U bent hier: Home / Topics / FvD

FvD

28-11-2020

Thierry Baudet en Adolf Eichmann

by De Gewone Man — last modified 28-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Er is een foto van Thierry Baudet die associaties wekt met Adolf Eichmann bij en tijdens zijn proces in Jeruzalem. Thierry Baudet en Adolf Eichmann hebben met elkaar gemeen dat zij dezelfde persoon als held bewonderen. Net als Thierry Baudet was Adolf Eichmann volger van de Zionisten. Thierry Baudet kan dit weten want hij is geschiedkundige. De feiten blijken uit de documenten die worden bewaard in de bibliotheken van de faculteiten die hij heeft moeten studeren om zijn diploma’s te behalen. Thierry Baudet weet heel precies hoe het zit met de Zionisten en hun Jodenvervolging. Hij neemt kennelijk bewust deel.

Ook Adolf Eichmann was goed gekleed. Adolf Eichmann sprak Hebreeuws. In Jeruzalem 1961 is hij geëxecuteerd door zijn vrienden en bondgenoten die daarmee hun collectieve schuld aan de Jodenvervolging verhelen.

De idee van de deportatie van Joden middels veewagons en hun slavernij komt van journalist Theodor Herzl die met zijn publicatie ‘a Solution to the Jewisch Question’ in 1896 de Endlösung op de politieke agenda heeft gezet. Bovendien is journalist Theodor Herzl schrijver van ‘Der Ewige Jude’. 

De Holocausteducatie wereldwijd staat bol van het terrorisme gerelateerde bedrog gepleegd door Mainstream journalisten en hun media. De beweging die statelijk en militair acterend de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust bewerkstelligd heeft, wordt en werd geleid en gemanaged door journalisten. Bovendien is de prominente journalist Theodor Herzl de oprichter.

Thierry Baudet met zijn boreale ambities heeft hiervan weet waardoor zijn antisemitisme hem extra wordt nagedragen. Zijn trappenhuizen staan vol met boeken. De publicaties waarin de Zionistische leiders persoonlijk objectief bewijzen dat zij en niemand anders dan zij de grote voortrekkers zijn van de Endlösung en de Holocaust van 1940-1945 deelt hij niet met het grote publiek.

Thierry Baudet zwijgt over wat hij weet en behoort te weten en dient mee te delen aan het publiek. Daarom imponeert Thierry Baudet als een tegenwoordige leider van de statelijk en miltair acterende beweging die is opgericht te Basel 1897 met het oorlogdoel wereldmacht om te wentelen en slavernij her in te voeren en de finale Holocaust ten uitvoer te leggen om de Eerste Prins der Zionisten te Jeruzalem te kunnen laten kronen tot Koning van alle Joden.

Foto Elekes Andor

20-11-2020

Thierry Baudet kluns of gevaarlijk

by De Gewone Man — last modified 20-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Thierry Baudet heeft ontegenzeggelijk talenten. Anders was hij niet de leider van Forum voor Democratie. Hij heeft de looks. Spreekt zijn talen. En hij heeft geschiedenis en rechten gestudeerd. Hij is zelfs dr. Dit betekent dat hij meer heeft gestudeerd dan de gemiddelde academicus. Bovendien speelt hij piano. Onlangs is een video met inbreng in de 2e Kamer van Wybren van Haga over mondkapjes, verwijderd van YouTube. Thierry Baudet verontwaardigd. En roept iedereen op hem te stemmen want hij wil “een anti-censuurwet voor behoud vrije internet”. Had Thierry Baudet echt geschiedenis gestudeerd en niet herkauwd wat hem is voorgeschoteld dan had hij begrepen wat er aan de hand is allemaal.

De Coronamaatregelen zijn het werk van de beweging van de held van Geert Wilders. Deze held is een atheistische journalist die te Basel 1897 de beweging heeft opgericht die de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd ten behoeve van oppermacht voor de vrienden van Big Tech. YouTube, Facebook, Twitter, de NOS, allemaal nemen ze bewust deel aan het opzettelijk stelselmatig bedriegen van burgers en bestuur in het belang van de beweging van de held van Geert Wilders. Deze journalist die is gestorven in 1904 was ook de held van Adolf Eichmann.

Historicus Thierry Baudet kan dit allemaal weten want de objectieve feiten blijken uit de authentieke documenten die worden bewaard in de bibliotheken van de faculteiten waar Thierry Baudet zijn doctoraal geschiedkunde met vlag en wimpel heeft gehaald. Het is een beetje vervelend allemaal voor bepaalde personen waarmee vooral juist de Joden worden bedoeld dat historicus Thierry Baudet met zijn pretenties de hele tijd zo verdomd weinig historisch besef bezit. Of Baudet bezit dit besef wel en zwijgt bewust over wat gezegd moet worden over de helden van Geert Wilders in relatie tot de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en de Coronamaatregelen.

04-11-2020

Held Thierry Baudet initiator Endlösung

by De Gewone Man — last modified 04-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Onder andere advocaat Sidney Smeets van Spong advocaten maakt zich in de sociale media druk om het vermeende rechts-extremisme van Forum voor Democratie. Nummer zeven op de lijst is ene Frederik Jansen die de Holocaust zou ontkennen en enthousiast zou zijn over het economische beleid van de Nazi’s. FvD steunt Israël en maakt zich zorgen om het toenemend antisemitisme in Europa. Thierry Baudet is historicus. Dat is een geschiedkundige. Iemand die kennis bezit van het verleden.

 In het verleden hebben zich feiten en omstandigheden voorgedaan waarvan meeste mensen stellen en beweren dat ze het nooit meer willen. Dit gaat dan over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Deze vervolging wordt ook Holocaust of Shoah genoemd. In de bibliotheken van de faculteiten geschiedenis in Nederland, de wereld en Europa staan documenten waaruit in een oogopslag blijkt dat de held van Thierry Baudet de man is die de Endlösung heeft bedacht. Meeste mensen denken dat Hitler of Eichmann of een van die andere engnekken op de idee is gekomen de Joden uit te roeien. Zij waren de Bereidwillige Beulen.

De Holocaust is de idee van en voorbereid door journalisten en hun media. Zoals de Telegraaf. En andere prominente kranten in de wereld. Al in 1900 wist deze beweging dat het zes miljoen Joden zou offeren voor land in Palestina. De personen die zich bewust schuldig hebben gemaakt aan het voorbereiden van de Holocaust hebben hun wandelgangen en doelstellingen gedetailleerd genoteerd en gepubliceerd. De idee voor de Holocaust en de bijpassende bedreigingen dat wie zich verzet op bruut geweld kan rekenen zijn al in 1922 schriftelijk onder synagoges verspreid door de Zionisten. De letters ZI in de tekens NAZI staan voor Zionisme. De Nazi’s zijn de fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten.

De bewijzen daarvan worden opzettelijk onder de pet gehouden door geschiedkundigen en journalisten en hun media, en daardoor weet niemand dat de beweging van de held van Thierry Baudet vandaag waar iedereen bij staat de volgende Holocaust voorbereidt die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Thierry Baudet heeft geleerd met een lage stem te praten als hij het publiek meedeelt dat zijn partij Israël steunt. De Joden hebben een andere relatie met Israël. Als eerste voelen de Joden zich aangesproken als iemand het over Israël heeft want Israël is sinds oudsher (5.500+ jaar) de naam van de Joden. Met Israël worden de Joodsche menschen bedoeld. Israël is het door Gd gegeven onderscheidingsteken van de Joden. Zij die daarmee een Natie of land onderscheiden zijn gettomanager! Als tweede is Palestina heilig voor de Joden.

Wat betreft de Holocaust is het zeer ongepast de Holocaust een Holocaust te noemen. Dit betekent namelijk dat de Joden zich vrijwillig hebben geofferd in de gaskamers van de kampen van de onderneming van de patroon van de held van Thierry Baudet. Dit is moeilijk voor te stellen. De Joden zijn gedwongen. Ze wilde helemaal niet. Daarom ook dat de Joden de tekens Shoah gebruiken om die catastrofe aan te duiden. Dan wat betreft de aantallen. De Zionisten en hun media hebben exact zes miljoen Joden willen offeren. Daarom ook de nauwkeurige registraties. Zes miljoen is in ogen van sommige psychopaten het perfecte getal.

Iedereen wordt helemaal de moeder bedrogen in verband met de Holocaust. Dit is bedoeld om de voorbereidingen op de volgende Holocaust ongestoord te laten plaatsvinden. Zoals de verkiezing van Thierry Baudet. Of de Coronacrisis. Omdat Thierry Baudet een onvoldoende verdient voor geschiedenis en zich toch historicus noemt zien en begrijpen meeste mensen niet dat de Coronacrisis onderdeel is van de voorbereidingen op de volgende Holocaust. En dat er in verband met het Coronavirus en Covid net zulke zieke streken worden uitgehaald als door doctor Mengele in Auschwitz!