U bent hier: Home / Topics / TK 2021

TK 2021

30-10-2020

#BeterGEEN Ton van Haperen

by De Gewone Man — last modified 30-10-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Als gewone man is best even grinniken bij zoveel onnozelheid van Ton van Haperen van NLBeter die zich nota bene onderwijs-expert noemt. Deze expert wil dat kinderen weer wat leren op school. Wie is het die niets leert? In het onderwijs wordt kinderen verteld dat zwarte kracht bestaat en dat de wetten van Newton gelden en dat de soortelijke massa van aluminium veel kleiner is dan dat van staal. In de grote mensenwereld doet #NLBeter alsof het normaal is dat de Mainstream media en politiek nog altijd het officiële verhaal gelooft over de aanslagen in de VS 11 september 2001.

In het onderwijs krijgen kinderen ook het immuunsysteem te leren. Daarbij wordt de leerlingen onderwezen dat mensen in hun lichaam witte bloedlichaampjes hebben die als een heus leger ongewenste indringers zoals virussen bestrijden.

In de grote mensenwereld van #NLBeter zijn er experts die beweren dat wanneer zij met een PCR-test een stukje RNA hebben gevonden ze daarmee objectief bewijzen dat de personen bij wie dat is ontdekt zijn besmet met het virus Sars-cov-2. En ziek zijn.

Onderwijs-expert Ton van Haperen kan onmiddellijk zelf beginnen met onderwijzen door een site te beginnen en daarop zijn kennis te delen met de rest van de wereld. Nee, meneer wil de regie. De onderwijs-expert van #NLbeter weet het allemaal veel beter dan de gewone man die eenvoudig aan de communicatie van #NLBeter ziet dat Nederland beter af is zonder Ton van Haperen. Stelt u zich eens voor zeg. Ton van Haperen is nu al niks zeggend. Moet hij dan in de politiek de regie hebben over wat kinderen leren op school? #BeterNIET!

28-10-2020

#BeterGEEN Esther van Fenema

by De Gewone Man — last modified 28-10-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Esther van Fenema is psychiater die meent dat ze de politiek in moet om de gezondheidszorg beter te maken. Psychiaters zijn ook artsen. Een psychiater is een gespecialiseerde arts. Na de artsenopleiding volgt de arts de opleiding tot psychiater. Esther van Fenema als psychiater ziet in de crisisdienst de gevolgen van Corona op mensen. En ze is niet in staat het publiek mee te delen dat a) het bestaan van het Coronavirus niet objectief is bewezen b) de werkwijze voor bestrijding van het virus is gebaseerd op synthetisch RNA/DNA en dat c) tegen Covid19-klachten gewoon geneesmiddelen zijn te krijgen bij de reguliere huisarts.

Niemand hoef bang te zijn voor het Coronavirus. Wees van voor Esther van Fenema en haar ambities. Esther van Fenema in al haar politiek opportunisme zet zelfs een lage stem op want ze heeft geleerd van antropologen dat daarmee indruk gemaakt kan worden bij en tijdens het betreden van de apenrots. Ze misleidt het publiek in verband met de werkelijkheid. Niet alleen wat betreft Corona vertelt arts en psychiater en wannabe politicus Ester van Fenema niet de waarheid.

Hiv en AIDS zelfde laken en pak. AIDS wordt niet veroorzaakt door Hiv. Bewijst de bekende wetenschapper Robert Gallo in Scienc 1984. Het bedrog met de PCR-test moet Esther van Fenema ook herkennen en dat doet ze niet. Dat imponeert als profiteren van het bedrog.

Of Esther van Fenema is ten enenmale ongeschikt voor ‘the job’. Esther van Fenema is gewoon de volgende in de rij die klaarstaat als politicus iedereen een poot uit te draaien. De kring van Esther van Fenema is groot voorstander van lockdown en traint het RIVM actief in leiderschap en verandering. Er is zo veel te vertellen over Esther van Fenema waarom niemand haar in de politiek moet willen als Kamerlid of minister of staats-secretaris. Of überhaupt als psychiater. Er zijn genoeg psychiaters op aarde die geen verknipte indruk maken. Esther van Fenema speelt ook viool. En ze is Joods. Zegt ze.

06-10-2020

CDA maakt alles kapot

by De Gewone Man — last modified 06-10-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het komt door de Christenheid van het CDA dat alles kapot gaat. De Christenheid gelooft dat de Verlossing een moment is na de Eindtijd. Dit is een niet fijne tijd met de Rapture, de Apocalyps, Armageddon, Laatste Dagen en zo. Niet Christelijke mensen ervaren deze tijd als extreem naar en onrechtvaardig. De Christenheid ziet de ellende als teken van de komst van de Verlosser dus zet de Christenheid door de maatschappij slopend en iedereen naar de afgrond dragend.

Christenheid is niet hetzelfde als Christendom. Net als Zionisme niet hetzelfde is als Jodendom. Christenen zijn volgers van Jezus Christus en geloven in zijn eeuwig leven omdat Hij volmaakt is en Hij in de Bijbel objectief en onbevooroordeeld bewijs levert van het feit dat de Profeet niet is overleden bij en tijdens Zijn executie door de Romeinen zo’n 2000 jaar geleden. Jezus Christus is niet overleden. Hij zit levend naast Gd in de Hemel of hij leeft ergens op aarde als man van midden dertig zonder vrienden en altijd op pad. 

Uit de Bijbel blijkt duidelijk dat het op grond daarvan Christenen niet is toegestaan deel te nemen aan politiek. Politiek en oorlogvoeren en dat soort zaken zijn verboden voor Christenen blijkt uit de Bijbel. Als de Christenheid van het CDA en de andere zogenaamd Christelijke partijen gewoon Jezus volgt en niet als een dwaas achter Hugo de Jonge aanloopt kan het nog wat worden met Nederland. Hugo de Jonge is oorspronkelijk onderwijzer. En hij kan in de Bijbel niet eens zien dat Jezus leeft. Zo’n man moet het land leiden. 

Aan zijn aanpak van Corona moet iedereen kunnen zien en begrijpen dat deze minister louter Satan dient. Hoe anders moet zijn beleid begrepen worden. De geneesmiddelen die iedereen bevrijdt van de pandemie van het Coronavirus noemt hij kwakzalverij. En hij sluit op kosten van de belastingbetaler miljoenen contracten voor vaccinaties die mensen niet willen met het bedrijf van zijn broer en op de achtergrond een schilderij van zijn andere broer wat volgens sommige bronnen Auschwitz voorstelt, terwijl HCQ bijna gratis is met de vaccins vergeleken.

Foto Twitter Hugo de Jonge

17-09-2020

Satanisten besturen Nederland

by De Gewone Man — last modified 17-09-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Dat Nederland wordt bestuurd door Satanisten blijkt uit de Christenheid. Het zogenaamde Christendom in de Politiek. Gewoon naar de feiten kijken. Wat zijn Christenen? Christenen zijn personen die Profeet Jezus Christus volgen. Dit is juist wat de Christenheid niet doet. De Christenheid volgt de Apostelen. En laat de woorden van Jezus Christus links liggen. Dit blijkt uit het eenvoudige feit dat in de hele Bijbel geen spoor is te vinden van objectief bewijs van de dood van Jezus Christus. Het tegendeel is waar. Jezus is volmaakt. En leeft.

En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen - Lucas 24:37

De Bijbel bewijst in klare taal dat Jezus Christus voorspelde dat hij niet zou sterven verwijzend naar Jona in de Walvis. En dat hij niet is gestorven. Na de schijnexecutie verbleef hij drie dagen en drie nachten in het hart der aarde en verscheen hij in levende lijve als mens van vlees en bloed voor zijn volgers die verschikt van angst en vrees dachten een geest te zien.

Deze geestverschijning is de basis voor het geloof wat het Heiland heeft gesteld in de Duivel. Meeste mensen lezen de Bijbel niet. Meeste andere mensen begrijpen de Bijbel alleen volgens de visie van de Katholieke Kerk.

Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb - Lucas  24:39

De Bijbel lezend leert dat Mohammed al is voorzegd in Hooglied. Een keer wordt Hij Majesteitelijk genoemd in een tijd ver voordat de mensheid de Laatste Profeet leerde kennen. Ook Jezus Christus kijkt vooruit naar deze Profeet bewijst de Bijbel.

Het belangrijkste wat de Bijbel laat zien voor wat betreft de ontmaskering van de Satanisten in het Bestuur is de zogenaamde dood van Jezus Christus. In de Bijbel worden veel tot zeer veel personen ten tonele opgevoerd. Niet alles wat zij stellen en beweren dient serieus genomen te worden. Behalve natuurlijk bij de Profeten. Van Adam tot en met Mohammed.

Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde - Matheus 12:40

Wie de Bijbel studeert leert dat Gd een naam heeft. En Jehova heet. En dat Gd de Eerste Geest is. Die alles heeft gemaakt en bedacht. En mensen keuze vrijheid heeft gegeven. In het Paradijs is geen Christenheid. En geen Politiek.

Echte Christenen doen niet aan politiek omdat het net als de Kerk van Satan is.

Echte Christenen gaan ook niet naar de Kerk omdat de relatie met Onze Lieve Heer persoonlijk is. Gd houdt niet van Kerken, verafgoding en tovenaars.

Echte Christenen worden bestuurd door Jehova en Jezus Christus die thans levend naast Hem in de Hemel verblijft.

14-07-2020

Kies de Kwispelende Labrador

by De Gewone Man — last modified 14-07-2020 13:05
Opgeslagen onder:

De Kwispelende Labrador vraagt zich in het Algemeen Dagblad af of hij nog eens vijf jaar als premier en voorman van de VVD zou willen doorgaan. De Gewone Man adviseert iedereen bij de volgende verkiezingen op Mark Rutte te stemmen. In Nederland is niemand anders die dit werk beter doet dan hij.

Het CDA heeft geen kwaliteiten. En de rest is nog een grotere hoop ellende.  Natuurlijk, Mark Rutte doet dingen ook niet goed. En de VVD is net zo’n pruts partij als rest.

Van al het slechte waaruit kan worden gekozen is de Kwispelende Labrador de beste om op te stemmen. Wat dat betreft is het jammer dat Mark Rutte lid is van de VVD. En dat niet louter op de persoon kan worden gestemd.

Beweerd wordt dat Mark Rutte ‘enorm’ grote handen heeft. Iedereen weet wat wordt gezegd over mannen met grote handen. Die weten van aanpakken

Foto Alex van Eck

03-12-2016

Jan Dijkgraaf en GeenPeil

by De Gewone Man — last modified 03-12-2016 12:15
Opgeslagen onder:

Nu Jan Dijkgraaf zich namens GeenPeil verkiesbaar stelt voor de Tweede Kamer schaart hij zich ook achter het referendumbedrog en overige misdrijven van GeenPeil. Vorig jaar al is voor iedereen kenbaar bezwaar gemaakt tegen de uitslag van het Oekraïnereferendum omdat GeenPeil de verklaringen heeft laten afleggen op GeenPeil.nl en onbevoegd namens kiesgerechtigden zelf gedrukte ondersteuningsverklaringen inleverde.

De klacht bij de Raad van State is niet ontvankelijk verklaard. De klachten zijn inhoudelijk niet behandeld. Daarom is er aangifte gedaan tegen GeenPeil in verband met referendumbedrog. Het dossier ligt wegens complexiteit op het bureau van het functioneel parket. Het complexe onderdeel wellicht is dat het referendumbedrog van GeenPeil in samenhang gezien moet worden met een groot aantal andere misdrijven zoals betrokkenheid bij terrorisme en internationale misdrijven. Dat zijn de kwesties die middels klaagschriften bij het Hof aan de orde zijn gesteld. 

Jan Dijkgraaf was hoofdredacteur van opinieblad HP/de Tijd. HP/de Tijd heeft ook lacherig gereageerd op terroristenvangen.nl. HP/de Tijd, Elsevier, Telegraaf, GeenStijl, Volkskrant, Ad, Trouw. Het zijn allemaal journalistieke producties van personen die veelal zijn afgestudeerd aan een school voor de journalistiek. Journalistiek impliceert in ieder geval enige vorm van waarheidsvinding. Leugens verkondigen als journalist in veel gelezen uitgaven kan een misdrijf zijn. Journalisten die anno 2016 nog beweren dat de torens van de Twin Towers door de vliegtuigen zijn ingestort nemen deel aan deze misdrijven. 

In dat verband is het relevant dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust bedacht blijken te zijn door prominente journalisten en vooraanstaande schrijvers en dat zij zijn geholpen bij verspreiding van de plannen door journalisten van de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad en dat na de oorlog journalisten van juist deze werkgevers en de Zionisten jacht maken op personen met Joodse achtergrond die openbaren dat journalisten en Zionisten de initiatiefnemers zijn van de genocide van 1940-1945 op Joodse leden van de familie

Jan Dijkgraaf als vooraanstaand leugenjournalist van de Telegraaf-familie zal nu naar voorbeeld van de journalisten die de Holocaust bedacht hebben zijn sporen in de politiek nalaten en ambtelijk de voortbouwende Holocaust van de journalisten en Zionisten ondersteunen. Ook een aspect aan de Holocaust waar de Nederlandse leugenjournalistiek aan voorbij gaat is dat het geen voltooid misdrijf is. De journalisten en Zionisten die de Holocaust van 1940-1945 bedacht hebben zijn ook de kwartiermakers van de Holocaust die in de toekomst plaatsvindt om de wereld daadwerkelijk vrij te maken van Joden en de financiers van de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders wereldmacht te laten grijpen.