U bent hier: Home / Topics / TK 2023

TK 2023

25-09-2023

Geert Wilders deelnemer aanslagen 9/11

by De Gewone Man — last modified 25-09-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Politici zoals Geert Wilders die na 21 jaar en alles wat er is gepubliceerd nog altijd menen dat het officiële verhaal over de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 de waarheid is, zijn deelnemers aan die aanslagen. Het is gewoon uit het hoofd en op het oog uit te rekenen dat de mainstream versie van die gebeurtenis met geen mogelijkheid de waarheid kan zijn. Wet van behoud van energie, actie is tegenovergestelde reactie, soortelijke massa van staal en alluminium zijn allemaal vaststaande natuurkunde-feiten die objectief bewijzen dat wat politicus Thierry Baudet stelt en beweert over dat ‘event’ de waarheid is.

Geert Wilders deelnemer aanslagen 9/11  Geert Wilders kan ook gewoon even kijken op de website en het YouTube-kanaal van Architects & Engineers for 9/11 Truth. Architecten en Engineers zijn personen die dagelijks beroepshalve Twin Towers ontwerpen en bouwen. De nieuwe Twin Towers zijn ook ontworpen en gebouwd door Architecten en Engineers. Wanneer stalen gebouwen zoals de Twin Towers met welhaast de valsnelheid loodrecht in het eigen fundament instorten na een inslag met een passagiersvliegtuig kan en mag gesteld worden dat de Architecten en Engineers die deze gebouwen hebben ontwikkeld, een zeer slechte prestatie hebben geleverd. Ook moeten er dan internationaal grote zorgen bestaan om stalen gebouwen omdat die blijkbaar na een brand pardoes volledig tot en met de begane grond kunnen instorten.

De Torens van de Twin Towers zijn overigens bijna volledig opgegaan in stof. Ze zijn ‘dustified’. De immense stalenbalken waarmee de torens van de Twin Towers waren opgetrokken zijn veranderd in stofwolken. Kennelijk is het te veel gevraagd voor Geert Wilders om te bedenken dat een brand niet in staat is stalenbalken om te zetten in stof. Vuur kan staal doen smelten. Gesmolten staal is geen stof. Toch is er bijna niks overgebleven van die enorme stalenbalken waaruit de torens van de Twin Towers waren opgetrokken. Geert Wilders die ondanks alle publicaties van onder andere Architects & Engineers for 9/11 Truth nog altijd het officiële verhaal ondersteunt, faciliteert daarmee de terroristen die deze aanslagen feitelijk hebben gepleegd. Geert Wilders zit ook achter de aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waarbij de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld.

18-09-2023

Veel erger met Gideon van Meijeren

by De Gewone Man — last modified 18-09-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Het is veel erger met politicus Gideon van Meijeren dan iedereen denkt. Zijn strafvervolging voor opruien en dronken rijden is niets vergeleken met de terreurdaden die hij medepleegt. Gideon van Meijeren zit in bestuurlijke commissies tegenover de persoon die hij verdenkt van coronabedrog, en Gideon van Meijeren doet niet wat hij in zo'n geval behoort te doen. Dat het coronabedrog een vorm van terrorisme is, wordt ook betoogd door degene die het coronatribunaal voorbereidt.

Overal ter wereld is er niemand die gewoon doet wat er gedaan moet worden in verband met het coronabedrog, en dat is goed met feiten onderbouwde aangifte doen bij de politie, want iedereen die kennis heeft van deze vorm van bedrog is wettelijk verplicht aangifte te doen, omdat dat in het Wetboek van Strafvordering staat.

Dat Gideon van Meijeren concludeert dat de democratie niet functioneert, is zijn schuld, want hij handhaaft niet de democratische wet. Gideon van Meijeren gaat met een hele of halve zwelling in zijn broekje demonstreren bij de voorleesmiddag van een 'drag queen' en vergeet naar het politiebureau te gaan om aangifte te doen van de misdrijven waarvan hij Jaap van D. verdenkt.


Jaap van D. is een gewone ambtenaar. Artikel 119 van de Grondwet is niet op hem van toepassing. Er geldt geen eigenlijke of oneigenlijke immuniteit voor deze ambtenaar, dus niets staat zijn strafvervolging in de weg indien hij daadwerkelijk de misdrijven pleegt waarvan Gideon van Meijeren hem verdenkt.

Dat Gideon van Meijeren geen aangifte doet, is onderdeel van zijn 'live action roleplay' en zijn bijdrage aan de volledige realisatie van de doelen van de terroristische beweging die achter de coronacrisis zit.

Door een karikatuur te maken van de democratie en zelf de regels ervan niet te handhaven en deze actief te ondermijnen in het belang van de kwaadaardige elite waartegen Forum voor Democratie zegt te strijden, heeft Gideon van Meijeren schuld aan de coronacrisis.

Het ondermijnen van de democratie door zelf de regels van de democratie die op hem van toepassing zijn actief niet te handhaven en daardoor medeplichtig te zijn aan de terroristische coronacrisis, is waarin Gideon van Meijeren uitblinkt.

11-09-2023

Kiezen tussen de slechtsten

by De Gewone Man — last modified 11-09-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Met de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer wordt het ontegenzeggelijk kiezen tussen de slechtsten. Er staat geen enkele persoon op een kieslijst die de feiten respecteert. Allemaal geloven ze in klimaatverandering als gevolg van uitstoot van CO2 door mensen en hun bedrijven. Of ze zijn antisemiet. Zoals Thierry Baudet en Geert Wilders cum suis. Ook denken de meeste politici die zich verkiesbaar hebben gesteld dat de aanslagen in de Verenigde Staten 11 september zijn gepleegd door plofmoslims met vliegtuigen. Gewoon uitrekenen dat CO2 en die vliegtuigen niet de oorzaak kunnen zijn van respectievelijk opwarming van de aarde en het instorten van de torens van de Twin Towers kunnen de verkiesbare politici niet.

Ze kunnen geen van alle rekenen of begrijpend lezen of überhaupt iets begrijpen. Toch hebben ze allemaal onderwijs gehad op te minste basisniveau dus de basiswetten van de natuurkunde en de biologie kunnen ze kennen. In de wonderlijke wereld van de politiek lijkt het soms alsof de logica in een parallel universum is verdwenen. Kiezers kunnen zich afvragen of politici soms een masterclass in 'Hoe je De Realiteit Negeert' hebben gevolgd. Meeste van hun uitspraken lijken te zijn ontsnapt uit een sciencefictionfilm. De sommetjes zijn eenvoudig te maken. De cijfers waarvan kan worden uit gegaan staan op internet.

De totale massa van de aardse atmosfeer is ongeveer 5,15 x 10^18 kilogram. In pre-industriële tijden bedroeg het CO2-gehalte ongeveer 280 deeltjes per miljoen (ppm), wat overeenkomt met ongeveer 0,028% van de atmosfeer. Tegenwoordig is het CO2-gehalte aanzienlijk gestegen en ligt het rond de 415 ppm, ofwel ongeveer 0,0415% van de atmosfeer. Het exacte cijfer kan van jaar tot jaar variëren, maar een ruwe schatting is dat de totale menselijke CO2-uitstoot sinds 1750 ergens in de buurt van de 25,45 miljard metrische ton ligt. Dit betekent dat van de actuele hoeveelheid CO2 in de atmosfeer (2,12425 x 10^15 kilogram) 1,196% (25,45 miljard metrische ton) afkomstig is van door mensen bewerkstelligde emissie. Als er al sprake is van stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde sinds 1750 dan is dit voor 1,196% de schuld van mensen.

Volgens IPCC-rapporten en klimaatgegevens is de gemiddelde wereldwijde temperatuur gestegen sinds het midden van de 18e eeuw (1750) tot nu. Het is moeilijk om een exact cijfer te geven omdat het afhangt van het referentiejaar en de gebruikte gegevenssets, maar in het meest recente IPCC-rapport van 2021 wordt geschat dat de gemiddelde wereldwijde temperatuur sinds 1750 met ongeveer 1,2 graden Celsius is gestegen. Van die 1,2 graden Celsius komt 1,196% voor rekening van de door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot. Dat staat gelijk aan  0,0144 graden Celsius. Dus mensen hebben met al hun industrialisatie sinds de  18e eeuw (1750) tot nu de gemiddelde temperatuur op aarde verhoogd met 0,0144 graden Celsius. Dit is zo weinig dat het mag worden verwaarloosd.

Toch beweren politici dat de temperatuurstijging van 1,2% sinds 1750 hoofdzakelijk moet worden hoofdzakelijk toegeschreven aan menselijke activiteiten, met name de uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2) als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen, en andere menselijke activiteiten. Voor politici is die 0,0144 graden Celsius een van de belangrijkste indicatoren van door de mens veroorzaakte klimaatverandering en heeft aanzienlijke gevolgen voor het milieu, waaronder smeltende ijskappen, stijging van de zeespiegel, extremere weersomstandigheden en verstoring van ecosystemen. Ook als het gaat om de aanslagen in de VS 11 september 2001 kunnen politici niet rekenen. De energie van de impact van de vliegtuigen, de energie van de brandstof en van de kantoorbrand zijn onvoldoende om de torens van de Twin Towers te laten instorten. Dat sommetje staat hier. Het gevolg van het slechte rekenwerk van politici is dat ze de daders van die aanslagen ondersteunen en bijdragen aan weerzinwekkende oorlogen in Moslimlanden. Het gevolg van het CO2-beleid is opwarming van de aarde, hongersnood en een zuurstof arme atmosfeer.

04-09-2023

AUB OOK NIET ROB JETTEN!

by De Gewone Man — last modified 04-09-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Na de Klimaatpaus met Overgewicht moet ook D66 leider Rob Jetten het niet worden. Opgeleid aan de Radboud Universiteit. Een master en bachelor Public Administration. Dat is de universitaire studie waarbij de student leert alles te vergeten wat hij heeft geleerd op school en alleen nog te geloven in nepnieuws en desinformatie. Het masterprogramma in Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit richt zich op het functioneren en de structuur van organisaties die verband houden met openbaar bestuur.

In de jaren vooraf zijn opleiding aan de Radboud Universiteit heeft D66 leider Rob Jetten biologieles op school gehad over de bloemetjes en de bijtjes. Net als de Klimaatpaus met Overgewicht heeft Rob Jetten kennelijk gespijbeld toen het onderwerp van de fotosynthese en CO2 voor het examen werd behandeld in de klas. Het leven als gewone man wordt er niet makkelijker van nu politici de basisfeiten en basiskennis die zij gehad hebben op school en delen met iedereen, niet respecteren. Met een strak gezicht stelt en beweert Rob Jetten dat CO2-uitstoot van mensen verantwoordelijk is voor klimaatverandering.

Iedereen met internet en een rekenmachine zoals Rob Jetten kan uitrekenen dat opwarming van de aarde niet kan worden veroorzaakt door de uitstoot van menselijk CO2 omdat deze hoeveelheid te klein daarvoor is vergeleken met de natuurlijk aanwezige hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. De kans op bijdrage aan klimaatverandering door CO2 uitstoot door menselijk toedoen is te verwaarlozen. Messen en al hun vervoer en ondernemingen stoten zo weinig CO2 uit afgezet tegen de CO2 die reeds natuurlijk aanwezig is in de Atmosfeer dat het geen enkel significant verschil maakt. Personen die reductie van CO2 bepleiten werken feitelijk aan het voorbereiden van uithongering en vergassing van de wereldbevolking.

28-08-2023

NIET DE KLIMAATPAUS! PLEASE!

by De Gewone Man — last modified 28-08-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Hoedt u voor de Klimaatpaus met Overgewicht die vanuit Brussel namens PvdA/Groenlinks het milieu in Nederland komt verpauperen. Personen die bepleiten dat CO2-uitstoot van mensen en bedrijven oorzaak is van klimaatverandering hebben niet opgelet op school en leveren verhoogd risico op het maken van fout op fout. Meer CO2 verzorgt dat de zomers minder heet zullen zijn. Ook neemt dan de kans toe op bosbouw in gebieden waar nu niks groeit. Stikstof helpt daar ook bij.

De Klimaatpaus met Overgewicht heeft kennelijk gespijbeld van school toen de juffen en meesters vertelde over de bijtjes en de bloemetjes, en dat zuurstof wat mensen nodig hebben wordt gemaakt door bomen bij en tijdens hun omzetting onder zonlicht van CO2 in zuurstof en koolstof voor de bomen om te groeien. Dat wordt fotosynthese genoemd. Daarbij past een biochemische reactie met een isgelijkteken erin. Wat zoveel betekent als dat er evenwicht is. De formule ziet er als volgt uit:

6 H2O

+

6 CO2

C6H12O6

+

6 O2

 Deze formule bewijst objectief dat reductie van CO2 in de atmosfeer leidt tot reductie van zuurstof in de atmosfeer. Bij voldoende CO2 reductie leidt dit ertoe dat de aarde uitdroogt en iedereen wordt vergast op verstikking door gebrek aan zuurstof. Personen als de Klimaatpaus met Overgewicht die bepleiten dat CO2 reductie noodzakelijk is en/of daarbij angst zaaien imponeren feitelijk uitvoerders te zijn van een terroristische agenda met genocidale trekken. Meer CO2 en stikstof in de atmosfeer bevordert het CO2 opnemend vermogen van bomen en bevordert de groei van bomen en levert meer schaduw waardoor de aarde minder opwarmt.

 

21-08-2023

Dat is pech. Mark Rutte weg.

by De Gewone Man — last modified 21-08-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Grote pech voor iedereen. Mark Rutte stopt ermee. De langst zittende minister-president. Zoals hij het land heeft geregeerd is ongelofelijk. Al die jaren. De rots in de branding. Beter is er niet. Onvergelijkbaar ook. Klasse apart. Verkiezingen betekenen niks zonder Mark Rutte. Er is geen vergelijkbare. Iedereen zal Mark Rutte nog missen. De vervroegde Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 zijn zinloos zonder Mark Rutte.

De aankondiging van Mark Rutte, de langstzittende premier in de geschiedenis van Nederland, om zich niet verkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023, heeft voor een schokgolf gezorgd en roept serieuze vragen op over de toekomst van het land. Met zijn vertrek dreigt Nederland een periode van onzekerheid tegemoet te gaan, aangezien de politieke stabiliteit en ervaring die Rutte heeft gebracht, in twijfel worden getrokken. Zijn rol als boegbeeld van de Nederlandse politiek heeft invloed gehad op zowel nationaal als internationaal niveau. Het gebrek aan zijn leiderschap kan gevolgen hebben voor de economie, het buitenlands beleid en de cohesie van de samenleving.

Mark Rutte staat bekend om zijn pragmatisme, compromisbereidheid en politieke behendigheid. Zijn jarenlange leiderschap heeft de Nederlandse politiek gestuurd door turbulente tijden, zoals met de recente uitdagingen van de COVID-19-pandemie. Zijn vermogen om coalities te smeden en verschillende belangen te verenigen, heeft bijgedragen aan een stabiele politieke omgeving die gunstig is geweest voor zowel het bedrijfsleven als de burgers. Met zijn vertrek komt de vraag naar voren of zijn opvolger in staat zal zijn om dezelfde mate van stabiliteit en bekwaamheid te handhaven.

Een ander zorgpunt is het economische landschap van Nederland. Rutte's economische beleid was gericht op fiscale discipline, stimulering van ondernemerschap en bevordering van handel. Deze aanpak heeft de Nederlandse economie veerkrachtig gehouden en heeft geleid tot een van de laagste werkloosheidscijfers in Europa. Zijn vertrek kan leiden tot een verschuiving in economisch beleid, met mogelijk onzekere gevolgen voor bedrijven en investeerders. Bovendien zal het verlies van Rutte's internationale netwerk en diplomatieke vaardigheden invloed hebben op de handelsbetrekkingen en het aantrekken van buitenlandse investeringen.

Op het gebied van buitenlands beleid heeft Nederland onder Rutte een assertieve rol gespeeld op het wereldtoneel, met een focus op mensenrechten, internationale samenwerking en duurzaamheid. Zijn diplomatieke inspanningen hebben Nederland gepositioneerd als een betrouwbare partner en een stem voor ethische kwesties. Zonder Rutte aan het roer kunnen deze inspanningen verzwakken en kan Nederland mogelijk zijn invloed in internationale fora verminderen. De afwezigheid van zijn leiderschap kan ook gevolgen hebben voor de manier waarop Nederland omgaat met geopolitieke uitdagingen, zoals de opkomst van populistische bewegingen, complotdenkers en de groeiende rivaliteit tussen wereldmachten.

Een ander punt van zorg is de sociale cohesie binnen Nederland. Rutte's beleid van inclusiviteit en tolerantie heeft bijgedragen aan een samenleving die diversiteit waardeert en respecteert. Zijn nadruk op het vinden van gemeenschappelijke grond en het vermijden van polarisatie heeft geholpen om tegenstellingen te overbruggen en sociale spanningen te verminderen. Zijn vertrek kan leiden tot een politiek vacuüm dat ruimte biedt voor extremistische opvattingen en verdeeldheid. Het is van groot belang dat zijn opvolgers de sociale cohesie blijven bevorderen en streven naar een inclusieve samenleving waarin alle burgers zich vertegenwoordigd voelen.

Daarnaast is er de kwestie van leiderschapssuccessie binnen zijn eigen partij, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Rutte's charismatische en vastberaden persoonlijkheid heeft de VVD gevormd en gedefinieerd, en zijn vertrek laat een aanzienlijke leegte achter. Het proces van het vinden van een nieuwe partijleider en mogelijk een nieuwe premier heeft niet geleid tot een aantrekkelijke kandidaat die als waardige opvolger het stokje over neemt, wat op zijn beurt de stabiliteit van de Nederlandse regering kan ondermijnen.

Nederland staat voor een onzekere toekomst nu Mark Rutte zich niet verkiesbaar heeft gesteld voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Zijn politieke ervaring, leiderschap en pragmatisme hebben bijgedragen aan een periode van stabiliteit en economische welvaart voor het land. Zijn vertrek roept vragen op over de continuïteit van deze stabiliteit en de impact op de economie, het buitenlands beleid en de sociale samenhang. Het is van cruciaal belang dat Nederlandse politici en burgers zich bewust zijn van deze uitdagingen en samenwerken om een toekomst te creëren die trouw blijft aan de kernwaarden van het land en de belangen van zijn burgers beschermt.