van mensen tegenover God goed te maken.

Feit is dat Jezus Christus niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal en dat hij het eerste volmaakte mens was dat na Adam en Eva het licht zag. De Bijbel is een bijzonder boek. In de Bijbel staat niet alleen de waarheid over het leven van Jezus Christus en dat hij niet is gestorven. In de Bijbel staat ook de toekomst voorspeld. De huidige tijd is in de Bijbel meer dan twee duizend jaar geleden uitgebreid aan de orde gesteld in het boek Openbaring. Christenen die Jezus volgen weten dat uit Openbaring blijkt dat wanneer gelovigen aan politiek deelnemen de Eindtijd zonder enige kans op verlossing nabij is.