U bent hier: Home / Topics / TK 2021

TK 2021

17-03-2021

Gewone Man adviseert Mark Rutte

by De Gewone Man — last modified 17-03-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De Gewone Man stemt Mark Rutte. Beter is er niet op de lange lijst wannabe’s die het land menen te moeten besturen. De verstandigste keuze is te kiezen op de minst slechte van de slechten. Dat is zonder meer Mark Rutte. Mark Rutte is bekend met Europa. En Europa is bekend met hem. Dat Mark Rutte niet alles goed doet zoals de aanpak van de Coronacrisis is niet zijn schuld. Mark Rutte wordt geadviseerd door personen die beter moeten weten.

Baudet, Wilders, Kaag, PvdA, SP, GroenLinks of iets nieuws is allemaal niet de oplossing. Om uiteenlopende redenen. Baudet begrijpt gewoon niet dat hij allang doeltreffende maatregelen had kunnen nemen door gewoon aangifte te doen in verband met Coronabedrog. De bekende Kwakzalver Motie van Baudet is afgewezen op basis van adviezen waarvan Baudet moet weten dat die geen feitelijke grondslag bezitten. Dus ergens in het Overheidsapparaat zijn bepaalde personen niet goed bezig. Niemand van de kieslijst, ook de Pipo's van Viruswaarheid niet met hun partij, neemt de maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bestrijding van de uitbraak van Covid19 en de pandemie van het virus Sars-cov-19.

Wat iedereen nodig heeft is handhaving van het Zelenko-protocol. Dat bestaat uit een paar geneesmiddelen waaronder HCQ. Niemand van de kieslijst ook Baudet niet heeft gratis HCQ voor iedereen in het verkiezingsprogramma staan. Had iedereen vanaf het begin van de pandemie gewoon toegang gekregen tot HCQ dan was er helemaal geen pandemie geweest en was het afgelopen jaar gegaan zoals het was gegaan zonder Coronacrisis. En had alles niet meer gekost dan 255 miljoen Euro. Ieder weldenkend mens kan zien dat er sprake is van een plandemie. Wanneer alle Wappies van Wappiestan eindelijk collectief en individueel aangifte doen kan het Kabinet de strafvervolging faciliteren bij gebreke waarvan Mark Rutte onwetend blijft.

30-12-2020

Massamoord van het CDA

by De Gewone Man — last modified 30-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het is officieel. Afgelopen jaar zijn 13.000 Nederlanders gestorven aan Covid19. De minister die de geneesmiddelen kwakzalverij noemt die de pandemie van het virus Sars-cov-2 snel, veilig, goed en goedkoop bestrijden is Hugo de Jonge van het CDA. Het was te verwachten. De partij die christelijk sociaal denkend achter George Bush stond om politiek en niet militair in te stemmen met de oorlog zonder geldige reden in Irak kan niks goeds brengen. Ze zijn nogal zelfgenoegzaam bij het CDA terwijl het CDA aan de verkeerde kant staat van de geschiedenis en meer dan dat. Het lijkt zelfs een agenda uit te voeren wat is gericht op de vernietiging van groepen mensen.

Het meest bizarre aan de gehele Coronacrisis is dat er geen bewijs bestaat van het bestaan van het virus Sars-cov-2. En dat niemand zich daarvan iets aantrekt. Sterker er bestaat  objectief bewijs geleverd door virologe Marion Koopmans van het OMT waaruit blijkt dat het virus Sars-cov-2 'man made' is want ze schrijft dat de werkwijze voor bestrijding van de pandemie van het virus is gebaseerd op synthetisch RNA.

Bij het CDA kunnen ze niet lezen. En hebben ze niks bijgeleerd sinds de pre-history. Het CDA is een partij van kortzichtigen die niet het fatsoen bezitten om gewoon respect te hebben voor feiten, de mensheid en de Staat. Dat het CDA niet voortgaand wordt afgekeurd door iedereen is krankzinnig. Misschien wel de meest misdadige club van Nederland is een vereniging op zogenaamd Christelijke grondslag wat zich CDA noemt.

Ook Bijbels gezien is het zorgelijk dat personen van de Christenheid zo veel ruimte krijgen in de politiek en het bestuur. Meeste mensen weten niet zo goed hoe het zit met de Christenen en de Bijbel. Dit komt omdat de zogenaamd Christelijke wereld in West Europa sinds den beginnen van de Kerk is geleid door Satan persoonlijk. De Duivel is de baas in de kerk in Europa. Dat is makkelijk te zien. Lucifer gebruikt personen en organisaties om zijn doel te bereiken. En list en bedrog om zieltjes te winnen. Zo vertelt de kerk het verhaal van de kruisigingsdood van Jezus Christus. Hij zou zijn geofferd ter verlossing van de zondige mensheid. De Bijbel laat een diametraal ander beeld zien van de kruisiging en bewijst objectief keihard in alle vertalingen dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven.

25-12-2020

Broddelwerk CDA

by De Gewone Man — last modified 25-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Dat het CDA bewindslieden heeft voorgebracht die nog een glimlach op het gezicht toveren zoals Dries Van Agt staat er niet aan in de weg het broddelwerk van het CDA te benoemen. Welbeschouwd gerelateerd aan de doelstellingen van de partij heeft het CDA hoegenaamd niks te zoeken in het Parlement of Kabinet of überhaupt in de politiek. Het CDA is een vereniging met rechtspersoonlijkheid. De partij aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor politiek handelen. Dat de partij niet de Bijbel als richtsnoer heeft bewijzen de ongefundeerde en ongeloofwaardige standpunten en beweringen van de partij over de dood van Jezus Christus.

Jezus Christus is niet gestorven. Het staat gewoon in de Bijbel. Jezus Christus voorspelt het zelf verwijzend naar Jona en na de schijnexecutie bewijst hij voor zijn volgers dat zijn profetie is uitgekomen. De volgers van Jezus dachten verschrikt van angst en vrees een geest te zien waardoor het CDA gelooft dat Jezus Christus is gestorven voor Onze zonden. Überhaupt dit geloof van het CDA doet vrezen voor wat betreft het vermogen van leden van het CDA begrijpend te lezen. Welke vader offert zijn enige geboren zoon voor de zonden van de mensheid? Gd is Almachtig. En Jezus Christus is Volmaakt.

De enige volmaakte persoon in het universum wordt door de Almachtige Gd geofferd om te repareren dat de mensen onvolmaakt zijn omdat ze als volmaakte personen eeuwig levend in het paradijs zich niet aan de rules of engagement wilde houden en een verbond sloten met Satan. Feitelijk stelt en beweert het CDA daarmee dat Onze Lieve Heer op het achterhoofd gevallen moet zijn. Volgens de statuten van het CDA streeft de vereniging naar een maatschappij waarin de Bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van alles wordt gediend. Dat is mooi gezegd. De Bijbelse gerechtigheid houdt in dat alle zondaars naar de Hel gaan en alleen trouwe volgers van profeet Jezus Christus recht hebben als volmaakt mens terug te keren naar het Paradijs op Aarde.

Het CDA legt volgens de statuten van de club de politieke overtuiging vast in een Programma van Uitgangspunten. Had het CDA nu aan de goede kant van Het Woord gestaan dan hadden de leden collectief en individueel begrepen dat zij volgens de regels van de Bijbelse gerechtigheid geen politieke overtuiging behoren te bezitten. De Bijbel is duidelijk over het CDA. Dat is Grote Hoer die Het Beest berijdt. Dat het zo slecht gaat met Nederland de wereld en Europa is de schuld van het CDA. Na Paars kreeg het CDA de macht en sindsdien gaat het helemaal mis in Afghanistan en het Midden Oosten en in Libië en in Syrië en in de VS en nu in Nederland met Corona. Het is een minister van het CDA die de oplossing voor snelle, veilige, goede en goedkope bestrijding van de pandemie van het virus kwalificeert als kwakzalverij en tegelijk een miljarden contract tekent voor vaccins zittend voor een schilderij wat volgens bronnen Auschwitz en zes miljoen slachtoffers voorstelt, gemaakt door de broer van de minister van het CDA.

14-12-2020

Jaap van Dissel gijzelt Kabinet

by De Gewone Man — last modified 14-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het corrupte Algemeen Dagblad laat zondag 13 december 2020 goed zien dat het Kabinet is gegijzeld door Jaap van Dissel. Het Catshuisberaad wordt bijgepraat over de Coronacrisis door RIVM-directeur Jaap van Dissel waarna strenge maatregelen worden aangekondigd. De Coronacrisis duurt inmiddels 9 maanden. Via de sociale media heeft het RIVM en Jaap van Dissel een stortvloed aan objectieve informatie ontvangen waaruit evident blijkt dat het Kabinet door het RIVM onwetend wordt gehouden over de oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus.

Het meest belangrijke voor het Kabinet om te weten in verband met het Coronacrisis is dat er geneesmiddelen bestaan die snel, veilig, goed en goedkoop de pandemie van het virus bestrijden.

En dat het RIVM waaronder begrepen Jaap van Dissel de burgers onrechtmatig afhoudt van deze geneesmiddelen. Het RIVM wordt daarbij geholpen door de grote groep aan Mainstream journalisten en hun media, de leden van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Bovendien moet het inmiddels ook Jaap van Dissel duidelijk zijn dat Sars-cov-2 een computervirus is. Het is voorspeld middels computermodellen en nog niet volgens de Gouden Standaard geïdentificeerd in de echte mensenwereld.

Dat de rechtspraak recent de vorderingen van Viruswaarheid heeft afgewezen in verband met de PCR-test betekent niet dat er geen sprake is van PCR-test-bedrog.  RIVM directeur Jaap van Dissel wentelt zich in leugens en bedrog en haalt daarmee het fundament onder de samenleving vandaan. Bovendien bewerkstelligt hij wantrouwen in het Kabinet, Parlement en autoriteiten anderszins. Door het onrechtmatige werk van het RIVM ontstaan er spanningen in de samenleving, komen bevolkingsgroepen tegenover elkaar te staan en is de basis gelegd voor intrinsiek conflictueuze tweedelingen.

08-12-2020

De misdrijven van Geert Wilders

by De Gewone Man — last modified 08-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Geert Wilders dient gezien te worden als dader van de aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waarbij de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld. Twee anderen zijn zwaargewond geraakt. Geert Wilders is daarbij geholpen door wijlen arabist Hans Jansen en Mainstream journalisten en hun media. Onder andere GeenStijl heeft het nog altijd over “eindelijk maakt FITNA slachtoffers”. Dat Geert Wilders nog vrij rondt loopt komt omdat onderdelen van de Staat der Nederlanden met terrorisme worden bedreigd om de Blonde Geit ongemoeid te laten.

De beweging die bedreigt om Geert Wilders straffeloos zijn gang te laten gaan is opgericht te Basel 1897 door de bekende Oostenrijkse journalist en atheist Theodor Herzl. Theodor Herzl is de held van Geert Wilders. En de man die de  final solution of the jewish question met treinen, deportaties, slavernij en kampen en al op de internationale agenda heeft gezet. De beweging van de held van Geert Wilders is de grote initiator van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Dat juist GeenStijl de grootste helper is van Geert Wilders wordt eenvoudig verklaard door het feit dat GS een product is van de Telegraaf.

Wie bij en tijdens de verkiezingen van 2021 de stem uitbrengt op Geert Wilders stemt op de man die de grote daders van het bombardement op Rotterdam als zijn helden ziet. Die stemt op de persoon die schuldig is aan aanslagen tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Een stem op Geert Wilders is een stem op de beweging die as we speak de volgende Holocaust voorbereidt. Een stem op Geert Wilders is een stem voor de man die bij en tijdens gewapend conflict in Moslimlanden zijn vrije meningsuiting bewust misbruikt om de gewapende en gewelddadige Jihad uit te lokken tot agressie tegen Nederland en bondgenoten.

Foto vmvklu.

06-12-2020

De verlosser leeft

by De Gewone Man — last modified 06-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Collectieve dyslectie zal eraan in de weg staan dat de Christenen in de Politiek niet zien en begrijpen dat Jezus Christus leeft en hij niet is gestorven voor de zonden van de mensheid. Het staat gewoon in de Bijbel. De Christenen zijn van zichzelf afhankelijk voor verlossing. Jezus Christus is helemaal niet gestorven blijkt objectief uit Het Woord. Hij leeft. Hij zit levend naast Gd in de Hemel. Of is ergens op aarde. Dat Jezus Christus na zijn zogenaamde dood gezien zou zijn in India is dus helemaal niet zo vreemd. Iedereen kan Hem dagelijks tegen het lijf lopen zonder Hem te herkennen.

In het algemeen zijn Christenen in de Politiek slecht in begrijpen van feiten. Alsof ze allemaal nog nooit naar school zijn geweest en gewoon niet weten wat optellen en aftrekken is.

Als voorbeeld omdat het aanspreekt: de torens van de Twin Towers zijn van STAAL de vliegtuigen van ALUMINIUM. Waarom zegt niemand in de Tweede Kamer gewoon wat de feiten zijn en dat het verschil in soortgelijke massa tussen deze metalen dermate groot is dat het officiële verhaal bij de beelden van die aanslagen domweg onmogelijk is. Technisch niet mogelijk zonder vooraf geplaatste zware explosieven op strategische locaties op de kern en in het fundament van de torens van de Twin Towers.
><br>Hoe vriendschappelijk is het bondgenootschap wanneer bondgenoten de feiten niet respecteren en als ware Free Riders, of beter gezegd, als ware uitvreters de terroristen behulpzaam zijn die de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 daadwerkelijk hebben gepleegd. De Christenheid, dat is de Christien in de Politiek, heeft daaraan maling omdat het in die aanslagen de Bijbels voorspelde Rapture herkent wat volgens de Hersenkronkels der Papen een voorbode is van de naderende verlossing die volgt op de Eind Tijd en dus de totale ondergang van de mensheid. Jezus Christus verlost alleen zij die hem volgen. En derhalve geloven wat de Bijbel zegt, dat hij niet is gestorven. Zoals in de Islam.

04-12-2020

Christenterroristen op kruistocht

by De Gewone Man — last modified 04-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse politiek is vergeven van de personen die zich doelbewust schuldig maken aan oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven. Ongeremd. Ook in het binnenland maken zij zich schuldig aan deze misdrijven. Zij noemen dit Kinderbescherming. Dat is eufemistisch taalgebruik. De politiek ambtsdragers die zich schuldig maken aan deze misdrijven kunnen op basis van de grondwet alleen door zichzelf worden vervolgd. Kenmerkend eigenschap van de terroristen in de Nederlandse politiek is Christendom.

Zogenaamde Christendom. De juiste term is Christenheid. De Nederlandse politiek is tot de nok afgeladen met Christenterroristen. Deze personen stellen en beweren dat zij militair moeten optreden in verband met Islamitisch terreur en voor de veiligheid, zoals bijvoorbeeld bij de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de oorlog in Irak. Dat deze aanslagen meer weg hebben van de door de Christenheid gedroomde Rapture in plaats van een aanslag van plofmoslims blijkt uit het feit dat de Christenterroristen de natuurkunde-feiten weigeren te respecteren die objectief bewijzen dat het officiële verhaal bij de beelden van die aanslag gewoonweg niet kan. Technisch onmogelijk.
><br>Dan natuurlijk de oorlog zonder geldige reden in Irak. Het zijn allemaal Christenen die aan deze oorlog deelnemen. En die het zijn gestart. Christenen. Het zijn Christenen die besloten hebben tot dat terrorisme. Het zijn Christenen die in Irak genocide plegen met massa vernietigingswapens. Niet alleen Irak. Ook in Afghanistan. En Syrië. En Libië. In Libië is slavernij weer normaal omdat Christelijke politiek ambtsdragers besloten tot de moord op de hoofd van deze bevriende Staat. Dan de Kinderbescherming. Staat ook bol van de Christenen. De Kinderbescherming is de grootste kindermisbruiker in Nederland. Rooft en misbruikt kinderen voor geld en laat ze gedwongen verdwijnen.
><br>Vervolgens Corona. De verantwoordelijke minister is Christen van het CDA. Van huis uit onderwijzer. Met zijn beruchte Kwakzalver-motie legt hij het fundament voor binnenlandse genocide. Bewust houdt hij burgers af van geneesmiddelen die snel, veilig en goedkoop de pandemie van het virus bestrijden. In het voordeel van industriële belangen. Industriële genocide in Europa heeft zich 75 jaar geleden voor het laatst plaatsgehad. Ook toen werd er nauwe samen gewerkd met Christenen. Nog verder terug in de tijd stonden Christenen aan de basis van inquisitie en heksenjacht. Christenen bezitten een lange geschiedenis van excessief op mensen gericht geweld. En pretenderen morele superioriteit. Hun werk verraadt een kwaadaardige vorm van Satanisme.

02-12-2020

Mordechay Krispijn gecontroleerde oppositie

by De Gewone Man — last modified 02-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Hilfe! Mordechay Krispijn van Viruswaarheid gaat de politiek in voor de partij waarvan zijn vrouwtje de voorzitter is. Nu vindt hij het tijd. Niet vreemd want Bas Philippini is tweede man en straks gaat die er met zijn prooi vandoor. Vrij en Sociaal heet zijn partij. Laat ze links liggen. Die kwasten verraden iedereen al vanaf het begin van de crisis. Eindeloos veel rechtszaken die ze doelbewust verliezen en waarbij ze het kennelijk opzettelijk moeilijk maken voor anderen om de pandemie van het virus te bezweren.

De hele club van Viruswaarheid die nu via Vrij en Sociaal aan de verkiezingen deelneemt heeft het steeds over de feiten die niet belangrijk zijn. De mondkapjes. De anderhalve meter. Het recht om een feestje te vieren.

Het enige wat echt van belang is in verband met Corona is dat er gewoon goedkope goedwerkende geneesmiddelen bestaan die 15 Euro kosten per kuur en vrijwel 100% kans geven op genezing binnen vijf dagen. Die vaccins zijn helemaal niet nodig. Op de IC liggen ook niet. Die hele viruswaanzinnige club communiceert dat geen enkele keer. Zo nu en dan wordt het terloops genoemd. En het betrekt de huisarts die het recept heeft in een kort geding tegen YouTube wat wordt verloren waardoor het verhaal over de succesvolle veilige en goedkope geneesmiddelen onvoldoende de wereld in wordt geholpen.

De lieden van Viruswaarheid zijn vanaf het begin op de hoogte gebracht van wat er speelt allemaal en dat het verstandig is een bepaalde professionele werkwijze te kiezen omdat de vorm waarmee georganiseerde misdaad bij de Overheid bestreden wordt dwingend is. Die jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid kan dat allemaal weten want hij is cum laude afgestudeerd op strafrecht. Viruswaarheid wil de waarheid niet vertellen omdat ze denken dat het publiek het niet aankan. Hebben ze letterlijk gezegd. Meerdere keren. Viruswaarheid heeft niks anders gedaan dan de oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus uitstellen. Die Mordechay Krispijn houdt ook al bijna een jaar lang steeds het zelfde ingestudeerde NLP verkoop praatje wanneer hij kritiek krijgt op zijn gepruts. Die Morry vindt dat hij het in de politiek heel wat beter zal doen dan andere Kamerleden. De man bakt er nu al niks van. Hij heeft helemaal niks bereikt.

30-11-2020

De vergissing van Lodewijk Asscher

by De Gewone Man — last modified 30-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

In de hal van de Rechtbank Amsterdam bij en tijdens een pauze van de eerste strafzaak tegen politicus Geert Wilders oreerde Martin Bosma dat Adolf Hitler socialist was. Daarmee suggererend dat de Jodenhaat van links komt. De overgrootvader van Lodewijk Asscher was Abraham Asscher. Samen met David Cohen was hij in 1933 oprichter van Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen. In 1941 waren zij de voortzetters van de Joodse Raad. De geschiedenisboekjes leren dat zij zo een instrument werden van de Duitsers in de deportatie van tienduizenden Joodse Nederlanders.

De feiten zijn dat de Duitse bezetter het instrument was in handen van de beweging der Zionisten waarvan tot op de dag van vandaag de belangen worden gediend door bestuurder Lodewijk Asscher en zijn PvdA.

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging is op een aantal relevante punten fundamenteel anders dan wordt onderwezen in Nederland. De Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging is het werk van de Zionisten. Asscher en Cohen waren daarmee bekend. De Zionisten bij monde van Henri Edersheim, de voorzitter den Nederlandschen Zionisten Bond,  predikten al in 1914 dat zij strijden tegen assimilatie van Joden. En in 1896 heeft de grote Zionistische leider Theodor Herzl zijn visie op de Endlösung gepubliceerd.

Dat de kijk van de Zionisten op de Joden de leidraad is voor de Nazi’s houdt Lodewijk Asscher bewust achter zijn ellebogen. David Cohen was nota bene actief in de Nederlandse Zionistische bond. Joden zijn handhavers van de Drie Eden. Altijd geweest. Assimilerende Joden zijn consequent beschermd. Duitsland hield van de 'Ebenbürtig Juden'. Lodewijk Asscher is jurist. Ooit was hij knappe kop bij het IVIR. Juist hij dient te weten dat Joden en Zionisten verschillen als dag en nacht. Juist Lodewijk Asscher dient iedereen te onderwijzen in het feit dat handhaving van de Drie Eden elementair is voor een veilig en vredig Joods volksbestaan. En dat in het Jodendom geen Joodse Staat bestaat. En dat Joden in de Diaspora leven. En dat Palestina, Heilig is voor de Joden.

28-11-2020

Thierry Baudet en Adolf Eichmann

by De Gewone Man — last modified 28-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Er is een foto van Thierry Baudet die associaties wekt met Adolf Eichmann bij en tijdens zijn proces in Jeruzalem. Thierry Baudet en Adolf Eichmann hebben met elkaar gemeen dat zij dezelfde persoon als held bewonderen. Net als Thierry Baudet was Adolf Eichmann volger van de Zionisten. Thierry Baudet kan dit weten want hij is geschiedkundige. De feiten blijken uit de documenten die worden bewaard in de bibliotheken van de faculteiten die hij heeft moeten studeren om zijn diploma’s te behalen. Thierry Baudet weet heel precies hoe het zit met de Zionisten en hun Jodenvervolging. Hij neemt kennelijk bewust deel.

Ook Adolf Eichmann was goed gekleed. Adolf Eichmann sprak Hebreeuws. In Jeruzalem 1961 is hij geëxecuteerd door zijn vrienden en bondgenoten die daarmee hun collectieve schuld aan de Jodenvervolging verhelen.

De idee van de deportatie van Joden middels veewagons en hun slavernij komt van journalist Theodor Herzl die met zijn publicatie ‘a Solution to the Jewisch Question’ in 1896 de Endlösung op de politieke agenda heeft gezet. Bovendien is journalist Theodor Herzl schrijver van ‘Der Ewige Jude’. 

De Holocausteducatie wereldwijd staat bol van het terrorisme gerelateerde bedrog gepleegd door Mainstream journalisten en hun media. De beweging die statelijk en militair acterend de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust bewerkstelligd heeft, wordt en werd geleid en gemanaged door journalisten. Bovendien is de prominente journalist Theodor Herzl de oprichter.

Thierry Baudet met zijn boreale ambities heeft hiervan weet waardoor zijn antisemitisme hem extra wordt nagedragen. Zijn trappenhuizen staan vol met boeken. De publicaties waarin de Zionistische leiders persoonlijk objectief bewijzen dat zij en niemand anders dan zij de grote voortrekkers zijn van de Endlösung en de Holocaust van 1940-1945 deelt hij niet met het grote publiek.

Thierry Baudet zwijgt over wat hij weet en behoort te weten en dient mee te delen aan het publiek. Daarom imponeert Thierry Baudet als een tegenwoordige leider van de statelijk en miltair acterende beweging die is opgericht te Basel 1897 met het oorlogdoel wereldmacht om te wentelen en slavernij her in te voeren en de finale Holocaust ten uitvoer te leggen om de Eerste Prins der Zionisten te Jeruzalem te kunnen laten kronen tot Koning van alle Joden.

Foto Elekes Andor

26-11-2020

Alle Kamerleden wieberen

by De Gewone Man — last modified 26-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Nu Thierry Baudet van Forum voor Democratie wordt onttroond door een Dikke Mevrouw In Burka is het tijd voor alle Kamerleden om te wieberen. Gewoon alle leden van de Tweede Kamer vervangen bij en tijdens aanstaande verkiezingen met nieuwe gezichten. De Tweede Kamer imponeert sinds Paars als een terroristische organisatie. Dat de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de politiek ambtsdragers in Moslimlanden door de Hoge Raad als ambtsmisdrijven worden beschouwd betekent niet dat deze misdaden niet zijn gepleegd. Het is niet alleen geweld in het buitenland. Ook maken Kamerleden zich schuldig aan binnenlandse agressie.

Door ziende blind en horende doof te blijven in verband met de georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg en de Kinderbescherming, en het Cornabedrog zonder omhaal te accepteren terwijl de bewuste misleiding door het OMT en RIVM evident is, maken de leden van de Tweede Kamer zich schuldig aan menschenroof en binnenlandse internationale misdrijven.

Het kan dan best zo zijn dat betrokkenen louter met consent van henzelf strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, alleen dat staat er niet aan in de weg dat de ambtslieden collectief en individueel fatsoenlijkheidshalve vrijwillig het bijltje erbij neerleggen.

Het kan namelijk ook anders. De onderscheidenlijke politieke partijen zijn de leveranciers van de bewindslieden en Kamerleden die voortgaand ernstig wanpresteren. Inzoomend op de zogenaamd Christelijke partijen die het voortouw nemen in verband met internationaal terrorisme en oorlogsmisdaden in Moslimlanden, leert dat de doelstellingen van deze partijen juist de Eindtijd dichterbij brengen met Armageddon en de Apocalyps. En dat alle partijen eigenlijk zwaar antisemitisch zijn. Politieke partijen hebben er meer van weg een schakel te zijn tussen de onderwereld en de georganiseerde misdaad bij de Overheid dan wat anders. Ook lokale overheden zijn hiermee besmet. Bewijst Annabel Nanninga van FvD.

24-11-2020

Nederlandse politiek extreem antisemitisch

by De Gewone Man — last modified 24-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse politiek kent in ieder geval een lijstduwer en een lijsttrekker die de grote initiator van de Holocaust als held zien. Dit zijn Thierry Baudet van Forum voor Democratie. En Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid. Gezien de hang van het Nederlands bestuur naar het Zionisme is de hele politiek van links tot rechts vergeven van de antisemieten. Het brisante aan het geheel is dat de Nederlandse politiek ook historici in het midden heeft waaronder begrepen premier Mark Rutte en oppositieleider Thierry Baudet. Het is eenvoudig wat betreft antisemitisme: Joden zijn per definitie anti-Zionistisch.

De bedoelde held van Thierry Baudet en Geert Wilders is een bekende Oostenrijkse journalist die te Basel 1897 de statelijk en militair acterende beweging heeft opgericht die de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd. Zowel Thierry Baudet als Geert Wilders en minister-president Mark Rutte zijn hiermee bekend.

Het is moeilijk voor te stellen dat Thierry Baudet en Geert Wilders niet weten wie zij als held kiezen. En Mark Rutte is net als Thierry Baudet geschiedkundige. De officiële originele documenten die objectief bewijzen dat de held van Thierry Baudet en Geert Wilders de Endlösung inclusief Holocaust heeft bedacht, staan gewoon op de plank in de bibliotheken van de faculteiten geschiedenis van de Universiteiten in Nederland.

Bovendien zijn er Universiteiten die de documenten al eeuwen geleden online hebben gezet op internet. Bovendien is er een website gemaakt speciaal ten behoeve van het Holocaustonderwijs in Nederland om iedereen bij te spijkeren in verband met de feiten en omstandigheden die iedereen bewust wordt onthouden in het door de Overheid geregisseerde onderwijs in Nederland. De Holocaust is zo goed geslaagd in Nederland omdat de Zionisten in Nederland zo goed hebben samengewerkt met de Mainstream journalistiek en media. En het bestuur. Ook vandaag zijn het Zionisten die de Politie en de Rechtspraak en Defensie en bestuur trainen in wat normaal is. Nederland bewijst met zijn Israëlpolitiek zuiver antisemitische doelen te dienen.

20-11-2020

Thierry Baudet kluns of gevaarlijk

by De Gewone Man — last modified 20-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Thierry Baudet heeft ontegenzeggelijk talenten. Anders was hij niet de leider van Forum voor Democratie. Hij heeft de looks. Spreekt zijn talen. En hij heeft geschiedenis en rechten gestudeerd. Hij is zelfs dr. Dit betekent dat hij meer heeft gestudeerd dan de gemiddelde academicus. Bovendien speelt hij piano. Onlangs is een video met inbreng in de 2e Kamer van Wybren van Haga over mondkapjes, verwijderd van YouTube. Thierry Baudet verontwaardigd. En roept iedereen op hem te stemmen want hij wil “een anti-censuurwet voor behoud vrije internet”. Had Thierry Baudet echt geschiedenis gestudeerd en niet herkauwd wat hem is voorgeschoteld dan had hij begrepen wat er aan de hand is allemaal.

De Coronamaatregelen zijn het werk van de beweging van de held van Geert Wilders. Deze held is een atheistische journalist die te Basel 1897 de beweging heeft opgericht die de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd ten behoeve van oppermacht voor de vrienden van Big Tech. YouTube, Facebook, Twitter, de NOS, allemaal nemen ze bewust deel aan het opzettelijk stelselmatig bedriegen van burgers en bestuur in het belang van de beweging van de held van Geert Wilders. Deze journalist die is gestorven in 1904 was ook de held van Adolf Eichmann.

Historicus Thierry Baudet kan dit allemaal weten want de objectieve feiten blijken uit de authentieke documenten die worden bewaard in de bibliotheken van de faculteiten waar Thierry Baudet zijn doctoraal geschiedkunde met vlag en wimpel heeft gehaald. Het is een beetje vervelend allemaal voor bepaalde personen waarmee vooral juist de Joden worden bedoeld dat historicus Thierry Baudet met zijn pretenties de hele tijd zo verdomd weinig historisch besef bezit. Of Baudet bezit dit besef wel en zwijgt bewust over wat gezegd moet worden over de helden van Geert Wilders in relatie tot de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en de Coronamaatregelen.

16-11-2020

Doodstraf voor SGP

by De Gewone Man — last modified 16-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Best gek dat een partij waarvan de leden de grootste kans maken op de doodstraf in verband met hun oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Irak, pleit voor herinvoering van de doodstraf. Op de ene of andere manier lijkt de Christenheid te veronderstellen dat het moralistisch en anderszins ver verheven staat boven de Maffia. Dat is niet het geval. Leden van de zogenaamd Christelijke partijen in Nederland begaan de zwaarste misdrijven denkbaar, misbruik makend van macht gelegenheid en middelen. Strak in het pak, de haartjes netjes gekamd en ABN articulerend vergast de Christenheid de mensheid op de hel op aarde.

De Eind Tijd en de Apocalyps zijn de natte droom van zogenaamde Christenen in de politiek. Deze wappies geloven dat er een periode bestaan zal waarin het heel erg slecht gaat met alles en iedereen en dat daarna De Verlosser verschijnt en het goed wordt gescheiden van het kwaad. De mafkezen van de Christenheid geloven ook dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven. Stelt u zich eens voor. Jezus Christus is de Zoon van Gd. Geofferd door Hem om ons te verlossen van onze zonden. Kennelijk is Onze Lieve Heer op het achterhoofd gevallen. Wie offert nou zijn zoon om anderen van hun zonden te verlossen.

Het toeval wil dat in de Bijbel de Profeet Jezus Christus verwijzend naar Jona voorspelt dat hij niet zal sterven. Met voorspellingen van Profeten in de Bijbel is het aldus gesteld dat deze uitkomen. Altijd. Na zijn zogenaamde dood verschijnt Jezus Christus in vlees en bloed voor zijn volgers die verschrikt van angst en vrees denken een geest te zien. Deze volgers zijn de Apostelen die door de Christenheid worden nagepraat terwijl de echte Christen naar de Profeten luistert en hen volgt. Het staat woordelijk in de Bijbel dat het geloof van de SGP geen enkele grondslag heeft in Het Woord. De leden van de SGP zijn bij hun partij het slechtst af.

14-11-2020

Aandacht voor Geert Wilders

by De Gewone Man — last modified 14-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het is tijd aandacht te hebben voor Geert Wilders. Geert Wilders is niet wat hij zegt. Hij heeft twee helden die hij nadrukkelijk noemt bij en tijdens bepaalde gelegenheden. Dat zijn de journalisten Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky. Theodor Herzl wordt gezien als de founding father van Israël en is het creatieve brein van de Endlösung. Ze’ev Jabotinsky was tot 1940 militair leider van de door Herzl te Basel in 1897 opgerichte statelijk acterende beweging. Ze’ev Jabotinsky is de schrijver van het boek the War And The Jews.

Theodor Herzl heeft in zijn dagboeken gedetailleerd zijn voorbereidingen genoteerd die hij heeft getroffen voor het laten plaatsvinden van de Holocaust. Uit die dagboeken blijkt dat Theodor Herzl zichzelf geweldig vindt in verband met zijn idee voor de Endlösung. En dat hij toen wist dat het ongeveer een jaar of veertig zou duren voordat de rest er zich van bewust werd. De Telegraaf wist al in 1922 van de plannen want toen zijn de opschrift gestelde voorbereidingen op de Holocaust bij en tijdens een feestelijke gelegenheid in et Amsterdamse Concertgebouw aan betrokken Telegraafmedewerker overgedragen.

De helden van Wilders zijn de grote enablers, de initiators van de Holocaust. Dat plaats het werk van Geert Wilders in iets ander daglicht dan uit de reguliere journalistiek kan blijken. Niet verwonderlijk want de beweging van de helden van Geert Wilders is een beweging van journalisten en hun media die het doel bezit wereldmacht om te wentelen en in handen te geven van the Doge van de beweging van de held van Geert Wilders. Dat is de leider van een syndicaat van industriëlen die tevens de grote UBO van de Holocaust is.

10-11-2020

Stem Mark Rutte

by De Gewone Man — last modified 10-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Fijn dat minister-president Mark Rutte nog eens vier jaar minister-president wil zijn. Er is niemand meer geschikt voor die baan dan hij. Hij heeft ervaring. Ook in Europa. Iedereen kent hem. En hij maakt de minst slechte indruk. Van al het andere waarop kan worden gestemd gaat geen positieve toekomstverwachting uit. Met Mark Rutte komen we tenminste ergens, als dat überhaupt nog kan. Elke andere kandidaat zal minder resultaat leveren dan Mark Rutte. Mark Rutte is de top van de top als het gaat om minister-presidenten.

Niemand is beter equipped dan Mark Rutte. Jammer dat hij van de VVD is en geen ministerraad kan formeren met allemaal Mark Ruttes. Natuurlijk maakt Mark Rutte ook fouten. Niemand is perfect. Met Corona bijvoorbeeld. De Coronamaatregelen slaan nergens op. Mark Rutte wordt bedrogen ten behoeve van maatschappelijke verandering. Ook de Great Reset genoemd. Mark Rutte heeft dat niet in de gaten omdat de reguliere media en journalistiek doelbewust deelnemen aan dit bedrog. Mark Rutte is historicus. Hij had beter kunnen weten als hij in het verleden in zijn onderwijs niet ook al was bedrogen in verband met de geschiedenis.

Mark Rutte als minister-president lijdt aan het bedrog van de terreurbeweging van journalisten en hun media die is opgericht te Basel 1897 om de democratie omver te werpen en wereldmacht te vestigen voor bepaalde industriëlen. Zij hebben in der tijd daarvoor een statelijk acterende vereniging opgericht die tot op de dag van vandaag de agenda van de geopolitiek bepaalt. Deze club is ter complete realisatie van de ideeën van de founding father uit 1895, schuldig aan de Coronamaatregelen. Om de mensheid te kerstenen, onderwerpen, muilkorven en vergaande beperkingen op vrije meningsuiting door te voeren. Dat de overheid bepaalt hoeveel mensen iemand thuis ontvangt is vooral een beperking van het vermogen van de bevolking om met elkaar in ontspannen privé sfeer van gedachte te wisselen over Corona. En de maatregelen van Mark Rutte.

08-11-2020

Jammer van Sébas Diekstra

by De Gewone Man — last modified 08-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Advocaat Sébas Diekstra gaat de politiek in omdat hij het niet langer kan aanzien. Sébas Diekstra denkt dat hij namens Code Oranje verschil kan maken. Not. Bijvoorbeeld “de ernstig tekortschietende jeugdzorg”. Dat wil Sébas Diekstra voorleggen aan een parlementaire enquête terwijl dit een kwestie is voor de strafrechter zoals het hoort bij internationale misdrijven en mensenhandel. Sébas Diekstra kan het verschil maken door advocaat te blijven en de kinderbeschermers het vuur aan de schenen leggen op basis van de objectieve feiten en omstandigheden die gewoon op straat liggen. Hij kiest voor de politiek om een doel te bereiken waarmee de georganiseerde misdaad in de kinderbescherming juist een dienst wordt of kan worden bewezen.

Sébas Diekstra is beroepsmilitair geweest. Hij is zelfs reserveofficier binnen de krijgsmacht. Er zijn meer advocaten met zo’n dubbelrol. Geen van hen treedt op namens de slachtoffers van de aanslag in Afghanistan terwijl de daders in Nederland verblijvende Nederlanders zijn.

Welk verschil denkt Sébas Diekstra te maken. In de politiek als vertegenwoordiger van Code Oranje is het moeilijk de wereld te veranderen zonder absolute meerderheid. Hoeveel zetels zal Code Oranje krijgen? Twee? Is dat voldoende voor een parlementaire enquête naar “de ernstig tekortschietende jeugdzorg”. Let wel, het gaat Sébas Diekstra om de wachtlijsten en zo. Het is beter de Officier van Justitie goed gedocumenteerd te informeren en aan te zetten tot stafvervolging dan de politiek de kans te geven het eigen falen via een enquête uitgevoerd door politici te maskeren.

Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad is een keer met feiten onderbouwd uitgelegd en toegelicht hoe het zit allemaal. Journalist Chris Klomp gedraagt zich liever als Gewillige Beul die wegkijkt van de misstanden en de slachtoffers recht in het gezicht uitlacht, dan dat hij laat zien gevoel te bezitten voor urgentie en journalistieke verantwoordelijkheid. Sébas Diekstra is de slachtofferadvocaat waarbij het de vraag is of hij er goed aan doet een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen. Zijn werk als advocaat tegenover de onafhankelijke rechtspraak zou wel eens relevanter kunnen zijn.

06-11-2020

Dump D’66

by De Gewone Man — last modified 06-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Begin niet aan D’66. De D staat voor DICTATUUR. Minister Kajsa Ollongren is een voorbeeld waaraan men zich beter niet spiegelt. Haar naam doet denken aan een baltsende kalkoen. Ze is van adel. En ze gedraagt zich daar naar. Elitair en met de kennelijke wil van Nederland een aristocratie te maken. Rampzalig. Typisch een vrouw waarbij alle vooroordelen over blond en het aanrecht spontaan in gedachte opkomen. Niet weldenkend. Hooghartig. En met geen enkele relevante kennis in verband met basisfeiten. Ze snapt het gewoon niet of ze is levensgevaarlijk.

Er is een blad verschenen. In een oplage van een miljoen. Dit blad hoort volgens de minister thuis in het rijtje met de Fabeltjeskrant. In dat blad staat het verhaal verteld van de kunstmatige pandemie van het virus Sars-cov-2. Er bestaat helemaal geen bewijs van het bestaan van Sars-cov-2. Er is geen enkele publicatie op aarde waaruit kan blijken dat het virus Sars-cov-2 schuldig is aan Covid19. Sars is een syndroom. De longontsteking bij het zogenaamde Coronavirus wordt veroorzaakt door CO-FACTOREN. Dat is ook met AIDS aan de hand. AIDS is ook een SYNDROOM. Dat kan niet worden veroorzaakt door een VIRUS. Informatie is tegenwoordig heel makkelijk te vinden door internet.

Iedereen met een vraag over bijvoorbeeld virologie kan op internet de basis vinden en ook de uitgebreidere wetenschap. Virologie studeren is nog nooit zo makkelijk geweest. We kunnen het allemaal. Die mevrouw Marjon Koopman van het OMT die zo makkelijk wordt geloofd door minister Kalkoen bewijst in haar publicaties dat de werkwijze voor bestrijding van de pandemie is gebaseerd op synthetisch RNA. Omdat er geen biologisch RNA beschikbaar is. Wat niks anders betekent dan dat er geen bewijs bestaat van het fysieke virus Sars-cov-2. Als het DNA of RNA van een virus er niet is in biologisch vorm dan is er geen objectief bewijs van dat iets in de natuur of dan is dit iets door mensen gemaakt.

De waarheid mag worden verkocht van de minister, alleen niet als serieuze informatie waarvan iedereen beter kennis neemt. Katja Ollongren is lesbisch. Haar vrouw schijnt de producer te zijn van Arjen Lubach van de VPRO. Ook zo'n vrijzinnig figuur. Daarom dat deze knaap zo makkelijk de flauwekul van de minister verkoopt als waarheid. De reguliere journalistiek en media is een parasitaire beroepsgroep vol leugenaars, provocateurs en antisemieten. De minister balst de vrouwtjes in de top van het bestuur op weg naar de omverwerping van de Democratie. Een wereld met vrouwen in het bestuur is er helemaal niet beter af dan de door de boze blanke witte man geleidde samenleving.

04-11-2020

Held Thierry Baudet initiator Endlösung

by De Gewone Man — last modified 04-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Onder andere advocaat Sidney Smeets van Spong advocaten maakt zich in de sociale media druk om het vermeende rechts-extremisme van Forum voor Democratie. Nummer zeven op de lijst is ene Frederik Jansen die de Holocaust zou ontkennen en enthousiast zou zijn over het economische beleid van de Nazi’s. FvD steunt Israël en maakt zich zorgen om het toenemend antisemitisme in Europa. Thierry Baudet is historicus. Dat is een geschiedkundige. Iemand die kennis bezit van het verleden.

 In het verleden hebben zich feiten en omstandigheden voorgedaan waarvan meeste mensen stellen en beweren dat ze het nooit meer willen. Dit gaat dan over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Deze vervolging wordt ook Holocaust of Shoah genoemd. In de bibliotheken van de faculteiten geschiedenis in Nederland, de wereld en Europa staan documenten waaruit in een oogopslag blijkt dat de held van Thierry Baudet de man is die de Endlösung heeft bedacht. Meeste mensen denken dat Hitler of Eichmann of een van die andere engnekken op de idee is gekomen de Joden uit te roeien. Zij waren de Bereidwillige Beulen.

De Holocaust is de idee van en voorbereid door journalisten en hun media. Zoals de Telegraaf. En andere prominente kranten in de wereld. Al in 1900 wist deze beweging dat het zes miljoen Joden zou offeren voor land in Palestina. De personen die zich bewust schuldig hebben gemaakt aan het voorbereiden van de Holocaust hebben hun wandelgangen en doelstellingen gedetailleerd genoteerd en gepubliceerd. De idee voor de Holocaust en de bijpassende bedreigingen dat wie zich verzet op bruut geweld kan rekenen zijn al in 1922 schriftelijk onder synagoges verspreid door de Zionisten. De letters ZI in de tekens NAZI staan voor Zionisme. De Nazi’s zijn de fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten.

De bewijzen daarvan worden opzettelijk onder de pet gehouden door geschiedkundigen en journalisten en hun media, en daardoor weet niemand dat de beweging van de held van Thierry Baudet vandaag waar iedereen bij staat de volgende Holocaust voorbereidt die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Thierry Baudet heeft geleerd met een lage stem te praten als hij het publiek meedeelt dat zijn partij Israël steunt. De Joden hebben een andere relatie met Israël. Als eerste voelen de Joden zich aangesproken als iemand het over Israël heeft want Israël is sinds oudsher (5.500+ jaar) de naam van de Joden. Met Israël worden de Joodsche menschen bedoeld. Israël is het door Gd gegeven onderscheidingsteken van de Joden. Zij die daarmee een Natie of land onderscheiden zijn gettomanager! Als tweede is Palestina heilig voor de Joden.

Wat betreft de Holocaust is het zeer ongepast de Holocaust een Holocaust te noemen. Dit betekent namelijk dat de Joden zich vrijwillig hebben geofferd in de gaskamers van de kampen van de onderneming van de patroon van de held van Thierry Baudet. Dit is moeilijk voor te stellen. De Joden zijn gedwongen. Ze wilde helemaal niet. Daarom ook dat de Joden de tekens Shoah gebruiken om die catastrofe aan te duiden. Dan wat betreft de aantallen. De Zionisten en hun media hebben exact zes miljoen Joden willen offeren. Daarom ook de nauwkeurige registraties. Zes miljoen is in ogen van sommige psychopaten het perfecte getal.

Iedereen wordt helemaal de moeder bedrogen in verband met de Holocaust. Dit is bedoeld om de voorbereidingen op de volgende Holocaust ongestoord te laten plaatsvinden. Zoals de verkiezing van Thierry Baudet. Of de Coronacrisis. Omdat Thierry Baudet een onvoldoende verdient voor geschiedenis en zich toch historicus noemt zien en begrijpen meeste mensen niet dat de Coronacrisis onderdeel is van de voorbereidingen op de volgende Holocaust. En dat er in verband met het Coronavirus en Covid net zulke zieke streken worden uitgehaald als door doctor Mengele in Auschwitz!

02-11-2020

Vrij en Sociaal Nederland laat u barsten

by De Gewone Man — last modified 02-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Vrij en Sociaal Nederland is een spin-off van Viruswaarheid, voorheen Viruswaanzin. Met in de hoofdrol Anna Zeven en Bas Filippini. Viruswaarheid beweerde steeds dat het niet aan politiek doet. Dat is te zien. De frontvrouw en vriendin van frontman Mordechay Krispijn van de Viruswappies met zijn mooie Joodse naam is nu bestuursvoorzitter van Vrij en Sociaal Nederland en staat als nummer twee op de lijst. Stem niet op Vrij en Sociaal Nederland. De deelnemers aan deze partij hebben u al laten vallen als een baksteen in verband met de pandemie van het Coronavirus.

Anna Zeven was het meisje wat onnavolgbaar de Zoom video’s van Viruswaarheid aan elkaar praatte en de kijkers hun zegje liet doen. Viruswaarheid en dus Anna Zeven beweren dat ze een oplossing willen voor de Coronaatregelen. Daarom dat Viruswaarheid een klein kapitaal bij elkaar heeft gesprokkeld van donateurs om te procederen en acties uit te voeren. Zoals iedereen weet heeft Viruswaarheid talloze rechtszaken gevoerd en die allemaal voorspelbaar verloren. Daarmee heeft Viruswaarheid en dus Anna Zeven de oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus geen millimeter dichterbij gebracht. Terwijl het ook anders had gekund.

Viruswaarheid en dus Anna Zeven laten steeds slachtoffers van de Coronacrisis aan het woord. En ze laten na nadrukkelijk en herhaaldelijk te benoemen dat het Zelenko-protocol en de adviezen van huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid9.nl de oplossing zijn voor de bestrijding van de pandemie van het virus. Viruswaarheid en dus Anna Zeven hebben het daarover steeds niet. De rechtszaken die het heeft gevoerd rond de gezondheidsadviezen van huisarts Rob Elens waren tegen YouTube en Facebook en hebben bevestigd dat de mening van huisarts Rob Elens mag worden gecensureerd.

Viruswaarheid en dus Anna Zeven heeft geen enkele zaak gevoerd over het eenvoudige feit dat de Coronamaatrefelen onrechtmatig zijn omdat de burgerbevolking wordt afgehouden van de geneesmiddelen die het virus doeltreffend bestrijden. Er bestaan gewoon geneesmiddelen tegen het Cornavirus. Daarover heet Viruswaarheid het slechts sporadisch terwijl dat juist de kern is van de kwestie. Het enige wat van belang is in verband met het Coronavirus en de maatregelen is dat er goed werkende veilige en goedkope geneesmiddelen bestaan die niet verboden zijn en waar huisartsen toegang toe hebben en die gewoon elke dag bij iedereen met Covid-klachten kunnen worden ingezet waardoor de Coronaatregelen onnodig zijn.

Anna Zeven heeft het er niet over terwijl ze wel beroepshalve voedingsadviezen af voordat ze besloot de politiek in te gaan. Zowel Anna Zeven als Mordechay Krispijn als de anderen van Viruswaarheid is gedetailleerd geïnformeerd over hoe zij de burgerbevolking van dienst kunnen zijn en ze weigeren keer op keer die feiten te benoemen en die maatregelen te nemen die het belangrijkst zijn. Daarmee laat Anna Zeven zien geen prioriteiten te kunnen stellen en dat ze niet in staat is hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Alles bij elkaar genomen bevestigt Anna Zeven wat veel mensen zijn gaan denken namelijk dat ze deelneemt aan een vorm van gecontroleerde oppositie. Een stem op Vrij en Sociaal Nederland is een stem op de gevestigde politiek.