U bent hier: Home / Topics / Mark Rutte

Mark Rutte

21-08-2023

Dat is pech. Mark Rutte weg.

by De Gewone Man — last modified 21-08-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Grote pech voor iedereen. Mark Rutte stopt ermee. De langst zittende minister-president. Zoals hij het land heeft geregeerd is ongelofelijk. Al die jaren. De rots in de branding. Beter is er niet. Onvergelijkbaar ook. Klasse apart. Verkiezingen betekenen niks zonder Mark Rutte. Er is geen vergelijkbare. Iedereen zal Mark Rutte nog missen. De vervroegde Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 zijn zinloos zonder Mark Rutte.

De aankondiging van Mark Rutte, de langstzittende premier in de geschiedenis van Nederland, om zich niet verkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023, heeft voor een schokgolf gezorgd en roept serieuze vragen op over de toekomst van het land. Met zijn vertrek dreigt Nederland een periode van onzekerheid tegemoet te gaan, aangezien de politieke stabiliteit en ervaring die Rutte heeft gebracht, in twijfel worden getrokken. Zijn rol als boegbeeld van de Nederlandse politiek heeft invloed gehad op zowel nationaal als internationaal niveau. Het gebrek aan zijn leiderschap kan gevolgen hebben voor de economie, het buitenlands beleid en de cohesie van de samenleving.

Mark Rutte staat bekend om zijn pragmatisme, compromisbereidheid en politieke behendigheid. Zijn jarenlange leiderschap heeft de Nederlandse politiek gestuurd door turbulente tijden, zoals met de recente uitdagingen van de COVID-19-pandemie. Zijn vermogen om coalities te smeden en verschillende belangen te verenigen, heeft bijgedragen aan een stabiele politieke omgeving die gunstig is geweest voor zowel het bedrijfsleven als de burgers. Met zijn vertrek komt de vraag naar voren of zijn opvolger in staat zal zijn om dezelfde mate van stabiliteit en bekwaamheid te handhaven.

Een ander zorgpunt is het economische landschap van Nederland. Rutte's economische beleid was gericht op fiscale discipline, stimulering van ondernemerschap en bevordering van handel. Deze aanpak heeft de Nederlandse economie veerkrachtig gehouden en heeft geleid tot een van de laagste werkloosheidscijfers in Europa. Zijn vertrek kan leiden tot een verschuiving in economisch beleid, met mogelijk onzekere gevolgen voor bedrijven en investeerders. Bovendien zal het verlies van Rutte's internationale netwerk en diplomatieke vaardigheden invloed hebben op de handelsbetrekkingen en het aantrekken van buitenlandse investeringen.

Op het gebied van buitenlands beleid heeft Nederland onder Rutte een assertieve rol gespeeld op het wereldtoneel, met een focus op mensenrechten, internationale samenwerking en duurzaamheid. Zijn diplomatieke inspanningen hebben Nederland gepositioneerd als een betrouwbare partner en een stem voor ethische kwesties. Zonder Rutte aan het roer kunnen deze inspanningen verzwakken en kan Nederland mogelijk zijn invloed in internationale fora verminderen. De afwezigheid van zijn leiderschap kan ook gevolgen hebben voor de manier waarop Nederland omgaat met geopolitieke uitdagingen, zoals de opkomst van populistische bewegingen, complotdenkers en de groeiende rivaliteit tussen wereldmachten.

Een ander punt van zorg is de sociale cohesie binnen Nederland. Rutte's beleid van inclusiviteit en tolerantie heeft bijgedragen aan een samenleving die diversiteit waardeert en respecteert. Zijn nadruk op het vinden van gemeenschappelijke grond en het vermijden van polarisatie heeft geholpen om tegenstellingen te overbruggen en sociale spanningen te verminderen. Zijn vertrek kan leiden tot een politiek vacuüm dat ruimte biedt voor extremistische opvattingen en verdeeldheid. Het is van groot belang dat zijn opvolgers de sociale cohesie blijven bevorderen en streven naar een inclusieve samenleving waarin alle burgers zich vertegenwoordigd voelen.

Daarnaast is er de kwestie van leiderschapssuccessie binnen zijn eigen partij, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Rutte's charismatische en vastberaden persoonlijkheid heeft de VVD gevormd en gedefinieerd, en zijn vertrek laat een aanzienlijke leegte achter. Het proces van het vinden van een nieuwe partijleider en mogelijk een nieuwe premier heeft niet geleid tot een aantrekkelijke kandidaat die als waardige opvolger het stokje over neemt, wat op zijn beurt de stabiliteit van de Nederlandse regering kan ondermijnen.

Nederland staat voor een onzekere toekomst nu Mark Rutte zich niet verkiesbaar heeft gesteld voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Zijn politieke ervaring, leiderschap en pragmatisme hebben bijgedragen aan een periode van stabiliteit en economische welvaart voor het land. Zijn vertrek roept vragen op over de continuïteit van deze stabiliteit en de impact op de economie, het buitenlands beleid en de sociale samenhang. Het is van cruciaal belang dat Nederlandse politici en burgers zich bewust zijn van deze uitdagingen en samenwerken om een toekomst te creëren die trouw blijft aan de kernwaarden van het land en de belangen van zijn burgers beschermt.

17-03-2021

Gewone Man adviseert Mark Rutte

by De Gewone Man — last modified 17-03-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De Gewone Man stemt Mark Rutte. Beter is er niet op de lange lijst wannabe’s die het land menen te moeten besturen. De verstandigste keuze is te kiezen op de minst slechte van de slechten. Dat is zonder meer Mark Rutte. Mark Rutte is bekend met Europa. En Europa is bekend met hem. Dat Mark Rutte niet alles goed doet zoals de aanpak van de Coronacrisis is niet zijn schuld. Mark Rutte wordt geadviseerd door personen die beter moeten weten.

Baudet, Wilders, Kaag, PvdA, SP, GroenLinks of iets nieuws is allemaal niet de oplossing. Om uiteenlopende redenen. Baudet begrijpt gewoon niet dat hij allang doeltreffende maatregelen had kunnen nemen door gewoon aangifte te doen in verband met Coronabedrog. De bekende Kwakzalver Motie van Baudet is afgewezen op basis van adviezen waarvan Baudet moet weten dat die geen feitelijke grondslag bezitten. Dus ergens in het Overheidsapparaat zijn bepaalde personen niet goed bezig. Niemand van de kieslijst, ook de Pipo's van Viruswaarheid niet met hun partij, neemt de maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bestrijding van de uitbraak van Covid19 en de pandemie van het virus Sars-cov-19.

Wat iedereen nodig heeft is handhaving van het Zelenko-protocol. Dat bestaat uit een paar geneesmiddelen waaronder HCQ. Niemand van de kieslijst ook Baudet niet heeft gratis HCQ voor iedereen in het verkiezingsprogramma staan. Had iedereen vanaf het begin van de pandemie gewoon toegang gekregen tot HCQ dan was er helemaal geen pandemie geweest en was het afgelopen jaar gegaan zoals het was gegaan zonder Coronacrisis. En had alles niet meer gekost dan 255 miljoen Euro. Ieder weldenkend mens kan zien dat er sprake is van een plandemie. Wanneer alle Wappies van Wappiestan eindelijk collectief en individueel aangifte doen kan het Kabinet de strafvervolging faciliteren bij gebreke waarvan Mark Rutte onwetend blijft.

10-11-2020

Stem Mark Rutte

by De Gewone Man — last modified 10-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Fijn dat minister-president Mark Rutte nog eens vier jaar minister-president wil zijn. Er is niemand meer geschikt voor die baan dan hij. Hij heeft ervaring. Ook in Europa. Iedereen kent hem. En hij maakt de minst slechte indruk. Van al het andere waarop kan worden gestemd gaat geen positieve toekomstverwachting uit. Met Mark Rutte komen we tenminste ergens, als dat überhaupt nog kan. Elke andere kandidaat zal minder resultaat leveren dan Mark Rutte. Mark Rutte is de top van de top als het gaat om minister-presidenten.

Niemand is beter equipped dan Mark Rutte. Jammer dat hij van de VVD is en geen ministerraad kan formeren met allemaal Mark Ruttes. Natuurlijk maakt Mark Rutte ook fouten. Niemand is perfect. Met Corona bijvoorbeeld. De Coronamaatregelen slaan nergens op. Mark Rutte wordt bedrogen ten behoeve van maatschappelijke verandering. Ook de Great Reset genoemd. Mark Rutte heeft dat niet in de gaten omdat de reguliere media en journalistiek doelbewust deelnemen aan dit bedrog. Mark Rutte is historicus. Hij had beter kunnen weten als hij in het verleden in zijn onderwijs niet ook al was bedrogen in verband met de geschiedenis.

Mark Rutte als minister-president lijdt aan het bedrog van de terreurbeweging van journalisten en hun media die is opgericht te Basel 1897 om de democratie omver te werpen en wereldmacht te vestigen voor bepaalde industriëlen. Zij hebben in der tijd daarvoor een statelijk acterende vereniging opgericht die tot op de dag van vandaag de agenda van de geopolitiek bepaalt. Deze club is ter complete realisatie van de ideeën van de founding father uit 1895, schuldig aan de Coronamaatregelen. Om de mensheid te kerstenen, onderwerpen, muilkorven en vergaande beperkingen op vrije meningsuiting door te voeren. Dat de overheid bepaalt hoeveel mensen iemand thuis ontvangt is vooral een beperking van het vermogen van de bevolking om met elkaar in ontspannen privé sfeer van gedachte te wisselen over Corona. En de maatregelen van Mark Rutte.

14-07-2020

Kies de Kwispelende Labrador

by De Gewone Man — last modified 14-07-2020 13:05
Opgeslagen onder:

De Kwispelende Labrador vraagt zich in het Algemeen Dagblad af of hij nog eens vijf jaar als premier en voorman van de VVD zou willen doorgaan. De Gewone Man adviseert iedereen bij de volgende verkiezingen op Mark Rutte te stemmen. In Nederland is niemand anders die dit werk beter doet dan hij.

Het CDA heeft geen kwaliteiten. En de rest is nog een grotere hoop ellende.  Natuurlijk, Mark Rutte doet dingen ook niet goed. En de VVD is net zo’n pruts partij als rest.

Van al het slechte waaruit kan worden gekozen is de Kwispelende Labrador de beste om op te stemmen. Wat dat betreft is het jammer dat Mark Rutte lid is van de VVD. En dat niet louter op de persoon kan worden gestemd.

Beweerd wordt dat Mark Rutte ‘enorm’ grote handen heeft. Iedereen weet wat wordt gezegd over mannen met grote handen. Die weten van aanpakken

Foto Alex van Eck

12-03-2017

Stem Mark Rutte

by De Gewone Man — last modified 12-03-2017 10:50
Opgeslagen onder:

Mark Rutte is de minst slechte keuze. Van alle corrupte politici binnen en buiten de Tweede Kamer heeft Mark Rutte de beste papieren. Geert Wilders is geen optie omdat hij samenwerkend met GeenStijl reeds succesvol een aanslag heeft gepleegd op Nederlandse en NATO militairen in Afghanistan door een bermbom op afstand af te laten gaan. De rest heeft het er niet over en verzwijgt ook dat de helden van Wilders de grote initiators zijn van het bombardement op Rotterdam.

Mark Rutte als historicus in het Torentje moet de feiten respecteren en erkennen dat uit de publicaties van de helden van Wilders inderdaad blijkt dat zij in ieder geval sinds 1897 officieel de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust hebben voorbereid. Feiten die relevant zijn voor de kiezer om te weten bij het bepalen van de keuze voor de leider die het land de komende vier jaar moet regeren als minister president en minister van Algemene Zaken. 

Ook de partijen die nog niet zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer zijn geen optie want deze partijen zullen niet de strafvervolging van oorlogsmisdaden, het terrorisme internationale en de internationale misdrijven van de Nederlandse politiek en journalistiek sinds Balkenende I op de agenda zetten. Daardoor maken zij zich medeplichtig aan deze misdrijven. Ook omdat uit de Rechtspraak blijkt dat dit soort misdrijven juist worden begaan met passieve of actieve betrokkenheid van een 'state machinery' en dus ambtenaren.

Mark Rutte is vanzelfsprekend een van de leiders in de Westerse politiek die zijn macht misbruikt en zijn bevoegdheden schendt om straffeloos zijn terroristische en internationale misdrijven te kunnen blijven begaan. Desondanks is Mark Rutte de beste keuze. Mark Rutte zal afgezet tegen alle andere aan de verkiezing deelnemende personen het minst slecht presteren als Minister-president. Zelfs de Dierenpartij of GroenLinks zijn geen optie. Ook de clubs van Marianne Thieme en Jesse Klaver hebben niks ondernomen tegen de opzichtige terroristische en internationale misdrijven van de collega's in het parlement terwijl handelen hun ambtsplicht is.

Sommige personen zullen beweren dat een stem op Mark Rutte ook een stem is op de pedofielen van de VVD die op grote schaal Nederlandse minderjarigen op weerzinwekkende wijze misbruiken, zelfs tot de dood erop volgt. Een stem op Mark Rutte geeft deze groep criminele leden van de VVD de indruk dat hun misdrijven democratisch gelegitimeerd zijn of anderszins geen kwaad kunnen. Voor opsporing en vervolging van deze extreme vorm van georganiseerde criminaliteit door leden van de VVD is het beter dat het opvalt dan dat de misdadigers zich naar de achtergrond begeven omdat ze door de kiezers zijn weggestemd.